уторак, 27. април 2021.

Obradivo zemljište i investiranje u njega

obradiva zemlja u vojvodiniPoljoprivredno zemljište je obradivo zemljište, koje se koristi za poljoprivrednu proizvodnju.

Naša zemlja poseduje brojne i kvalitetne oranice. Po statistici, 70% zemljišta u Srbiji je obradivo zemljište. Tu spadaju oranice, livade, voćnjaci, itd.


Zemlja nije jeftina


Sve brojnijem stanovništvu naše planete je potrebno sve više hrane, a za proizvodnju hrane je (još uvek) potrebna obradiva zemlja. Slobodnih obradivih površina ima sve manje i ona je sve skluplja.

Ovaj trend prati i naša zemlja.

Poljoprivredno zemljište u Srbiji poseduje veliku vrednost i sve se više koristi za investiranje.

Najkvalitetnija i najplodnija zemlja se nalazi u Vojvodini i pored velikih reka. Najkvalitetniji černozem ili crnica se nalazi u Bačkoj, Sremu i nekim delovima Banata. 

Logično tamo je zemlja i najskuplja. Neka poljoprivredna zemljišta u Vojvodini prodata za 12.000 pa čak i 15.000 Eura po jutru.


Razlozi za investiranje u obradivo zemljište


Postoje nekoliko razloga za investiranje u poloprivredno zemljište:

  • želja da se živi od poljoprivrede
  • želja za širenjem postojećeg imanja i povećanjem prinosa
  • sigurnost uloženog novca
  • dugoročnost i obezbeđivanje potomstva


Živeti od poljoprivrede


Živeti od zemlje nije lako, posebno ako se ne poseduje velika površina. Da ne pominjemo težak život na selu, rano ustajanje, rad po kiši, vetru, hladnoći ili vrućini.

Zarada od zemlje je proporcionalna veličini parcela. Od manjih površina, da kažemo 2-4 ara se ne može se ozbiljno zaraditi. Investicija u manje poljoprivredno zemljište se isplati isključivo za potrebe domaćinstva.

Računice kažu da bi se investicija isplatila potrebno je minimum 50 hektara.

Kod investiranja u zemljište treba računati da je potrebno investirati i u objekte, mehanizaciju. njeno održavanje i još puno toga.


Investiranje u poljoprivredno zemljište i želja za zaradom


Sve više i više ljudi koji se nikada nisu bavili poljoprivredom investira u obradivo zemljište. Oni i ne nameravaju da se bave poljoprivredom. Oni hoće da zarade od zemlje.

Može se zaraditi prodajom hrane ili preprodajom samog zemljišta.

Več smo napomenuli da je za zaradu potrebno posedovati veću površinu.

Osim toga, obradivo zemljište može da se proda znatno skuplje ukoliko se planira njena prenamena u građevinske parcele ili da prođe neka saobraćajnica.Sigurnost novca koji je uložen u zemlju


Kapital uložen u zemlju siguran kapital. Ona je uvek na istom mestu, ne može da se pomera ili uništi, zemlja je jednostavno večna.

Povrat prinosa uloženih sredstava u poljoprivredno zemljište, ima manju nestabilnost za razliku od ulaganja u nekrenine, zlata, u akcije i vrednosne hartije, ulaganje u kriptovalute, i slično.

Ukoliko se želi da se obezbedi potomstvo, ulaganje u plodno zemljište je jedna od najboljih opcija. 


Završna reč


Investiranje u obradivo zemljište se sve više povećava. Ljudi koji poseduju kapital su prepozanali da je investiranje u nju isplativo i što je najvažnije, sigurno za njihov kapital.

Kao posledica toga je podatak da je slobodnog obradivog zemljišta sve manje i manje. Za nove igrače koji žele da kupe velike površine, skoro i da nema više mesta na tržištu.

Nadamo se da će kao posledica toga život na selu postati isplatljiv i da će mladi ostajati da žive na svojoj zemlji. 

Kao što kaže stara poslovica: “Kamen je najteži na svom mestu”.

субота, 17. април 2021.

