недеља, 16. септембар 2018.

Gradska kuća Novi Sad

Gradska kuća u Novom Sadu, monumentalno je magistratsko zdanje. Ovaj objekat je izgrađen po projektu tada poznatog arhitekte Đerđa Molnara, a izgrađena je 1895. godine u neorenesansnom stilu.

Prvi magistrat je bio smešten u iznajmljenoj kući gradskog senatora Petera Ferencija u takozvanoj „Ferencijani“. Ova kuća se nalazila na sadašnjem mestu gde je izgrađena Gradska kuća, kako se tada govorilo na „Glavnom varoškom trgu“. Tadašnji magistrat su često selili od mesta do mesta od Apelacije koja je bila smeštena na sadašnjem mestu robne kuće Bazar, na mestu Svojina u Glavnoj ulici, kao i na mestu Gvozdenog čoveka, koji se nalazio na trgu.


Između 1873. i 1874. godine, organizovan je jedan interni konkurs za podizanje gradskog zdanja u kome su mogli učestvovati svi projektanti i graditelji u tadašnjoj monarhiji. Odbor za izgradnju nove Varoške kuće (Rathaus Varoshaz), bio je osnovan 1869. godine. Jedan od najvećih građevinskih problema tadašnje gradske vlasti, bila je upravo njena izgradnja. Zanimljivo je da je u Državnom arhivu Budimpešte, bio sačuvan i jedan plan za izgradnju Gradske kuće, a ovaj projekat je uradio varoški inženjer Lazar Urošević.

Zatim je 1885. godine raspisan i zvaničan javni konkurs, prvi tog tipa na ovim prostorima. Radovi Budimpeštanskih arhitekata su bili i najzapaženiji. Na konkurs je bilo prijavljeno trideset dva rada, ali se komisija nije odlučila ni za jedan prispeli rad. Svi primljeni radovi su bili izloženi u velikoj dvorani starog magistrata u maju mesecu iste godine. Obzirom da komisija nije odabrala nijedan izvođački projekat, odlučili su da pozovu prvu trojicu arhitekata. Zatim je odlučeno da njih trojica, zajedno sa arhitektonskom komisijom, koju je izabrao grad, naprave novi projekat. Komisija ipak nije bila u mogućnosti ponovo organizovati izradu planova zajedno sa učesnicima konkursa i odlučuju da se ipak kao najbolji, izabere Molnarov projekat. Molnaru je predloženo da se na osnovu svih radova, njegov plan malo izmeni i dodatno popravi i prilagodi. Varoški odbor odlučuje u jesen 1885. godine da kompletan posao od izrade projekta do izgradnje, poveri Đerđu Molnaru za tadašnjih 300 Forinti.

Pre dobijanja statusa slobodnog grada, Petrovaradinski šanac je bio pod takozvanom civilnom i vojnom upravom. Granica između dve uprave, išla je Dunavskom ulicom. Nakon ukidanja Vojne granice, grad dolazi pod civilnu upravu sudaca do 7. decembra 1788. godine i tada grad Novi Sad, dobija i svog prvog gradonačelnika. Dimitrije Bugarski kao dotadašnji senator, bio je ujedno i prvi postavljeni gradonačelnik Novog Sada, a na tu funkciju je bio biran dva puta. Smatra se da je najpoznatiji gradonačelnik Novog Sada, bio Stevan Miletić. Iz današnje zgrade Gradske kuće, našim gradom se upravlja tek nešto više od 100 godina.

Zanimljiva je priča pre same izgradnje, jer je kamen spoticanja bio odabir samog mesta, gde će se Gradska kuća izgraditi. Jedni su hteli da se gradska kuća gradi na takozvanom Hanskom placu (mesto gde se sada nalazi Matica Srpska), dok su drugi želeli da se ona izgradi na glavnom trgu u gradu. Posle izvesnog vremena, pobedila je opcija, kojom je odlučeno da Gradska kuća bude izgrađena na glavnom trgu u Novom Sadu. Poznata je i informacija koja kaže da je Stevan Miletić na sadašnjem mestu, gde se nalazi Gradska kuća, želeo izgraditi Srpsko narodno pozorište.

Gradska kuća je građena u trenutku, kada je gradonačelnik Novog Sada bio Stevan Popović, tada veoma cenjeni advokat. Projekat gradske kuće u Novom Sadu u suštini je kopija gradske kuće u mestu Grac u Austriji. Sama institucija magistrata, stara je onoliko koliko je star i status slobodne kraljevske varoši od 1748. godine. Na izgradnju samog objekta, čekalo se sve do samog prikupljanja potrebnih finansijskih sredstava 1893. godine. Nakon usvajanja kompletnog projekta izuzetno poznatog i u to vreme cenjenog arhitekte Đerđa Molnara, prikupljena su potrebna sredstva i tada se pristupilo i izgradnji Gradske kuće. Zgrada je okrenuta licem prema severoistoku i izlazi na dve ulice.


Gradska kuća u Gracu

Kompletno zdanje je završeno je 1895 godine i prelepo renesansno zdanje magistrata sa tornjem, smatrano je tada jednim od najlepših zdanja u Novom Sadu. Samo čelo fasade ima istureni rizalitit sa veoma snažnim stubovima te arkadama u prizemlju. Godine 1907. vatrogasci na prelepi visoki toranj, postavljaju zvono pod nazivom „Matilda“.

Ovim zvonom se obaveštavalo, kada je negde u Novom Sadu izbio požar. Fasada ove palate poseduje predivne alegorijske figure grčkih boginja. Ove skulpture je izradio Julije Anika, tada poznati i priznati vajar. Slikar Pavle Ružička je u svečanoj sali na prvom spratu, postavio obeležja zanata, trgovine i radinosti. Sadašnja Gradska kuća je podignuta u takozvanom kitnjastom stilu eklekticizma.

Ovaj projekat je na svoj način odražavao razmišljanje i uopšte stanje duha građana Novog Sada u to vreme.Zbog svog prepoznatljivog i poznatog stila, ovaj objekat ima veliku sličnost sa upravnim gradskim zgradama, koje su bile građene širom Austrougarske monarhije u drugoj polovini 19. veka. Gradska kuća svojim izgledom izuzetno liči na gradsku kuću u gradu Grac u Austriji.

Prva skupštinska sednica u novoj palati, održana je 3. januara 1895. godine. U ovoj sali su se održavali i čuveni novosadski balovi, ali na žalost u sadašnjem vremenu, prelepih balova više nema. Nema više ni zvona „Matilda“, koje je pretopljeno tokom rata. Kada je već bio u poznim godinama, Molnar je dobio zadatak da svoj započeti, predivan projekat katoličke crkve, dovrši do kraja. Molnar je rođen 1829. godine u Budimpešti, a tu je i završio graditeljski zanat.

Kasnije postaje baumajster, a u Novi Sad dolazi odmah nakon bombardovanja, jer je želeo učestvovati u velikoj obnovi grada 1850. godine. Ovaj poznati arhitekta 1850. godine kao građanin Novog Sada, gradi svoju kuću na Trifkovićevom trgu i ta kuća i danas postoji. Molnar je izgradio mnoge značajne objekte u Novom Sadu i to poput Reformatorske crkve u Šafarikovoj ulici od 1867. do 1871. gradio je bolnicu, prvu zgradu Srpskog narodnog pozorišta, kao i građansku dvoranu.

Poznato je da je Molnar bio i suvlasnik fabrike za proizvodnju građevinskih materijala, ali i predsednik novosadskog udruženja zanatlija.

Mada je sasvim sigurno da sećanja na dešavanja tokom duge istorije ovog prelepog objekta, kao i lepota samog zdanja i danas privlače pažnju mnogih. Najmonumentalnija građevina u Novom Sadu pored katoličke crkve, zasigurno je gradska kuća izgrađena krajem 19. veka. Na bronzanoj tabli, koja je postavljena na ulazu u gradsku kuću, ispisani su gradovi pobratimi Novog Sada sa kojima se godina ostvaruje kulturna i privredna saradnja.

Gradovi pobratimi Novog Sada su: Modena iz Italije, Dortmund iz Nemačke, Čengčun iz Kine, Budva iz Crne Gore te Norvič iz Norveške. Novi Sad je do sada imao 58 gradonačelnika, a neki su bili birani na mesto gradonačelnika i više puta. 

Izvor: http://www.solis-nekretnine.com/blognekretnine/gradska-kuca-novi-sad-49.html

уторак, 4. септембар 2018.

Crkva „Ime Marijino“U centru Novog Sada, sasvim sigurno dominira rimokatolička crkva, naziva „Ime Marijino“. Novosađani je još zovu Katedrala iako ona to nije, jer se sedište rimokatoličkog biskupa u Bačkoj, nalazi u Subotici.
Pre sadašnje katoličke crkve u Novom Sadu postajala je stara
Župa Imena Marijinog osnovana je davne 1702. godine, a današnja crkva je treća izgrađena po redu od tog doba. Prva je sagrađena odmah nakon osnivanja župe, a druga 1743. godine. Poznato je da je na mestu sadašnje crkve, još početkom 18. veka, bila izgrađena prva katolička crkva. Ova crkva je bila izuzetno skromna i sagrađena kao privremeni objekat, mada je 1742 godine bila srušena. Na istom mestu je bila sagrađena nova, a 1742. godine je novu crkvu, osvetio nadbiskup Gabor Patačić.
Međutim i ova nova crkva je 1849. godine, bila zapaljena tokom bombardovanja 12. juna 1849. godine, a srušen joj je bio i toranj. Sam toranj je bio delimično renoviran, ali tadašnja javnost nije bila zadovoljna renoviranim izgledom. Građani nisu bili zadovoljni ovakvim izgledom te su Gradskoj skupštini dali inicijativu da se izgradi potpuno nov crkveni objekat, koji će priličiti jednom Kraljevskom gradu, kakvim su smatrali da je Novi Sad.
Krajem 19. veka, katolička zajednica Novog Sada, odlučuje da sazida potpuno novi i to hram reprezentativnog izgleda. I tada godine 1891. donosi se odluka da se stara crkva kompletno poruši i da se na tom istom mestu, izgradi potpuno nova crkva. Đerđ Molnar (György Molnár) je u to vreme, bio najpoznatiji i arhitekta sa najviše iskustva. Molnar je tokom 1892. godine, izradio kompletan projekat za izgradnju nove crkve, jer je želeo da pomogne svom gradu i crkvi.
Poznato je da za tako obiman posao, nije hteo ništa da naplati. Iste te godine stara crkva je porušena, a naredne godine, majstori Karl Lerer i Stefan Gusek, inače poznati preduzimači, u novembru 1893. godine, završavaju građevinski deo posla uz stalni nadzor arhitekte Molnara. Župna crkva je građena u periodu od 1893. godine, sve do 1895. godine. 

Crkva „Ime Marijino“ u Novom Sadu posvećena je Bogorodici!


Crkva „Ime Marijino“ u Novom Sadu, posvećena je Bogorodici, a izgrađena u neogotskom stilu. Toranj sa osvećenim pozlaćenim krstom, podignut je u oktobru 1894. godine. Crkva je dugačka 52 metra, široka 25 metara, visina oltara iznosi 22 metra, a sam toranj ima visinu od 73 metra. U crkvi su izgrađena četiri oltara, a glavnim oltarom se smatra apsidi. Na tom glavnom oltaru se nalazi velika slika Majke Božije uz ugarske svetitelje i kraljeve Lasla (Ladislava) i Stefana. Lik Boga Oca rezbaren je u drvetu, a ispod se nalaze motivi iz Biblije. Najvrednija ujedno i najstarija slika u crkvi je slika Presvete Bogorodice. 
Levo od glavnog oltara, nalazi se oltar Uskrsnuća Isusova sa figurama svetih Pavla i Petra, koji su takođe rezbareni u drvetu. Treći oltar je posvećen zaštitiniku vatrogasaca, svetom Florijanu i tu su još izrađene figure svete Elizabete i svetog Emerika takođe u drvetu, a tu se još nalazi i slika svete Porodice. Četvrti oltar po redu, posvećen je Hristovom grobu, poseduje figure četiri anđela i smešten je ispod hora. Sve skulpture na oltarima, rađene su imitacijom kamena, takozvanom mramorijacijom, a sve skulpture su i kolorisane. U samoj crkvi je u drvetu duborezom urađeno još nekoliko elemenata. 
U ovoj crkvi je postavljena bista arhitekte Đerđa Molnara
Manje je poznato da je ispod hora u plićoj niši, postavljena bista poznatog arhitekte Đerđa Molnara. Đerđ je tokom gradnje crkve, sarađivao sa mnogim, tada poznatim umetnicima i majstorima iz Subotice, Budimpešte, Temišvara pa čak i iz Tirola. Ipak je najviše sarađivao sa tesarima Karlom Bekom i Stefanom Gusekom, zidarom Karl Lererom, bravarom Leopoldom Bernoldom, stolarima Filipom Jausom i Matijasom Drahom, livcem Emerikom Dicgenom, električarem Vic Francom, farbarima Ilijašem Vincensom i Francom Štajnom, vajarom Gustavom Frajhtnerom, kamenorezcem Johanom Šomanom, staklorescem Lajošom Vurstom i krovopokirvačem Jozefom Klajnčekom. 

Crkva Ime Marijino trobrodna je bazilika!


Ova crkva je u suštini trobrodna bazilika, poseduje toranj visine 73 metra, što je ujedno čini i najvišljom bogomoljom u Novom Sadu. Zanimljivo je da sva četiri oltara u crkvi Imena Marijinog, ukrašava Tirolska rezbarija. Svu postavljenu umetničku rezbariju u crkvi, izradio je i postavio Ferdinand Štufleser iz Tirola. Kompletna Župna crkva, jeste građena u neogotskom stilu, ali i sva ostala rezbarija u unutrašnjosti, takođe poseduje elemente neogotike. 
Prozori su ukrašeni vitražima i na njima su postavljeni grbovi i biblijske scene, cenjenih novosadskih katoličkih porodica, a svi ovi vitraži su inače izrađeni u Budimpešti. Orgulje izuzetnog kvaliteta i lepote, montirao je Gerb Riger-Jagedorf iz Šlezije 1895. godine i to nasparam glavnog oltara. Posebnu vrednost koje poseduje crkva, pre svega predstavlja njihova starost, kao i poseban zvuk, koji uopšte nije izmenjen modernizovanjem instrumenata. Godine 1904. crkva je morala biti obnovljena, jer je zadesio požar. Krov je nakon toga renoviran u ukrašen emajliranim šestougaonim, keramičkim pločicama Žolnai („Zsolnay“). 
U crkvu „Ime Marijino“ se ulazi kroz impozantan dvokrilni masivni portal. Iznad portala je postavljan prelep grb izrađen u reljefu i na njemu je ispisano „Crux Amore“, što u prevodu znači Krst Ljubavi. Ovaj impozantni verski objekat, izgrađen je u centru Novog Sada, a nalazi se u smeru severoistok-severozapad. Odmah iza župne crkve se nalazi, novosađanima poznata Katolička porta sa zgradom crkvene opštine, takozvanom Plebanijom iz 1809. godine, Palatom Vatikan i Kulturnim centrom. Po planu arhitekte Dake Popovića, Palata Vatikan je izgrađena 1930. godine. Sama fasada je izrađena u poznatom stilu secesije uz brojne balkone i terase, koji su u stilu stambenih blokova, perioda od pre prvog svetskog rata. 


Crkva Ime Marijino u sadašnje vreme


Fasadna cigla je pre nekoliko godina, peskirana i očišćena od godinama taložene prljavštine. Kompletna crkva je nedavno dobila i specijalnu rasvetu, tako da noću ovako osvetljena izgleda zaista atraktivno. Crkva Ime Marijino u Novom Sadu jeste u funkciji religije, ali su vrata crkve uvek otvorena za sve zainteresovane. 
Ova crkva je sasvim sigurno i prava turistička atrakcija za turiste iz regije, ali i celog sveta, koji rado posećuju Novi Sad i koje su zainteresovani da vide umetnički urađenu unutrašnjost. U crkvi se povremeno održavaju i koncerti, a posebno su zanimljivi koncerti svetski poznatih orguljaša. Muzička omladina Novog Sada, često organizuje koncerte u ovoj crkvi, pre svega zahvaljujući dobroj saradnji sa Župnim uredom. Crkva može da primi oko 400 posetilaca, a poseduje izuzetno kvalitetnu akustiku.
Jedno od 10 najpoznatijih turističkih atrakcija u Novom Sadu je upravo Župna crkva Imena Marijinog. Možemo slobodno reći kako je ovo grandiozno crkveno zdanje, jedno od najmonumentalnijih i najprepoznatljivijih obeležja Novog Sada.

Izvor: http://www.solis-nekretnine.com/blognekretnine/crkva-ime-marijino-53.html

среда, 29. август 2018.

Trosobni stanovi u Novom Sadu

Trosobni stanovi namenjeni višečlanim porodicama


Trosoban stan je nekretnina, koja poseduje tri potpuno odvojene prostorije. Potpuno odvojene prostorije od svih ostalih u sastavu trosobnog stana su: dnevni boravak i dve spavaće sobe.
 • Trosoban stan najčešće poseduje:
 • dnevni boravak (potpuno izdvojen od svih drugih prostorija u stanu)
 • dve spavaće sobe (potpuno odvojene od svih drugih prostorija u stanu)
 • kuhinju (potpuno odvojena i samostalna od svih drugih prostorija u stanu)
 • kupatilo
 • terasu
 • ostavu ili podrum

Struktura trosobnih stanova starije gradnje u Novom Sadu


Trosobni stanovi u starijim zgradama, poseduju znatno veću kvadraturu za razliku stanova u novijoj gradnji. Spavaće sobe u trosobnim stanovima starije gradnje, nisu manje od 12 kvadrata. U ovakvim stanovima starije gradnje postoje ostave, koje su uglavnom smeštene kod kuhinjskog dela. Ovi stanovi najčešće poseduju takozvane podrume, koji su smešteni u podrumu ili prizemlju zgrade, kao i tavanske ostave. Zajedničke prostorije trosobnih stanova u stambenim objektima starije gradnje, poseduju znatno veću kvadraturu.


Struktura trosobnih stanova novije gradnje u Novom Sadu


Trosobni stanovi u Novom Sadu, što se novogradnje tiče, formirani su u relativno maloj kvadraturi. Zasebne spavaće sobe u novijim stambenim zgradama, poseduju tek nekih 9 ili 11 kvadrata. Dnevni boravak najčešće bude veće kvadrature i to u rasponu od 18 do 22 kvadrata, a kuhinja ima veličinu od 4 do 6 kvadrata. U zavisnosti od spratnosti, terasa u sklopu stanova ovog tipa poseduju oko 3-4 kvadrata, a te terase često poseduju i takozvane hladne ostave.
Trosobni stanovi češće poseduju 2 sanitarna čvora, mali zasebni toalet i zasebno komforno kupatilo sa ležećom kadom ili tuš kabinom.


Raspon kvadrature trosobnih stanova


Trosobni stanovi starije gradnje, smatraju se onima, koji poseduju od početnih 75 kvadrata pa sve do 120 kvadrata. Trosobni stanovi novije gradnje poseduju od nekih početnih 60 kvadrata pa i više, mada se desi da takav stan poseduje 58 kvadrata pa ga zvanično treitiraju kao trosoban. Noviji trosobni u pojedinim slučajevima mogu posedovati i od 65 pa sve do 90 kvadrata.


Prednost trosobnih stanova izgrađenih u starijim stambenim objektima


Kada se pojave zainteresovani klijenti za kupovinu trosobnog stana, mnogi licencirani agenti u startu predlažu tom klijentu da prvo pogleda stanove u starijoj gradnji. Stambeni objekti starije gradnje, koji su građeni u neko prošlo vreme, planski su građeni. Samim tim projektom, predviđen je ulaz u sve prostorije stana iz hodnika, a nijedna prostorija nije prolazna.
Spavaće sobe u ovakvim stanovima poseduju veliku kvadraturu, a to znači da osim kreveta u sobu može stati i neki orman ili plakar. Spavaće sobe najčešće imaju mogućnost direktnog izlaska na manju terasu.
Dnevni boravak ima zaista tu pravu funkciju dnevnog boravka, komforan je, velik je i dvostrano orijentisan i ima mogućnost direktnog izlaska na veću terasu. Kuhinja je potpuno odvojena od ostalih prostorija stana, koja ujedno poseduje i svoju prirodnu ventilaciju, a to znači da ova prostorija poseduje i svoj prozor.
U ovako prostrane kuhinje trosobnog stana, može stati čak i veći trpezarijski sto i to rešenje je praktičnije, nego da taj sto moramo smestiti u dnevni boravak. Ovi stanovi poseduju najčešće i dva sanitarna čvora, što znači mali toalet, koji je smešten u blizini dnevnog boravka i veliko kupatilo, koje se uglavnom oslanja na spavaće sobe.
Trosobni stanovi građeni u staroj gradnji, često nude zaista kvalitetnu mogućnost, a to znači da je taj nazovimo ga blok sa dve spavaće sobe i kupatilom, znatno izdvojen od svih ostalih prostorija u stanu, naročito od tog dnevnog dela. Ova mogućnost se smatra velikom prednošću, naročito za porodicu koja ima malu bebu ili manju decu. U večernjim satima, onda roditelji mogu uspavati bebu ili malu decu i nesmetano mogu obavljati svoje večernje obaveze ili se posvetiti eventualnim gostima, koji su došli u posetu u kasnim večernjim satima.
Raspored kakav poseduju trosobni stanovi u staroj gradnji, retko kada možemo sresti u trosobnim stanovima novije gradnje. Ovi stanovi najčešće poseduju prolaznu dnevnu sobu ka nekoj od spavaćih soba, jer je izuzetno mala kvadratura koja je na raspolaganju. Spavaće sobe u stanovima novije gradnje su znatno manje kvadrature, nego u staroj gradnji.

Trosoban stan možemo nazvati onu nekretninu, koja poseduje dve potpuno odvojene spavaće sobe!

U nekim slučajevima, pojedini dvosobne stanove, adaptacijom pregrade i dobiju tu potrebnu spavaću sobu i od te promene, vlasnici takav stan odmah nazivaju trosobnim. Kvadratura tog stana je naravno ostala ista, ali se adaptacijom i pregrađivanjem, dobila dodatna soba. Zanimljivo je da izvorno trosobnih stanova ima u ponudi malo, jer je poznato kako trosoban stan u staroj gradnji, počinje sa kvadraturom od 75 kvadrata.
Dnevni boravak takvih stanova je ponekad zaista velik i nekima prevelik pa ga pregrađuju, formiraju još jednu sobu i takav stan nazivaju troiposobnim. Kvadratura ovakvih stanova u novoj gradnji je znatno manja, a to znači da retko kada adaptacijom dvoiposobnog stana, možemo dobiti trosoban.
Razlika između dvoiposobnog i trosobnog stana je upravo ta razlika u kvadraturi spavaće sobe. Standardi gradnje su nekada bili znatno drugačiji i spavaću sobu, koja nije posedovala minimalno 10 do 12 kvadrata, niste mogli nazvati spavaćom sobom. Jasnije je koja je razlika između spavaćih soba građenih u staroj i novoj gradnji, kada kažemo da spavaća soba trosobnog stana u novoj gradnji, može posedovati i samo 6 kvadrata.