Pravna pomoć kod kupoprodaje

Mnogi ugovori u našem pravu da bi bili punovažni ne zahtevaju nikakvu posebno izraženu formu dovoljno je da dođe do saglasnosti volja između ugovornih strana, ovakvi ugovori se nazivaju konsesualni. Kod sastavljanja ovakvih ugovora vam svakako nije potreban advokat za nekretnine, gotovo svako može samostalno preduzimati ovakve poslove, ukoliko su poslovi malog značaja čak i deca ih mogu preduzimati. U drugim slučajevima iako forma ugovora nije uslov za punovažnost pravnog posla javlja se potreba za sastavljanjem ugovora zbog mogućeg dokazivanja i izbegavanja eventualnog spora, tada forma ugovora ima prirodu dokaznog sredstva dok je sam ugovor punovažan iako nije formalno sastavljen. U ovakvim slučajevima strane imaju pravo izbora da li će svoju volju izraziti kroz određenu formu ugovora što bi bilo preporučljivo zbog pravne sigurnosti ili neće. Da li će ugovorna strana sama napisati ugovor ako misli da ima dovoljno pravničke veštine ili će je zastupati advokat je stvar slobode izbora.

U složenijim pravnim situacijama je potrebno da ugovor bude pismeno sastavljen i da ima određene obavezne elemente da bi uopšte imao pravno dejstvo a ti elementi su zakonom propisani. Ako se povredi forma ili izostavi neki bitan element ugovor neće imati nikakvo pravno dejstvo.

Konačno najstroži oblik forme ugovora je kada se za punovažnost ugovora traži i učešće određenog javnog organa u sastavljanju odnosno overavanju, ovakva forma je propisana kod najvrednijih pravnih poslova i u tim slučajevima svakako bih i za samo sastavljanje ugovora strankama preporučio da im advokat pomogne. Najznačajniji pravni poslovi su ugovori o prometu nepokretnosti, uvođenjem javnih beležnika propisano je da umesto sudova sada beležnici overavaju (solemnizuju) ovakve ugovore dok sastavljanje samih ugovora obavljaju stranke i advokati. Najznačajniji ugovori o prometu nepokretnosti su kupoprodajni ugovori. Ovakve ugovore sastavljaju i agencije koje se bave prometom nekretnina i naplaćuju svoju uslugu u određenom procentu vrednosti nekretnine koja ide do 3 posto, odnosno par hiljada evra. Naravno u tu uslugu ulaze i ostali poslovi: posredovanje, oglašavanje, pokazivanje mušterijama stana i td…

Za ljude koji ne žele da angažuju agencije za nekretnine, advokati za nekretnine i žele sami da vrše prodaju svoje nekretnine odnosno pokazuju potencijalnim mušterijama stanove, oglašavaju se bez posrednika i vrše druge radnje u cilju prodaje, moja advokatska kancelarija može da pruži pomoć u sastavljanju ugovora. Cena sastavljanja ovakvih ugovora ide oko 300 evra za nekretnine vrednosti preko 12.000.000 din i smanjuje se odnosno povećava ako je vrednost nekretnine manja odnosno veća. Svojim stalnim klijentima ili licima slabijih platežnih mogućnosti se čak i ta cena može spustiti. Takođe provera pravnog statusa nekretnine, da li ima neke terete i sl. ulazi u opis poslova pravne pomoći koju moja advokatska kancelarija pruža. Advokati za nekretnine koji se dobro razumeju u tržište nekretnina vam mogu osim za sastavljanje ugovora pomoći i drugim pravnim savetima npr. cenama već izvršenog prometa nepokretnosti na određenim lokacijama u određeno vreme.Advokati za nekretnine koji su posebno specijalizovani u ovoj oblasti su potrebni kada stranke kupuju nekretnine koje nisu uknjižene u katastru nepokretnosti. Kod provere dokumentacije advokat u ovim slučajevima može dati adekvatne savete u smislu toga da li te nepokretnosti mogu biti uknjižene, koji su uslovi za to, odnosno da li uopšte mogu biti u pravnom prometu. U poslednje vreme javni beležnici overavaju i ugovore kojima se vrši promet ovakvih nekretnina uz uslov da su te nekretnine u postupku legalizacije pa njihov pravni promet postaje sve češći i značajniji a pomoć advokata sve neophodnija. Pomoć advokata je značajna i u situacijama kada se kupuju nepokretnosti u procesu izgradnje, mada kod ovakvih poslova je često savesnost i solventnost investitora uz svu pravnu pokrivenost odlučujuća. Advokati mogu proveriti da li nekretnine imaju građevinsku ili upotrebnu dozvolu da li su u postupku legalizacije ,mogu ishodovati uverenja, ili druge neophodne potvrde. Advokat može i u sudu proveriti broj i sadržinu originala ugovora kojim je sticalac stekao nepokretnost koju prodaje radi spečavanja falsifiovanja i drugih nedozvoljenih radnji.