Ponuda trosobnih stanova u prizemlju


Prizemlje je uvek specifično, što se trosobnih stanova tiče pa i strukture bilo kojih drugih stanova. Stanovi u prizemlju često izlaze prema zelenoj površini dvorišta iza zgrade, gde su stanari poprilično zaštićeni od pogleda prolaznika. Izuzetno su simpatične terase koje su dograđene uz stan i pojedini stanari ih koriste kao boravak za odmaranje, ispijanje kafe, poneki i kao mali cvetni vrt, baštu u kojoj sade nešto povrća, a pojedini vlasnici čak izgrade i jednu sobu na tom prostoru.
Na Novom Naselju smo čak videli da su pojedini izgradili i manje poslovne prostore. Trosobni stanovi koji su u prizemlju, retko kada imaju baš svoju pripadajuću terasu i ako je imaju, ona je izuzetno male kvadrature. Možemo slobodno reći da je život u trosobnim stanovima koji su u prizemlju, a imaju te dodatne prizemne prostore, skoro identičan životu u kući. Ovakve kombinacije stanova i spoljnih terasica su moguće kod starije gradnje na Limanima i Novom Naselju i to je upravo i odlika tih velikih stanova u ovom slučaju trosobnih.
Trosobne stanove u prizemlju, najčešće kupuju stariji ljudi, jer ne žele da rizikuju eventualni nestanak struje, koji dovodi i do prestanka rada liftova. Ovaj tip stanova kupuju i ljudi koji jednostavno žele da imaju tu baštu na koju se izlazi direktno iz stana.


Ponuda trosobnih stanova na redovnim etažama


Najpopularnija spratnost trosobnih stanova kod kupaca i to pre svega kod porodičnih ljudi je baš na redovnim etažama, a to znači da su ovi stanovi traženi na prvom, drugom i trećem spratu. Za ovakav tip stanova na Novom Naselju, a da se nalaze na trećem spratu, može biti problem, jer u nekim zgradama ovog naselja, lifta nema. Ove stanove kupuju uglavnom porodični ljudi, a poznato je da su to stanovi najčešće na Limanima i Novom Naselju, gde porodica ima obezbeđene sve neophodne sadržaje počevši od vrtića, kao i mogućnost da svako u porodici ima svoju zasebnu sobu.

Trosobni stanovi su najčešće tražena nekretnina na redovnim etažama.


Ponuda trosobnih stanova u potkrovlju


Trosobni stanovi u Novom Sadu, imaju kosinu u potkrovlju i te kosine često znaju biti ukrojene sa balkonskim vratima, koja omogućavaju izlaz na neku krovnu terasu ili terasu koja je veće kvadrature nego što je to slučaj na donjim etažama. Investitori često uspevaju privući kupce trosobnih stanova u potkrovlju, jer kupci najčešće žele da imaju uz svoj stan i terasu.
Ove stanove kupuju mlađi ljudi, kojima ne smeta visoka spratnost, a unapred znaju da postoji mogućnost proširenja stambenih kvadrata, korišćenjem slobodnih tavanskih prostora, kojih ima u potkrovljima. Kupci koji kupuju stanove u potkrovljima u startu imaju viziju, kako postojećim kvadratima stana, pridodati još nekoliko.


Ponuda trosobnih stanova u nadogradnji


Nadogradnja nije baš popularna u Novom Sadu, jer je dokumentacija za stanove u nadogradnji, veoma često komplikovana. Kada investitor radi nadogradnju, njemu se više isplati da projektuje i izgradi više manjih stanova, a ne trosobne stanove.


Trosobni stanovi i terase


U novogradnji trosobni stanovi poseduju samo jednu terasu i to manje kvadrature, jer investitori procenjuju da je ta veličina dovoljna. Naravno investitor posebnu vodi računa i o investicijama, preciznije koliko je novca potrebno izdvojiti za izgradnju terase određene kvadrature. Kod novijih stanova, investitori gledaju da izgrade što manju terasu, jer terasa u kvadratima nosi značajan deo cene stana.
Terase starijih trosobnih stanova je već samim knjiženjem ušla u uknjiženu kvadraturu stana i tu se nije štedelo. Trosobni stanovi u staroj gradnji, najčešće imaju po dve terase na koju se najčešće izlazi iz kuhinjskog, trpezarijskog dela ili iz dnevnog boravka.


Trosobni stanovi u tipskim naseljima


Tipska naselja Novog Sada u kojima ima trosobnih stanova su Novo Naselje i Limani. Ovakvi stanovi su napravljeni kao po šablonu na svakoj etaži, tako da je trosoban stan na prvom spartu identičan onom na svim narednim spratovima pa recimo i četvrtom. Mišljenja mnogih licenciranih agenata je da su trosobni stanovi u tipskim naseljima, apsolutno idealnog rasporeda.


Ponuda trosobnih stanova u luksuznim vilama


Čim govorimo o luksuznim vilama, zna se da se radi o vilama koje poseduju mali broj stanova. U ovakvim vilama je projektovano i izgrađeno uglavnom četiri stana ili eventalno do osam stanova. U ovakvom tipu stambenom objekta, trosoban stan se može pronaći, kao stan sa najmanjom sobnosti, što znači da nema manjih stanova od trosobnih. Možemo reći i kako se često dešava da samo jedan ovakav trosoban stan, može zauzeti i čak čitav jedan sprat.
Investitori u poslednje vreme rado zidaju luksuzne vile, jer znaju da određeni klijenti žele živeti u stambenoj jedinici u kojoj ima malo stanova, a to znači i malo stanara. Luksuzne vile u  blizini rumenačke ambulante su izuzetno popularne, Grbavica je takođe popularna i u ponudi ima luksuznih vila na ovoj lokaciji i to u ulicama Doža Đerđa i Vojvode Knićanina.
Luksuzne vile se uglavnom grade na manjim placevima u Novom Sadu i to na placevima koji poseduju oko 500 kvadrata. Na ovakvim placevima se može obezbediti i 4 sigurna parking mesta, a to znači da je za svaki stan obezbeđeno parking mesto. Od projekta naravno zavisi i da li će ovakve luksuzne vile, posedovati i svoje garaže.


Život u klasičnim trosobnim stanovima


Za ovakve stanove možemo reći da pružaju pun komfor, jer svaki član porodice ima svoj kutak. Deca imaju svoju spavaću sobu, roditelji takođe, kao i dnevni boravak gde se odvija svakodnevni zajednički život. Velika kvadratura trosobnih stanova, ujedno dozvoljava i uživanje u tom komforu.


Život u luksuznim trosobnim stanovima


Pod luksuznim trosobnim stanovima, podrazumevamo nekretninu koja pre svega poseduje luksuznu opremu. Kod stanova manje sobnosti smo često do sada pisali da se pod luksuznim manjim stanovima, smatraju stanovi određene sobnosti, ali veće kvadrature. Ovakvi stanovi imaju ugrađenu izuzetno kvalitetnu keramiku, parket i svu drugu potrebnu opremu.
Luksuzni stanovi poseduju i sigurno parking mesto, samo za automobil vlasnika tog stana. Luksuzni stanovi su uglavnom izgrađeni u luksuznim zgradama, koje poseduju i video nadzor. Podrazumeva se i da sama zgrada u kojoj se nalazi luksuzan stan, poseduje svu potrebnu kvalitetnu opremu.


Trosobni stanovi su namenjeni višečlanim porodicama


Licencirani agenti naješće trosobne stanove, preporučuju višečlanim porodicama. Često je slučaj da u ovakvim stanovima živi i više generacija zajedno ili su to porodice, koje imaju više dece. Kada je za trosoban stan zainteresovana porodica od tri generacije, koju treba smestiti u jedan takav stan, onda kupci već unapred razmišljaju kada budu kupili stan da će pokušati adaptacijom da dobiju možda još jednu sobu.
To su najčešće porodice u kojima su baka i deka, mama i tata i jedno ili dvoje dece.
Ponekada višečlana porodica sa tri generacije, mora živeti zajedno u trosobnom stanu, jer im mesečna primanja ne dozvoljavaju kupovinu veće nekretnine ili barem dve zasebne.
Mesečni troškovi za trosobne stanove su dosta veliki i onda kada dve generacije udruže sredstva, sve je nekako lakše, barem što se finansija tiče. Ali ako imate mogućnost da kupite trosoban stan od 120 kvadrata, onda bez problema tri generacije mogu komotno živeti u ovakvom trosobnom stanu.


Zahtevi kupaca pre kupovine trosobnog stana u Novom Sadu


Potencijalni kupci pre svega zahtevaju da njihov budući stan poseduje potpuno zasebne dve spavaće sobe, ali zahtevaju i veći dnevni boravak. Kupci zahtevaju veći dnevni boravak iz jednostavnog razloga, a to je poznata činjenica da od 24 časa tokom dana, porodica provodi barem 12 sati u dnevnom boravku. Komforniji dnevni boravak, koji poseduje i izlazak na terasu, pruža ipak velike pogodnosti za jednu veću porodicu.
Od trosobnog stana se zahteva svakako i kuhinja, koja je potpuno izdvojena od svih prostorija, kao i da obavezno ima svoj prozor radi bolje ventilacije, koja je neophodna tokom pripremanja hrane.
Poželjno je da jedan trosoban stan koji se prodaje, poseduje dva sanitarna čvora i ako je ikako moguće da barem jedan od njih bude izdvojeni toalet, a velika je prednost ako takav stan ima dva kupatila. U pojedinim varijantama se trosobni stanovi mogu koristiti i kao poslovni prostor, ali se najčešće jedna prostorija koristi kao poslovni prostor, a ostali deo stana, kao redovan svakodnevni stambeni prostor.

Najkvalitetniji trosobni stanovi u Novom Sadu, nalaze se svakako u stambenim objektima starije gradnje!

Kvalitetnih trosobnih stanova najviše ima na Limanima, okolini Bulevara Oslobođenja da kažemo drugi red oko bulevara, zatim ovaj tip stanova ima na Novom Naselju, ali ih ima i oko socijalnog. Klijenti koji razgledaju stanove koji im agenti nude, izuzetno pozitivno reaguju kada ih ti agenti odvedu na Novo Naselje i kada vide da su fasade zgrada na Novom Naselju, sazdane od crvene ili žute fasadne cigle.
Klijenti pozitivno reaguju i na trosobne stanove u zgradama oko Rumenačke ulice, a koje imaju fasadu od žute fasadne cigle. Zanimljivo je da na veliki broj potencijalnih kupaca, zgrade od crvene ili žute fasadne cigle, ostavljaju izuzetno dobar i snažan utisak. Zbog takvog utiska zgrade koja je dobro održavana, kupcima čak ne predstavlja problem i ako stan koji žele kupiti, treba dodatno renovirati. Stara gradnja definitivno dominira u Novom Sadu, što se tiče kvaliteta gradnje, a koji kupci itekako znaju prepoznati.

Trosobnih stanova ima u manjim zgradicama znatno starije gradnje i to su stanovi koji imaju ekstremno veliku kvadraturu!

Trosobni stanovi u starijim zgradicama mogu posedovati čak i do neverovatnih 150 kvadrata. To su stanovi salonskog tipa, a spavaće sobe u ovim stanovima poseduju izuzetno veliku kvadraturu. Spavaće sobe u salonskim trosobnim stanovima, mogu posedovati čak i do 25 kvadrata, a dnevni boravak može posedovati i do ogromnih 50 kvadrata. Stariji stanovi izuzetno velikih kvadratura ima u prodaji u Novom Sadu, a možemo reći da uvek postoje zainteresovani klijenti za njihovu kupovinu.


Ponuda dobrih trosobnih stanova javlja se periodično


Kvalitetni trosobni stanovi u Novom Sadu se javljaju u trenutku, kada stariji bračni par oženi svoje sinove i udaju svoje ćerke. Kada mlađa generacija ode od njih u datom trenutku se pojavljuje značajan višak kvadrata u tako velikom stanu. Bitna stavka u datom trenutku su i svakodnevni mesečni troškovi, koja postaju previsoki za ovaj stariji bračni par.
Zbog toga je starija generacija prinuđena da proda veliki trosoban stan, koji nije više adekvatan i isplativ tokom njihovog daljeg zajedničkog života. Oni naravno kasnije kupuju nekretninu manje kvadrature, koja će od tada biti prihvatljivija za njihov dalji život.


Raspon cena trosobnih stanova u Novom Sadu


Cena trosobnih stnova u Novom Sadu nije toliko vezana za veličinu u kvadratima, koliko za samu sređenost stana. Drugi faktor koji svakako utiče na cenu kvadrata trosobnih stanova je i sama lokacija kompletnog stambenog objekta. Početna cena trosobnih stanova iznosi od 85.000 eura pa sve do impozantnih 150.000 hiljada eura.
Možemo reći kako se luksuzni trosobni stanovi u Novom Sadu najčešće nalaze u samom centru grada i to mislimo na „suvi“ centar, što znači da se stan nalazi u strogom centru. Možemo spomenuti i okolinu SPENS-a, Beogradski kej. Što se stanova na keju tiče i koji gledaju na Dunav, najčešće su baš trosobni stanovi. Moramo napomenuti, kako su cene trosobnih stanova na ovim lokacijama izuzetno visoke. Visoku cenu stana drži i to ako je on kompletno renoviran i još ima pripadajuću garažu.
Stanove ovakvog tipa što se ruba grada tiče, možemo pronaći na Avijatičarskom naselju ili Avijaciji, kako nazivaju ovo naselje. Ovo naselje je građeno tipski, zgrade poseduju crvenu fasadnu ciglu i tu su formirani klasični trosobni stanovi.
Kupci često nakon kupovine ovih stanova, često odmah rade adaptaciju stana, kako bi dobili veću sobnost preciznije da bi dobili još jednu spavaću sobu. U ovim stanovima postoje dva sanitarna čvora, jedino što su oni smešteni jedan kraj drugog. Kupci se odlučuju često za takav stan koji gled na dvorišnu stranu, jer je ulična strana Rumenačke ulice, poprilično bučna zbog prolaska velikog broja vozila.
Ima klijenata koji nude na prodaju trosobne stanove i van Novog Sada. Ovo su ređi slučajevi ali ih bude, samo se postavlja pitanje kakvu cenu klijentima ponuditi za trosoban stan u Temerinu, mestu koje je od Novog Sada udaljeno 20-tak kilometara. Stan koji se jednom prilikom nudio je građen u novom stambenom objektu i to u centru ovog mesta, a smešten u samom centru Temerina.
Ovakav trosoban stan ne može postići cenu, kao što je ima stan u Novom Sadu, ali obzirom da je ovaj stan imao izuzetno nisku cenu, ovakva cena bi nekoj višečlanoj porodici koja raspolaže manjom sumom novca, itekako odgovarala.

Trosobni stanovi se kupuju podjednako, kako za gotovinu tako i na kredit!

Ovakvi stanovi ipak imaju znatno veći iznos za kupovinu, nego stanovi koji se prodaju za nekih 40.000 do 50.000 eura. U tom slučaju pojedini kupci su primorani da za ostatak novca koji im nedostaje za kupovinu većeg trosobnog stana, podignu kredit od banke.

Izvor: http://www.solis-nekretnine.com/blognekretnine/trosobni-stanovi-u-novom-sadu-55.html

понедељак, 27. август 2018.

Jednosobni stanovi u Novom Sadu

Struktura jednosobnih stanova


Jednosobni stanovi su stanovi, koji bi po definiciji trebali imati odvojenu kuhinju i sobu. To podrazumeva da se dnevna soba koristi kao spavaća soba, ali da ona nije direktno spojena sa kuhinjom. Kuhinja u jednosobnim stanovima treba da bude zasebna prostorija, a po nekim standardima treba da ima i svoj prozor. 

Jednosoban stan poseduje ulazna vrata, ima kupatilo i terasu, a pored toga može sadržati i naglašen ulazni hodnik.

Jednosoban stan poseduje:
 • ulazna vrata (mogućnost naglašenog hodnika)
 • kuhinju sa prozorom
 • izdvojenu sobu (dnevna ili spavaća)
 • kupatilo
 • terasuIstorijat jednosobnih stanova


Ovaj tip stanova u Novom Sadu, bio je karakterističan i uglavnom građen i izuzetno popularan u periodu od 1970-tih do kasnih 80-tih godina. Tada se posebno vodilo računa o komforu stanovanja i u tom periodu, a izuzetno je zanimljivo da garsonjere tada uopšte nisu bile prisutne na tržištu.

Da se tokom izgradnje jednosobnih stanova u Novom Sadu u to vreme posebno vodilo računa, govori i informacija, koja kaže da su pojedini jednosobni stanovi posedovali čak i do 40 kvadratnih metara. U sadašnje vreme se ovako velika kvadratura jednosobnog stana smatra potpuno apsurdnom, ali u to vreme se tako razmišljalo, projektovalo i gradilo.
To je tada bio klasičan jednosoban stan koji je posedovao veliku dnevnu sobu, veliku terasu, potpuno odvojenu veliku kuhinju sa mestom za trpezariju ili odvojen deo za veliki sto, prostrano kupatilo, predsoblje.
Ova kvadratura i ovaj raspored prostorija u tadašnjim jednosobnim stanovima, bila je osnovna karakteristika jednosobnih stanova u Novom Sadu u to vreme.

Kupci znaju često poistovetiti garsonjere sa jednosobnim stanovima, iako jednosobni stanovi nisu nikada pravljeni manji od 30 kvadrata. Jednosobni stanovi u Novom Sadu su najčešće pravljeni u veličini od 3o kvadrata i više, a garsonjere su uvek posedovale manju kvadraturu od jednosobnih stanova. I kao što smo rekli, garsonjere se nekada uopšte nisu gradile.

Iako su jednosbni stanovi zidani u zgradama iz ranijeg vremena, ovaj tip nekretnina se i danas može pronaći u ponudi agencija.

Rekli smo da jednosobni stanovi iz tog vremena imaju veću kvadraturu, a i danas ih najčešće možemo pronaći na Limanima, naročito Limanu 3 i Limanu 4, ali i na Novom Naselju pa čak i Staroj Detelinari. Ipak smatramo da je glavna koncentracija većih jednosobnih stanova sa poznatim klasičnim rasporedom, najveća na Limanima i na Novom naselju.

Od 90-tih godina, jednosobni stanovi kao takvi, jednostavno prestaju biti atraktivni za tržište, a to znači i same kupce, investitore i na kraju agencije. U kvadraturi u kojoj su nekada građeni jednosobni stanovi, sada se grade takozvani dvosobni stanovi sa prostorom koji ima spavaću sobu, dnevnu sobu koja u svom konceptu sadrži i kuhinju. Tih klasičnih jednosobnih stanova na tržištu sve manje ima i oni kao tip nekretnine postaju deficitarni.

Jednosobni stanovi su inače kupcima interesantni i to naročito ako poseduju 40-tak kvadrata, jer je većina stanova tog tipa uglavnom adaptirana, što znači kompletno renovirana. Interesantan je detalj, koji ukazuje na to da kupci jednosobnih stanova, veoma često rade adaptaciju stana i prepravljaju u jednoiposobne.

Na ovaj način se u stanu dobija još jedna soba i taj raspored ovakvoj nekretnini omogućava dodatni kvalitet. Kvalitetniji raspored ukućanima omogućava veći komoditet, a prodavcima znatno lakšu prodaju. U suštini na tržištu nekretnina nema luksuznih jednosobnih stanova, jer nema ko da ih kupi, ali zato klasični jednosobni stanovi, uvek pronađu put do svog kupca.

Na pitanje da li postoji razlika između jednosobnih stanova u starijoj i novijoj gradnji, dobili smo odgovor da u novogradnji jednosobnih stanova u suštini nema, jer su ove zgrade novijeg datuma, prepravljene garsonjerama koje se grade do 30 kvadrata i dvosobni stanovi koji sada poseduju od 36 pa sve do 42 kvadrata. 

U novijim zgradama tih klasičnih jednosobnih stanova, gde je kuhinja odvojena od sobe, što je inače osnovna karakteristika jednosobnog stana, jednostavno nema ili se izgradi možda tek po koji.
Zaključak posle svih ispitivanja je da jednosobnih stanova, ima samo uglavnom u starijim zgradama.Jednosobni stanovi odlična alternativa garsonjerama


Možemo slobodno reći da su jednosobni stanovi ako ih ima, alternativa garsonjerama. Zanimljivo je da nove garsonjere manje kvadrature, skoro dostižu cenu jednosobnog stana starije gradnje na uslovno rečeno slabijoj lokaciji. U slučaju da se za kupca ne može pronaći adekvatna garsonjera, pojedini klijenti koji to sebi mogu priuštiti uz manju doplatu kupuju jednosobne stanove.

Obzirom na pozitivnu praksu koja je prisutna na tržištu, klasične jednosobne stanove najčešće kupuju uglavnom studenti ili starija populacija, najčešće penzioneri.

Ako su kupci jednosobnih stanova u Novom Sadu penzioneri, oni su pre kupovine nekretnine ovog tipa, prodali neki svoj veći stan. Obzirom da su navikli do tada na stan veće kvadrature, penzionerima koji prelaze u manju nekretninu, ipak je bitno da imaju odvojenu dnevnu sobu od kuhinje, zbog dotadašnjeg načina života i svakodnevnih navika.

Zbog češće prodaje većih stanova od strane starije populacije, možemo zaključiti da su najčešći kupci jednosobnih stanova, upravo sami penzioneri. Mlađa populacija, naročito mladi bračni parovi, nisu kupci jednosobnih stanova, sem u slučaju ako se jednosoban stan, može adaptirati u jednoiposoban.


Mladi bračni parovi se uglavnom opredeljuju za kupovinu garsonjera, a ako imaju dete onda se odlučuju za jednoiposobne stanove.

Jednosobne stanove uglavnom vezujemo za zgrade starije gradnje i možda nešto novije kvalitetnije gradnje, ali ih nema kako smo rekli u novogradnji.
Ako pričamo o osnovi, kvalitet jednosobnih stanova u Novom Sadu je dobar. Naravno ako je još u tom stanu iz 80-tih godina rađena adaptacija i u stari jednosoban stan se uloži određena suma novca u dodatno uređenje, svaki takav kupljeni jednosoban stan, sasvim sigurno je dobra investicija.

Investitori koji grade zgrade i stanove u njima, prvenstveno se vode zahtevima tržišta, jer se može primetiti da oni od 2000-te godine, izuzetno retko projektuju i grade jednosobne stanove. Investitori se isto tako u ovo novije vreme, pre odlučuju za izgradnju garsonjera manjih kvadratura ili jednoiposobnih stanova.