Da li neko želi da plati agenciji par hiljada evra ili želi da se sam angažuje oko prodaje nekretnine uz pomoć advokata i plati ceo postupak par stotina evra je takođe stvar izbora i mogućnosti često vremenskih ili nekih drugih, ali veliki broj ljudi i ne zna za mogućnost da mogu u poslu da prođu dosta povoljnije uz odgovarajuću stručnu pomoć advokata.

Pre overe ugovora o kupoprodaji nepokretnosti kod javnog beležnika neophodno je pribaviti u katastru izvod iz lista nepokretnosti za nepokretnost koja je predmet prodaje ako je nepokretnost uknjižena. Dostupnost podataka iz katastra je u ovome delu javna pa svako zainteresovano lice može pribaviti izvod iz lista nepokretnosti za onu nekretninu koja ga interesuje, mada i advokat to može učiniti za klijente ukoliko nisu u mogućnosti sami zato što su u inostranstvu ili zbog drugih obaveza. Ako nepokretnost nije uknjižena moguć je njen pravni promet ali javni beležnici zahtevaju uverenje da je objekat u legalizaciji da bi overili ugovor.

Ako je kompletna dokumentacija vezana za nekretninu koja je predmet prodaje u redu po sastavljanju ugovora o kupoprodaji nepokretnosti stupa se u kontakt sa javnim beležnikom koji svojom klauzulom garantuje formalnu ispravnost ugovora i time se okončava pravni posao zaključenja ugovora. U Srbiji je najdinamičnije tržište nekretnina u Beogradu pa javni beležnici u Beogradu imaju najviše poslova kod overe ovih ugovora. Za Beograd je predviđena nadležnost konkretnog javnog beležnika koji je imenovan za onu beogradsku opštini na kojoj se nepokretnost koja je predmet prometa nalazi. U ovoj fazi kupoprodaje advokat može stranci zakazati razgovor sa notarom, sačiniti i poslati notaru ugovor i zajedno sa strankom ili umesto stranke otići kod notara na potpis i overu ugovora. Česti su slučajevi da advokat potpisuje i kupoprodajni ugovor umesto stranke u slučajevima kada se lice koje zaključuje ugovor nalazi u inostranstvu. U ovakvoj situaciji je potrebno prethodno da advokat sačini specijalno punomoćje kojim ga stranka ovlašćuje da učestvuje u poslu kupoprodaje, pri čemu ovo punomoćje mora biti overeno.

Nakon overe ugovora o kupoprodaji sledeći korak je plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava ili PDV-a zavisno da li je u pitanju novoizgrađena nepokretnost ili nepokretnost koja je već bila u pravnom prometu od čega će zavisiti visina poreza. Poreskoj upravi se u roku od 30 dana od zaključenja ugovora o prometu nepokretnosti podnosi poreska prijava za plaćanje poreza. Nakon plaćenog poreza od poreske uprave se na ugovoru dobija pečat kojim se potvrđuje da je porez plaćen. Oko poreske prijave i regulisanja ovog pitanja advokat takođe može koristiti stranci .

Kada se i porez plati konačno su se stekli uslovi da se podnese zahtev za uknjižbu u katastru, najčešće se uz zahtev podnosi ugovor o prometu nepokretnosti i potvrda prodavca da je isplaćen. Zahtevi za uknjižbu su takođe opis poslova koji pružaju advokati. Nakon donošenja rešenja kojim se dozvoljava uknjižba i upis promene prava u katastar je celokupni proces kupoprodaje konačno završen.

Advokatska kancelarija Veličković pruža pravnu pomoć iz oblasti prometa nepokretnosti na tržištu nekretnina. Najčešće usluge koje pružamo iz ove oblasti su: kosultativni sastanci, sastavljanje punomoćja za kupoprodaju, provera uporednih cena nekretnina, sastavljanje kupoprodajnih ugovora, sastavljanje ugovora o sufinansiranju i ugovora o izgradnji objekta, provera pravnog statusa nekretnine koja je predmet prodaje, pomoć kod legalizacije, pomoć kod overe ugovora kod javnog beležnika, pomoć kod uknjižbe i pribavljanja izvoda iz lista nepokretnosti.

Ukoliko imate neka dodatna pitanja ili su vam potrebne dodatne informacije advokatsku kancelariju možete kontaktirati putem mejla ili iskoristiti kontakt formu na sajtu advokatske kancelarije. Advokatsku kancelariju možete kontaktirati i putem telefona objavljenih na sajtu. Radno vreme advokata je od 08:00 h do 17:00 h ali se trudimo da budemo na raspolaganju klijentima u hitnim slučajevima i van striktnih okvira radnog vremena.

Izvor: https://advokat-velickovic.rs/ugovori