Preporuka za kupovinu jednosobnih stanova


Sa stanovišta dosadašnje prakse i iskustva u radu sa klijentima, agencije svoj odnos prema klijentima, baziraju pre svega na pozitivnim dešavanjima. Evidentno je da su klijenti stekli poverenje prema agencijama, koje imaju dugu tradiciju u prometovanju nekretninama i pre svega se oslanjaju na licencirane zaposlene agente, koji poseduju kako znanje tako i jedno veliko iskustvo.

Potencijalni kupci nekretnina u velikoj meri uvažavaju mišljenje, stav i preporuku agenta sa kojim kontaktiraju.

Klijenti možda ne znaju da na određenoj lokaciju u Novom Sadu postoji jednosoban stan, koji bi im svojim sadržajem i kvalitetom odgovarao dok agencija analizom tržišta ima saznanje gde nekretnina tog tipa ima. To znači ako krene samostalno u potragu za jednosobnim stanom koji mu odgovara, izgubiće puno vremena, a i pitanje da li će pronaći adekvatnu nekretninu koja bi odgovarala njegovim zahtevima.

Zato je najbolje da agentima agencija, prepusti vođenje kompletnog zahteva sa njihove strane, jer mu taj potez može uštedeti puno vremena, nerviranja, strpljenja pa i novaca.


Verovatno mnogi prodavci žele da znaju za koje vreme se može prodati njegova nekretnina i u tom slučaju agenti ne praktikuju da upotrebljavaju reč „realna vrednost nekretnine“, jer smatraju da je taj izraz u startu upitan. Agenti smatraju da je za klijente, njihovo objektivno mišljenje o tržišnoj vrednosti određene nekretnine za svakog prodavca dragoceno i to naravno, ako je sam agent dobronameran i ako želi da mu da pravu informaciju.

Ako krenemo sa idealističnom varijantom da je agent u startu korektan, ima dobro saznanje o kretanju tržišta nekretnina i još ako da preporuku i sugestiju prodavcu, prodaja stanova kao što su jednosobni stanovi pa i drugi tip nekretnina, može da se desi u roku do mesec dana.


Stranci kao kupci stanova


Stranci kupuju širok spektar stanova mada nisu direktno zainteresovani za nekretnine manje kvadrature, kao što su jednosobni stanovi. Takav tip kupaca pretežno kupuje garsonjere ili veće jednoiposobne stanove, mada bude i pojedinačnih slučajeva. Što se tiče toga da li neka država prednjači na osnovu svojih državljana koji kupuju nekretnine u Novom Sadu, poznato je da u ovom trenutku kupovinom nekretnina u Novom Sadu, prednjače klijenti iz Republike Srpske u Bosni i Hercegovini.

Validnost i kvalitet same dokumentacije stanova koji se prodaju u ovom slučaju jednosobnih stanova na području Novog Sada, možemo reći da je na bezbednom nivou, obzirom da su javni beležnici, ti koji vrše detaljnu analizu i donose konačnu odluku da li se neka nekretnina može prodati ili ne.

Javni beležnici na osnovu detaljne provere i na osnovu uvida potrebne dokumentacije tek kada se uvere da su svi potrebni dokumenti uredni, pristupa se potpisivanju i overavanju kupoprodajnog ugovora.

Može se reći da poneka nekretnina koja se pojavi a da dokumentacije nije uredna takvu nekretninu renomirane agencije ne stavljaju u ponudu. Rekli smo da se jednosobni stanovi kao takvi, nalaze uglavnom u starijim zgradama, a poznato je da se u to vreme kada su objekti građeni, vodilo računa o građevinskoj i vlasničkoj dokumentaciji. Saznali smo u razgovoru sa agentom jedne novosadske renomirane agencije u Novom Sadu, koji nam je rekao da do sada nisu imali nijedan slučaj nelegalizovanog jednosobnog stana i da nema kompletno čistu vlasničku dokumentaciju.


Budućnost jednosobnih stanova


Ako se zapitamo koja je budućnost jednosobnih stanova, agencije i njihovi agenti se suoačavaju sa činjenicom da unazad nekoliko godina, jednosobni stanovi sve više gube trku sa garsonjerama, kao i manjim jednoiposobnim stanovima što se zainteresovanosti klijenata tiče, a to znači i prodaje. Velika većina kupaca se odlučuje za kupovinu druga dva navedena tipa nekretnina.

Manji broj kupaca se ipak odlučuje za posedovanje jednosobnih stanova, jer moramo reći da je tržište pretrpano i prezasićeno velikim brojem garsonjera, koje se nalaze u ponudi. Ovaj momenat može čak dovesti do toga da u nekom narednom periodu klasičan jednosoban stan bude ponovo atraktivan za tržište nekretnina.

Raspored jednosobnih stanova ipak pruža savremeniji i kvalitetniji način stanovanja, gde je izdvojeni prostor za pripremanje hrane od svakodnevnog prostora za život i spavanje pa će možda upravo ovi detalji, biti presudni u budućnosti i da će zbog toga jednosobni stanovi ipak biti traženiji te da će svojim kvalitetom potisnuti trenutno traženije garsonjere.

Iskusan agent sa kojim smo razgovarali smatra da bi to bilo jako dobro, jer prostor u garsonjerama nije po njemu baš human za svakodnevni život, jer je za garsonjere u suštini predviđeno da se u njima samo prespava. Isti agent je ipak pre pobornik života u jednosobnim stanovima, nego skučenog života u garsonjerama, mada je rekao da su jedno želje a drugo mogućnosti.


Iskustva


Dosadašnje iskustvo govori da postoje samo pojedinačni slučajevi da investitori imaju potrebu da čuju mišljenje agencija. Jasno je da iskustvo u radu agencija za prometovanje nekretninama, kao i njihovo iskustvo i mišljenje ipak ne treba zanemariti, jer nije nimalo nekvalitetno. Po navodima određenih agenata, koji rade u agencijama u Novom Sadu, oni smatraju da bi takvi kontakti bili izuzetno korisni pa i kvalitetni, a ujedno bi investitorima ta mišljenja olakšala projektovanje određenih objekata.

Za sada se investitori ipak oslanjaju na svoju intuiciju i neku svoju pozitivnu praksu na osnovu njihovih saznanja, koji se tip nekretnina najbolje prodaje, mada smo već pisali da se jednosobni stanovi u Novom Sadu na određeni način više cene od garsonjera. Često se dešava da investitori projektuju objekte iz nekih svojih ranijih iskustava i na osnovu tih iskustava donose odluku kako određeni prostor da projektuju, koji tip stanova da uvrste u projekat i tada taj zahtev upućuju arhitektama.

Smatra se da nije toliko bitan neki direktan upit agencijama, već samo osluškivanje tržišta i klijenata koji dolaze u agencije i traže određeni tip nekretnina. Vreme koje dolazi što se tržišta nekretnina tiče, pored same cene nekretnina, baziraće se i na kvalitetu projektovanog kvadrata. To znači da kvadrat loše projektovanog stana, kao i kvadrat dobro projektovanog stana, neće moći da imaju istu cenu.
To u nekom periodu poslovanja na tržištu nekretnina nije bilo bitno, međutim sada kada cene stanova počinju da rastu, klijent kada kupuje i plaća neku nekretninu u sadašnjem primeru jednosoban stan, žele da taj kvadrat bude i kvalitetan po svim segmentima za cenu koju plaćaju i to po svim segmentima.

Smatra se da će svaki projekat morati obezbediti i određeni kvalitet sve zahtevnijim kupcima.
Agencije kao posredinici imaju svoje svoje mesto na tržištu nekretnina, mada se smatra da od strane investitora taj kvalitet agencija nije prepoznat, dobro tretirana i vrednovana na adekvatan način. Posao agencija nije samo posredovati u prodaji nekretnina, posao agencija i njihovih agenata je afirmativan u prodaji određenih nekretnina, kada su određeni investitori u pitanju.

Zaključak je da svaki konatkt i svaka saradnja sa agencijama, treba biti jedan od osnovnih prioriteta poslovanja investitora. Poziv agencija za saradnju sa investitorima je otvoren, jer u dosadašnjem iskustvu unazad 20-tak godina koliko posredništvo funkcioniše kao delatnost, već su se isprofilisali ljudi, koji za sebe kao i mnoge druge, mogu reći da su pravi ekspreti u prometovanju nekretninama, a jasno je da od svakog eksperta možete dobiti objektivno i kvalitetno mišljenje.


Jednosobni stanovi imaju svoje mesto na tržištu nekretnina


Ekspanzija kupovina jednosobnih stanova U Novom Sadu lošijeg kvaliteta u lošijem stanju, koji određeni kupci kupe, renoviraju i kasnije preprodaju za veću cenu je prisutna, mada možemo govoriti o sličnoj situaciji i sa svim drugim nekretninama.

Jednosobni stanovi su interesantni, jer su oni zbog količine kvadrata i manje cene i zbog manje sume koje treba uložiti u renoviranje. Mada što se tiče jednosobnih stanova, osim manjeg ulaganja, jasno je da je tu prilikom prodaje, ujedno i manja zarada.
I jednosobni stanovi imaju svoje mesto na tržištu, kada je taj tip delatnosti izražen a to znači kupovina, renoviranje i prodaja.

Izvor: http://www.solis-nekretnine.com/blognekretnine/jednosobni-stanovi-u-novom-sadu-43.html

субота, 25. август 2018.

Dvoiposobni stanovi u Novom SaduPod dvoiposobnim stanom podrazumevamo nekretninu koja ima dve zasebne sobe
. Zatim dnevni boravak u čijem sklopu može biti i kuhinjska niša, mada kuhinja može biti i odvojena. Naglasak što se nekretnine ovog tipa tiče, stavlja na dve potpuno odvojene sobe od ostalih prostorija u stanu. Dvoiposobne stanove u Novom Sadu, kupuju porodični ljudi.


Najčešća struktura dvoiposobnih stanova u Novom Sadu


Dvoiposobni stanovi u Novom Sadu najčešće poseduju:
 • ulazno predsoblje
 • dve spavaće sobe
 • odvojeni dnevni boravak
 • odvojenu kuhinju (ili kuhinju koja je od dnevnog boravka odvojena šankom)
 • izlaz na terasu (izlaz je najčešće iz spavaće sobe ili eventualno dnevnog boravka)
 • ostava uz kuhinju
 • jedan ili dva sanitarna čvora (odvojen toalet i kupatilo)


Dvoiposobni stanovi u starijoj gradnji, znatno su veće kvadrature, a u novijoj gradnji poseduju manju kvadraturu. Dvoiposobni stanovi u starijoj gradnji poseduju 65 do 70 kvadrata, pa čak i 75 kvadrata, dok ih u novijoj gradnji možemo pronaći i sa 52 kvadrata.


Dvoiposobni stanovi u Novom Sadu u starijoj gradnji


U starijoj gradnji, ovakvi stanovi su građeni po starijim standardima, kada se više brinulo o kvalitetu stanovanja jedne porodice. U takvim stanovima, spavaća soba se tada nije računala kao prava spavaća soba i to naročito u slučaju, ako je imala manje od 12 kvadrata. To znači da u jednom dvoiposobnom stanu, imamo dve spavaće sobe od kojih je jedna 12 kvadrata, a druga je 9 ili eventualno 10 kvadrata.
Podrazumeva se da osim spavaćih soba, dvoiposoban stan treba da ima i sve ostale propratne prostorije, koje jedan ovakav stan treba da poseduje.

Standardi su u nekom prethodnom periodu bili znatno drugačiji od onih, koji se tokom projektovanja i gradnje, primenjuju u novije vreme.

Zidovi zgrada u kojima su formirani dvoiposobni stanovi, građeni su varijantom sendvič zida, što je izuzetna retkost u zgradama novijeg datuma, koje se sada grade. Stanovi sa sendvič zidom nude kvalitetniji život u tom životnom prostoru, takav zid je odličan toplotni, ali i zvučni izolator.
Visina prostorija od poda do plafona u starijim dvoiposobnim stanovima se kretala od 2,55 metara pa čak i do 3,20 metara. Stanovi u starijim zgradama sa ovako velikim gabaritima, nazivaju se salonski stanovi. Ovakav raspored i poprilično velike gabarite prostorija u ovakvim stanovima, možemo nazvati i humanom gradnjom i tadašnjom brigom za jedan humaniji svakodnevni život veće porodice.


Dvoiposobni stanovi u Novom Sadu u novijoj gradnji


Za razliku od dvoiposobnih stanova u starijoj gradnji u novijoj gradnji, već sam dnevni boravak poseduje samo 12 kvadrata, kažemo samo, jer spavaće sobe u starijim stanovima, poseduju 10 do 12 kvadrata. U dvoiposobnim stanovima novije gradnje, spavaće sobe poseduju duplo manje prostora i poneke imaju samo 6 kvadrata. U današnje vreme, ovaj tip stanova poseduje maksimalnu visinu 2,70 metara od poda do plafona.

Međutim za visinu preko 2,60 metara u stanovima novijeg tipa, investitor mora pribaviti i posebnu građevinsku dozvolu za tu visinu stana. Debljina zidova se u novogradnji svela na zidanje samo blokom, a samim tim na taj blok se stavlja neka vrsta izolacije, najčešće kamena vuna ili stiropor. Mada je tehnologija građenja, kao i samih materijala koji se koriste za građenje napredovala, teško da se sadašnji sistem građenja, može porediti sa sistemom građenja sendvič zidom.


Podrumi i ostave u dvoiposobnim stanovima


U staroj gradnji se smatralo obaveznim da dvoiposobni stanovi poseduju i svoj podrum. Podrumske prostorije ili ostave, pripadale su takvim stanovima  i te prostorije su bile unapred projektovane i formirane. Projektom je bilo previđeno, koliko ima stanova, toliko bude i podruma ili ostava. Ostave su bile smeštene nekad u podrumskim, a nekada u tavanskim prostorima zgrada.

Položaj ostava je pre svega zavisio od zemljišta na kojima su se gradile zgrade i ako je zemljište bilo suvo, pravile su se ostave u podrumima, ali ako je zemljište bilo vlažno, ostave su građene u potkrovljima zgrada. U novijoj gradnji se nekako izgubilo to da stanu pripada i neki dodatni prostor za smeštaj nepotrebnih stvari pa i prostori poput biciklana.

U novije vreme se retko dešava da investitori osim stana, kupcima nude bilo kakav dodatni prostor. To znači da se u sadašnje vreme, prodaje „suvi“ stan, bez ikakvih dodatnih prostora.


Najbolja ponuda dvoiposobnih stanova po lokacijama


Najčešća odlika pravih dvoiposobnih stanova u Novom Sadu su zapravo izgrađeni stanovi na Limanima i Novom Naselju, a tu podrazumevamo i staru gradnju. Možemo reći i da na Bulevaru Patrijarha Pavla i Bulevaru Evrope, ima u ponudi dvoiposobnih stanova.  Poznato je da prilikom podnošenja građevinske dozvole, urbanizam zahteva od investitora da obavezno projektuju stanove svih struktura, a to znači da objekti moraju posedovati i dvoiposobne stanove.


Razlika između dvosobnih i dvoiposobnih stanova


Kvadratura dvosobnih stanova na Limanima i na Novom Naselju je takva da uvek dozvoljava da se od dvosobnog stana, napravi mali dvoiposoban stan. Razlika između ova dva tipa nekretnina je upravo baš ta mala sobica ili polusoba. Razlika u kvadraturi dvoiposobnih stanova u staroj i novoj gradnji je znatna.

Na početku teksta smo napisali da spavaće sobe u staroj gradnji poseduju 9 do 10 kvadrata, a spavaće sobe u novoj gradnji mogu imati i samo 6 kvadrata. Često se dešava da klijenti žele da kupe dvoiposoban stan, ali nemaju za njegovu kupovinu, dovoljno finsnsijskih sredstava. Tada odlučuju ipak da kupe jeftiniji dvosoban stan i njegovom adaptacijom, proširuju stan za još jednu sobu.

U suštini taj dvosoban stan ostaje sa starom kvadraturom, jedino se pregrađivanjem dobija još jedna sobica. Kada renoviranje stana bude završeno, vi umesto dvosobnog stana dobijate funkciju dvoiposobnog stana uz sve dotadašnje pripadajuće kvadrate, koji nisu ni manji ni veći.


Adaptirani i preimenovani dvosobni u dvoiposobne stanove


Najčešće adaptirani stanovi iz dvosobnih u dvoiposobne stanove, rađeni su u stanovima ovog tipa starije gradnje. Mogućnost adaptacije je pre svega omogućila pre svega kvadratura takvih stanova, kao i sam raspored prostorija u njima, pre svega raspored prozora. Jer bilo bi iluzorno pričati o adaptaciji dvosobnog stana u dvoiposobni, ako u novoformiranoj spavaćoj sobi, nemate mogućnost korišćenja prozora.

Postoje stanovi sa polusobom, koja nema prozor, ali po nama taj stan ne možemo definisati kao dvoiposoban. Kupci se dovijaju na sve moguće načine, kako bi dvoiposoban stan od 50-tak do 75 kvadrata, proširili ali ne kvadraturom, jer je to nemoguće, nego dobijanjem jedne nove spavaće sobe, kako bi dobili jedan dvoiposoban stan.


Mogućnost formiranja galerija u salonskim dvoiposobnim stanovima


U salonskim dvoiposobnim stanovima,veoma često nailazimo na galeriju na kojoj se napravi prostor za spavanje. Ta galerija ne mora posedovati punu visinu i recimo, ako salonski stan poseduje visinu plafona do 3,30 metara, taj prostor ne bude fizički ograđen, ali se mogu do galerije postaviti stepenice i na taj način omogućiti korišćenje tog nadograđenog prostora, koji recimo liči na mali balkončić. Pojedinci u ovom slučaju iskoriste razne mogućnosti, koje omogućava znatna visina tavanice.


Kupci dvoiposobnih stanova su porodični ljudi


To su uglavnom porodični ljudi, tročlane ili četvoročlane porodice. Najčešće su to i roditelji, koji imaju decu i ne žele da spavaju u dnevnom boravku. Oni žele da deca spavaju u svojoj sobi, kao i oni kao bračni par u svojoj, kako bi svako od njih imao svoj kutak za odmor. U dnevnom boravku su spremni eventualno prenoćiti, ako dođu neki gosti. I da definišemo, kako su kupci dvoiposobnih stanova, pre svega porodični ljudi i to tročlane i četvoročlane porodice.
Veličina dvoiposobnih stanova izuzetno varira što se kvadrata tiče. U novogradnji se možete sresti, čak i sa dvoiposobnim stanovima od samo 45 kvadrata. To su stanovi koji imaju izuzetno male spavaće sobice, bukvalno kao boksovi. Raspon veličina stanova ovog tipa, varira kako smo rekli od 45 sve do 65 kvadrata i ti stanovi sa više kvadrata ipak pružaju pristojne uslove za svakodnevni život jedne porodice.
Klasični dvoiposobni stanovi poseduju od 62 do 82 kvadrata. Pojedini stanovi mogu posedovati i izuzetno komotnih 93 kvadrata, a da su u suštini zvanično deklarisani, kao dvoiposobni stanovi.


Dvoiposobni stanovi najčešće poseduju terasu


Dvoiposobni stanovi najčešće poseduju terasu, jer kada govorimo o ovakvim tipovima stanova, zna se da oni imaju veću kvadraturu. Kada se radi o kupcima dvoiposobnih stanova, mislimo na zaista ozbiljne porodice, kojima je zaista neophodna terasa.
Ovaj tip stanova čak često poseduje i dve terase pa se na jednu terasu izlazi iz kuhinje, a na drugu najčešće iz spavaćih soba, ali i dnevnih boravaka. Retko se dešava da je u ponudi dvoiposoban stan, koji nema terasu i to su najčešće stanovi, koji su adaptirani i pregrađivani.
Mišljenja su da je kvalitet dvoiposobnih stanova na strani starijih stambenih objekata. I opet moramo spomenuti Novo Naselje, koje je planski građeno u Novom Sadu i onako kako su tadašnji standardi zahtevali. Limane takođe možemo svrstati u tu stariju gradnju, jedino se može mala zamerka uputiti ka kvalitetu pregradnih zidova.
U kvalitetnije dvoiposobne stanove, možemo uvrstiti i nekoliko objekata u kojima su građeni na Novoj Detelinari. Te objekte na Novoj Detelinari, naročito u blizini ambulante, gradilo je zaista kvalitetno nekoliko građevinskih firmi. Tu još možemo spomenuti nekoliko novih stambenih objekata, koji su izuzetno kvalitetno građeni u blizini železničke stanice i Banatića.


Dvoiposobni stanovi u prizemlju


Dvoiposobnih stanova, koji se građeni u prizemlju u ponudi ima na Novom Naselju. Takvih stanova ima nešto malo u ponudi i na Limanima. Stanove u prizemlju najčešće kupuju stariji ljudi, jer ih brine ispravnost liftova, jer ako se eventualno lift pokvari, onda je izvesno da bi oni teško mogli peške doći do svojih stanova. Zanimljivi su neki od dvoiposobnih stanova, kojima je pridodata bašta koja je ograđena. To su stanovi, koji odaju utisak kao da živite u kući, jer izlazite u baštu koja je ograđena, a čak na kraju terase imaju i malu kapiju.
Najčešća veličina ovih baštica je negde oko 20, ali mogu posedovati čak i do 40 kvadrata. Interesantan je primer klijenata koji su imali stan na četvrtom spratu bez lifta, a imali su hiper aktivno dete, koje je konstantno žudelo da stalno bude napolju. Oni su taj stan na četvrtom spratu prodali i kupili dvoiposoban stan u prizemlju na Limanu, koji je upravo posedovao jednu takvu terasu. Ne moramo objašnjavati, koliko je veliku pozitivnu promenu u njihove živote, donela kupovina jednog takvog stana sa bašticom.


Dvoiposobni stanovi na redovnoj etaži


To su stanovi do kojih najčešće dolazimo liftom, jedino lifta nema, ako se radi o objektima niže spratnosti i to do 3 sprata. Mada čak i porodičnim ljudima koji imaju malu bebu, nikakav problem ne predstavlja, ako se dvoiposoban stan nalazi na 2 spratu bez lifta pa čak i da odnesu kolica za bebu i eventualno obavljenu nabavku. Zanimljivo je da su kupcima najinteresantniji dvoiposobni stanovi na drugoj i trećoj etaži. Da bi nadomestili eventualno nedostak niže spratnosti, ovakvi kupci obraćaju pažnju na to da li stan gleda na dvorišnu ili uličnu stranu pa i ka kojoj strani sveta stan ima pogled.


Dvoiposobni stanovi u potkrovlju i na nadogradnjama


Potkrovlja u kojima su dvoiposobni stanovi su delovi zgrade koji su već ranije postojali, a stanovi u nadogradnji su izgrađeni, kao potpuno novi stanovi. U potkrovljima se često mogu pronaći stanovi, koji su izgrađeni u nekoj varijanti adaptacije, što znači da je često to bio slobodan prazan prostor, koji su pojedinci zakonskim putem, promenili namenu tog prostora. Nadogradnjom su nadograđivane postojeće stare zgrade, ali ima slučajeva nadogradnje i novih zgrada.
Nadogradnja zgrada, najčešće je rađena u okolini železničke stanice i tu često postoje problemi sa validnošću dokumentacije dvoiposobnih stanova. Što se dvoiposobnih stanova u potkrovljima tiče tu ima nešto manje problema sa dokumentacijom, ali pre odluke o kupovini takvih pa i stanova u nadogradnji, ipak treba dobro proveriti ispravnost dokumentacije. Srećom da se u većini slučajeva dokumentacija za te stanove može regulisati i privesti regularnosti i situaciji u kojoj će prometovanje takve nekretnine, biti dozvoljeno.


Dvoiposobni stanovi u Novom Sadu najčešće se prodaju na Novom Naselju!


Moramo po ko zna koji put ponoviti da se dvoiposobni stanovi najčešće prodaju na Novom Naselju. Razlog zbog koga se ovi stanovi najčešće prodaju u ovom delu Novog Sada, opet je definitivno kvalitet izgrađenih stambenih objekata u ovom delu grada. Dvoiposobni stanovi se češće prodaju i na Limanima, centru grada, ali i kod socijalnog.
Kada se kupci na samom početku informišu o dvoiposobnom stanu za koji su zainteresovani, prvo što pitaju agente to je da li je regularna dokumetacije stana. Poznato je da notar neće kao prvo dozvoliti formiranje ugovora dok nije validan svaki dokument u predmetu, što znači da eventualni ugovor neće sigurno overiti, ako nije spremna kompletna ispravna dokumentacija.
Čest je slučaj da se za stan raspituje četvoročlana porodica pa se tada odmah postavlja pitanje da li takva porodica može da se smesti u noviji dvoiposoban stan manje kvadrature. Ako porodica ima manju decu pa se u sobu mogu postviti kreveti na sprat, onda i manja kvadratura takvih stanova, kupcima nije problem.
Dvoiposobnih stanova ima u ponudi i u tipskim naseljima, a investitori su u obavezi da grade i ovaj tip stanova u tim naseljima. Ovakvih stanova ima i u luksuznim vilama, ali je to nešto ređi slučaj. Razlog je jednostavan, jer kupci stanova u luksuznim vilama, ako kupuju luksuzan dvoiposoban stan, onda zahtevaju da ti stanovi poseduju barem 90 kvadrata pa i više.


U Novom Sadu se najčešće kupuju dvoiposobni stanovi koje treba renovirati!


U zavisnosti od toga, koliko klijent ima sredstava za kupovinu dvoiposobnog stana od tih raspoloživih sredstava i zavisi da li će klijent kupiti kompletno sređen dvoiposoban stan ili će se odlučiti za stan, koji treba renovirati. I naravno sve zavisi i od toga, koliko neki od klijenata želi da uloži u renoviranje stana. Postoje i klijenti koji su spremni za kompletno renoviranje stana koji planiraju kupiti.
Kupci koji nisu iz Novog Sada, spremni su izdvojiti i više novca, samo da bi kupili kompletno sređen stan, jer nemaju vremena da se zadržavaju oko tih detalja. Mada se može reći, kako ipak ima više klijenata koji žele da renoviraju nekretninu, jer jednostavno žele da je urede onako kako njima odgovara.
Prvenstveno veličina kvadrature dvoiposobnog stana, može definisati da li je taj stan luksuzan ili ne. Puno zavisi i od uređenosti jednog takvog stana, a sve je puno jasnije, ako se odmah prepozna kvalitet keramike, koja je ugrađena u kupatilu ili u kuhinji. U dvoiposoban stan koji nije luksuzan, sigurno se neće postavljati keramika i ostala oprema koja je skupa.
Ima klijenta koji su spremni da u svoje stanove ugrade izuzetno skupu keramiku i to više nije samo poznata italijanska keramika, nego je tu španska keramika, a pojavljuju se sve više do sada nepoznati proizvođači pa sad već imate u ponudi luksuznu keramiku iz Egipta, pa čak i Bugarske, koja jeste skupa, ali se moramo složiti i prelepog dizajna.


Raspon cena dvoiposobnih stanova u Novom Sadu


Na Novom Naselju se može pronaći odličan dvoiposoban stan od 75 kvadrata po ceni od 70000 eura i za njega je potrebno renoviranje. Na Grbavici je u ponudi stan u starijoj gradnji od 65 kvadrata za koji treba izdvojiti 92000 eura. Možemo se složiti kada uporedimo cenu ovih stanova da je raspon cena za dvoiposobne stanove u Novom Sadu izuzetno velik. Ako želimo pojasniti koje su cene dvoiposobnih stanova u kvadratima, onda možemo generalno reći da se cene ovi stanova kreću od 1100 eura po kvadratu pa do nekih 1350 eura po kvadratu.

Povremeno se dešava da banke imaju određene akcije, kada animiraju svoje korisnike i predlažu im da uzmu stambeni kredit, jer smatraju da ispunjavaju uslove za podizanje kredita. Tada se dešava da agencije imaju u određenom delu godine više kreditnih kupaca, nego kupaca dvoiposobnih stanova za gotovinu. Po nekoj proceni licenciranih agenata koji se dugo bave prodajom nekretnina, ove dve varijante isplate kupljenih nekretnina su nekako podjenake.

Mada je jasno da je u sadašnje vreme teško izdvojiti da kažemo „živ novac“ za kupovinu nekretnine, kakav je dvoiposoban stan. Ako je neko podstanar i svakako mora plaćati mesečno znatnu sumu za iznajmljivanje stana, onda je naravno pametnije tu mesečnu sumu izdvajati kroz mesečnu ratu kredita , za nekretninu koja će po isplati biti njihova.

Pitali smo jednog agenta pitanje, pod pretpostavkom da nije agent koji se bavi prodajom nekretnina nego privtno lice, a da je kupac dvoiposobnog stana, gde bi takav stan kupio. U startu smo dobili odgovor da bi ovakav stan kupio na Novom Naselju. Razlog njegove kupovine bi bio prelepo okruženje, puno zelenila, dobar raspored prostorija u stanu, dobro isplanirani projekat zgrade i samog stana, veliki broj parking mesta, dečija igrališta, osnovne škole, vrtići, pijaca, marketi i uopšte kvalitetna ponuda mnogih drugih sadržaja, koji su potrebni za normalno funkcionisanje jedne porodice.

Originalni članak: http://www.solis-nekretnine.com/blognekretnine/dvoiposobni-stanovi-u-novom-sadu-54.html

недеља, 29. јул 2018.

Ponuda dvosobnih stanova Novi Sad

Dvosobni stanovi u Novom Sadu, stambeni su prostori, koji osim dnevne sobe, poseduju i jednu spavaću sobu. Spavaća soba podrazumeva prostor, koji nije manji od 10 kvadrata.

Dvosobni stanovi idealan stambeni prostor za porodice sa jednim ili dva deteta!

Struktura dvosobnih stanova podrazumeva:
 • kuhinju,
 • dnevnu sobu,
 • spavaću sobu (koja ne sme da ima ispod 10 kvadrata),
 • kupatilo i
 • terasu.
Po nekom proseku te spavaće sobe, najčešće poseduju od 12 do čak 16 kvadrata.

Dvosobni stanovi Novi Sad

Razlika između dvosobnih stanova građenih u starijim i novijim zgradama


Osnovna razlika između nekretnina, koje su građene u nekom proteklom periodu i nekretnina koje se sada grade, nije samo u tome da li je ta spavaća soba u dvosobnom stanu veća ili manja od 10 kvadrata. Jer po projektima novije izgrađenih stambenih zgrada, možete pronaći dvosobne stanove, koji poseduju i 40 kvadrata. Poznato je da manju kvadraturu dvosobnih stanova u Novom Sadu u nekom proteklom periodu, niste mogli pronaći. U tom periodu se izuzetno vodilo računa o kvalitetu stanovanja jedne porodice. Ova briga o kvalitetu stanovanja, prvenstveno se odnosila na kvalitetan rasporeda prostorija u jednom takvom dvosobnom stanu pa i veličini stana u kvadratima.
Poznato je da su dvosobni stanovi, koji su građeni u prethodnom periodu, posedovali kuhinju koja je bila potpuno odvojena od dnevne sobe. Kuhinja je u takvim stanovima, služila isključivo za pripremanje hrane i ni na jedan način, nije pripadala dnevnoj sobi. Pojedini dvosobni stanovi iz tog vremena, posedovali su jedan mokri čvor sa kupatilom i toaletom, kao i jednom ostavom. Ta ostava je pojedinim porodicama bila izuzetno koristan deo dvosobnog stana. Takvi stanovi su najčešće građeni 1950-tih i 60-tih godina i sve ono što ovi stanovi iz tog vremena poseduju, dvosobni stanovi građeni u novije vreme ne poseduju.


Standardi gradnje dvosobnih stanova


Standardi gradnje dvosobnih stanova su se u odnosu na nekadašnju gradnju, znatno promenili. U novije vreme su prisutni standardi, koji nalažu korišćenje kako zvučne tako i toplotne izolacije. Zakon nalaže da tokom gradnje, budu prisutni mnogi energetski faktori, a u novije vreme svaka izgrađena zgrada na ovim prostorima, mora posedovati i svoj energetski pasoš. U slučaju da zgrada ne zadovoljava tražene energetske uslove i ne odobri joj se izdavanje energetskog pasoša, takva zgrada ne može proći tehnički prijem. To znači da se stanovi u toj zgradi ne mogu početi prodavati, sve dok se ne urade potrebne izmene i otklone nedostaci.

Stariji dvosoban stan Novi Sad
Možemo se složiti da su zgrade, koje su građene u prošlosti bile stabilnije i čvršće, ali je sigurno da zgrade koje se grade u sadašnje vreme, imaju veću energetsku efikasnost i lakše su za održavanje.


Veličina dvosobnih stanova u Novom Sadu


Što se veličine dvosobnih stanova u Novom Sadu tiče i to merenih po kvadratima, takvi stanovi poseduju od početnih 50 pa sve do 60 kvadrata. Mada se u ponudi mogu pronaći i dvosobni stanovi, koji poseduju 52, 53 i 54 kvadrata, ali i dvosobni stanovi, koji poseduju i 64 kvadrata.


Ponuda dvosobnih stanova u Novom Sadu


Ponuda dvosobnih stanova u Novom Sadu je izuzetno dobra! U ponudi su zastupljeni dvosobni stanovi građeni u staroj gradnji, ali i dvosobni stanovi građeni u novijoj gradnji. Postoji veliki izbor, a to znači i izuzetno velika ponuda dvosobnih stanova u Novom Sadu, koji nude i prodaju mnoge agencije. Jasno je da dobro razrađen posao i dobru prodaju nekretnina, imaju renomirane agencije sa dugogodišnjim stažom u prometovanju nekretninama, a sve to sa iskusnim i licenciranim agentima prodaje. Možemo se složiti da čak postoji izuzetno velika mogućnost izbora stanova te strukture u Novom Sadu.

Dvosoban stan
Ako se bavimo analizom tržišta nekretnina u Novom Sadu, možemo reći: dvosobni stanovi nisu bili toliko zastupljeni u zgradama starije gradnje ili ih nije bilo puno. Ili su takvi stanovi eventualno po kvadraturi bili predviđenim rasporedom građeni na etaži, gde su projektom bila građena četiri stana. Od tih stanova, dva su uglavnom bila dvosobna, a druga dva su bila trosobna. Dešavalo se da u nekim zgradama bude dvosobnih stanova, a u nekim zgradama da ih uopšte predviđenim projektom i ne bude.
Kada je novogradnja u pitanju, dvosobni stanovi manje kvadrature su poprilično zastupljeni u ponudi. Ovakvi stanovi su u Novom Sadu jednostavno traženi, a investitori su od projektanata zahtevali da u novoj gradnji, projektuju dvosobne stanove manje kvadrature. U ponudi su čak i stanovi, koji trenutno funkcionišu kao dvosobni, a pre toga su bili jednosobni u nekoj kvadraturi od 40-tak kvadrata i takvih stanova ima puno u Novom Sadu. U ponudi ima čak i stanova koji su u osnovi zvanično dvosobni stanovi, ali su vlasnici zbog svojih potreba, adaptacijom omogućili da taj dvosobni stan, dobije još jednu sobu i sad su u funkciji kao trosobni stanovi.


Najčešća struktura dvosobnih stanova 


Po mnogima u sadašnje vreme idealni dvosobni stanovi u Novom Sadu, trebali bi da budu u proseku veličine oko 45 kvadrata. Bilo bi takođe poželjno da poseduju kuhinju i to blago odvojenu od ostalih prostorija, mada ne bi morala biti baš potpuno odvojena, a bilo bi još poželjno da ta kuhinja ima i svoju prirodnu ventilaciju. Dvosoban stan ovakvog tipa, trebao bi posedovati dnevnu sobu najmanje veličine od 20 kvadrata, a da po mogućnosti bude pravilnog oblika.
Takav nazovimo
idealan dvosoban stan, trebao bi posedovati:
 • spavaću sobu ne manju od 16 kvadrata opet nekog pravilnog oblika,
 • prostrano kupatilo u koga bi se mogla smestiti i veš mašina,
 • predsoblje zadovoljavajuće veličine,
 • poželjno bi bilo da takav stan ima terasu,
 • a bilo bi dobro da poseduje i nekakav špajz unutar stana. 


Na kojoj lokaciji se najviše prodaju dvosobni stanovi


Može se reći da je Grbavica dominatna lokacija u ponudi, a ujedno i prodaji dvosobnih stanova u Novom Sadu. Na toj lokaciji je evidentna ponuda starijih dvosobnih stanova. Isto tako atraktivna lokacija na kojoj se najčešće prodaju dvosobni stanovi novije gradnje, svakako je Nova Detelinara. Na ove dve lokacije u Novom Sadu se ujedno i najčešće prodaju dvosobni stanovi.

Dvosoban stan Grbavica


Dvosobni stanovi na lokacijama gde ima kvalitetnih sadržaja


Dvosobni stanovi u Novom Sadu, najčešće se kupuju na lokacijama koje su pokrivene svojim brojnim sadržajima. To znači da stanovi ovog tipa na ovoj lokaciji, pružaju izuzetno kvalitetne uslove porodičnog života. Ovaj tip stanova, najčešće kupuju porodice sa jednim ili dvoje dece, a odmah se u startu traže sadržaji, koji odgovaraju njihovim naslednicima. Normalno funkcionisanje porodice i odrastanje dece, podrazumeva blizinu obdaništa ili škole, blizina dečijeg igrališta, zelenilo oko zgrade, blizina marketa i pre svega blizina parkinga.
Što se parkinga tiče, kupcima dvosobnih stanova u Novom sadu, a naročito parovima sa decom, izuzetno je važno da imaju obezbeđeno parking mesto. Najbolji primer dvosobnih stanova sa ovim sadržajima je Stara Detelinara, što znači da to jeste starija gradnja, ali su to stanovi sa svim ovim sadržajima, a pre svega stanovi koji su zaista odlično projektovani.
Cena dvosobnih stanova na Staroj Detelinari, znatno je manja za razliku od drugih lokacija u gradu, tako da ova informacija može itekako biti interesantna potencijalnim kupcima. Jer praktično za znatno manju sumu novca, kupac dobija kvalitetnije rešenje svog stambenog pitanja i naravno rešenja krova nad glavom za njegovu porodicu. Zanimljivo je da su kupci dvosobnih stanova, često kupci iz kreditnih sredstava, što podrazumeva da ovaj tip kupaca, traži isključivo već uknjižene stanove, a to je najčešće slučaj baš sa dvosobnim stanovima na Staroj Detelinari.

Dvosobni stan Stara Detelinara


Osnovna razlika dvosobnih stanova po spratnosti


Dvosobni stanovi u prizemlju zgrada, uglavnom nemaju terasu, kao i dvosobni stanovi u potkrovlju zgrada, koji isto retko kada imaju terasu. Ovaj tip stanova, koji je formiran u potkrovlju, podrazumeva i ugrađene krovne prozore. Stanovi iznad prizemlja i koji se nalaze ispod stanova u potkrovlju, češće poseduju terasu. Jasno je da su dvosobni stanovi iznad prizemlja i ispod potkrovlja na neki način zaštićeniji i bolje izolovani.
Dvosobne stanove u prizemlju, najčešće kupuju stariji ljudi, ljudi koji imaju zdravstvenih problema i osobe koje imaju ograničenu mogućnost kretanja. Za sve ove ljude, dvosobni stanovi u prizemlju su prihvatljivo rešenje. Dvosobne stanove u potkrovlju opet, kupuju roditelji koji takav stan kupuju za svoje dete koje je student i to za mlađe ljude čak može biti izuzetno atraktivan prostor. Stanove u potkrovlju kupuju, prvenstveno kupci koji raspolažu manjom sumom novca za kupovinu stana, a nije im bitno da li imaju ili nemaju terasu.
Klijentela za koju se kupuje dvosoban stan u potkrovlju, najčešće je klijentela između 20 i 30 godina. Upravo je ovo klijentela, kojoj ove da kažemo ne atraktivne etaže, itekako odgovaraju što praktično, što zbog povoljnije cene koje za ovaj tip stanova treba izdvojiti. Opet kupci koji žele investirati više novca u nekretninu, kupuju dvosobne stanove na redovnoj etaži. To podrazumeva, ako kupac kupi stan za određenu sumu novca da taj isti stan vremenom ne gubi na ceni te se može prodati otprilike za istu sumu za koju je i kupljen, ako ne i veću.


Saveti jednog agenta


Pitali smo jednog agenta iz Novog Sada, koji se već dugi niz godina bavi prodajom nekretnina, ako bi danas kupovao dvosoban stan u Novom Sadu na kojoj lokaciji bi kupio stan i zašto. Bez razmišljanja je rekao da bi kupio stan na Novom Naselju, jer je taj deo grada građen planski i projektovani su stanovi, koji pružaju komfornu mogućnost stanovanja. Smatra da se na Novom Naselju tokom projektovanja i izgradnje, vodilo računa o kvalitetu izgradnje, kao i o kvalitetu sadržaja koji prate jedan porodični život, odlično je rešeno pitanje parkiranja, a oko zgrada ima puno zelenila. Projektom je obezbeđeno i da sa ulice ne dolazi buka u stanove, što je značajna stavka u odabiru nekog klijenta da kupi dvosoban stan u Novom Sadu za svoju porodicu, a naročito porodicu koja ima malu decu.

Dvosoban stan Novo Naselje
Novo Naselje je poznato i po tome da u svojoj blizini ima brojna obdaništa, dve osnovne škole, pijaca se nalazi u blizini tu je i robna kuća, mesna zajednica, pošta, taksi stajalište, brojne prodavnice, banke, menjačnice, apoteke, dom zdravlja, naselje je odlično povezano gradskim autobuskim linijama i zaista sve ono što je jednoj porodici potrebno u blizini stana za jedno normalno funkcionisanje svakodnevnog života. Posebno atraktivnim se smatraju zgrade na Novom Naselju, koje su građene fasadnom ciglom. U svakom vremenu ovakve zgrade izazivaju veliku pažnju potencijalnih kupaca, jer zaista sa tim crvenim fasadnim ciglama, izgledaju izuzetno lepo.


Šta su klasični, a šta luksuzni dvosobni stanovi


Luksuzan dvosoban stan se smatra onim u koji je pre svega ugrađena luksuzna oprema. Luksuzan dvosoban stan podrazumeva i suvu vezu sa nekim parkingom koji se nalazi u suterenu zgrade, određeni hobi prostor predviđen za odmor ili rekreaciju. Klasični dvosobni stanovi koji sve te sadržaje nemaju, mogu se smatrati klasičnim dvosobnim stanovima.

Koji su kriterijumi kupaca za odluku o kupovini dvosobnog stana


Čest zahtev kupaca je da kuhinja obavezno bude fizički odvojena od dnevne sobe i da obavezno poseduje svoj prozor što znači i prirodnu ventilaciju, a da spavaća soba bude pravilnog oblika i nikako manja od 12 kvadrata. Po njima u kupatilu obavezno mora biti omogućeno mesto za veš mašinu, kao i da ima terasu na koju se izlazi iz dnevne sobe. Stan obavezno u svom sklopu mora da poseduje i ostavu, a ponekad kupci zahtevaju da je stan u zgradi usmeren ka istoku.
Obavezan zahtev kupaca dvosobnih stanova je svakako obezbeđen parking ili čak i garažno mesto za njihov automobil!
Ovo je sve češći zahtev kupaca, jer Novi Sad ima sve većih problema sa slobodnim mestima za parkiranje automobila. Nekada je za kupca stana važnije da je obezbeđeno parking mesto, nego da li je u blizini škola ili neki drugi sadržaj. Ovo je jasan pokazatelj, koliko Novi Sad ima velikih problema sa slobodnim parking mestima i ovaj problem se smatra i jednim od gorućih problema Novog Sada.
Ako dvosoban stan u Novom Sadu kupuje kupac koji taj stan planira rentirati, takvom kupcu je važno da stan koji planira kupiti, bude u blizini fakulteta ili eventulno srednjih škola, dok blizina autobuske i železničke stanice uglavnom ne igra toliko ulogu, tokom odluke potencijalnog kupca o kupovini dvosobnog stana u Novom Sadu. I da rezimiramo: Za porodicu koja planira živeti u dvosobnom stanu, presudan je sam raspored stana, dok je kupcima koji će taj stan rentirati, najčešći prioritet blizina fakulteta!


Ko su najčešći kupci dvosobnih stanova u Novom Sadu


Kroz neko dosadašnje pravilo, pokazalo se da dvosobne stanove prvenstveno kupuju porodice sa jednim ili dva deteta i ova grupa kupaca se smatra i dominantnom, kod kupovine stanova ovog tipa.


Raspon cena dvosobnih stanova u Novom Sadu


Možemo govoriti o rasponu cena za ovaj tip stanova i to od početnih 800 eura po kvadratu pa sve do 1500 eura po kvadratu. 

Najpovoljnija cena dvosobnih stanova u Novom Sadu, rezervisana je za dvosobne stanove koji su izgrađeni na jednom od najstarijih naselja u Novom Sadu, naselje pod nazivom Satelit. Na ovoj lokaciji možete kupiti stan po izuzetno niskim cenama od 650 do 700 eura po kvadratu.
Sam kvalitet izgradnje ovih zgrada nije toliko problematičan, koliko je problematična sama starost zgrada i trenutno stanje u kome  se stan nalazi. U nekim situacijama odmah nakon kupovine, podrazumevaće se i obavezno renoviranje stana, barem neki njegovi osnovni elementi. Kod dvosobnih stanova, naročito onih starije gradnje, problema sa validnošću dokumentacije uglavnom nema.

PREUZETO SA: http://www.solis-nekretnine.com/blognekretnine/ponuda-dvosobnih-stanova-novi-sad-50.html