субота, 13. јануар 2024.

Notar u kupoprodaji nekretnina pravna sigurnost ili?Prilikom kupoprodaje nekretnina u Srbiji, notar ili javni beležnik ima ključnu ulogu u osiguravanju pravne sigurnosti. Upućen u zakonske regulative, notar prati proces transakcije, pružajući stručno vođenje i potvrdu ispravnosti ugovora.

Ajmo ono naše traženje rupe u saksiji, može li se izbeći notar?

Teško. Prilikom kupovine stana, a već od marta 2015. godine notar je neizbežan. Jednostavno nemoguće je zaobići javne beležnike jer je država baš njima, poverila javno ovlašćenje da proveravaju, sastavljaju i overavaju isprave o pravnim poslovima prilikom prometa nekretnina. 

Overa Ugovora: legalna zaštita interesa


Notar vrši overu ugovora o kupoprodaji nekretnine, obezbeđujući zakonitu valjanost dokumenta. Ova faza je od suštinskog značaja za zaštitu interesa svih uključenih strana, osiguravajući da su sve odredbe u skladu sa zakonom.

Napominjemo. Notar nije robot niti neki virtuelni asistent niti neko božansko biće. Pored prava, privilega i prinadležnosti notar ima i obaveze. 

On je dužan da vas pre potpisivanja bilo kakvog dokumenta, pravovremeno i istinito informiše pre svega o visini naknade i nagrade. Takođe, on mora da se uveri u tačnost podataka, sadržinu uskladi sa vašom voljom i upozna vas sa sadržinom isprave. 

E onda nastupate vi. Svojeručnim potpisom na svim stranicama ugovora dajete saglasnost, a svojim potpisom i pečatom notar obezbeđuje autentičnost, potpunost i punovažnost isprave u skladu sa zakonom i drugim propisima. 


Koja dokumenta treba da overite kod notara prilikom kupovine stana


Da ne biste gubili vreme na istraživanje koju dokumentaciju je potebno overiti kod notara pri zaključenju kupoprodajnog ugovora i ugovora o stambenom kreditu evo pregleda istih. 

Postoji više različitih pravnih akata koji podležu sačinjavanju u obliku javnobeležničkog zapisa ili solemnizaciji kod javnog beležnika, odnosno overi potpisa a to su:


1. Predugovor o kupoprodaji nepokretnosti (opciono).

2. Punomoćje (opciono).

3. Založna izjava (opciono).

4. Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti (obavezno).

5. Potvrda o isplati kupoprodajne cene sa clausulom intabulandi (obavezno).


Takse kod notara za overu (solemnizaciju) Ugovora o kuprodaji nepokretnosti


Cena nepokretnosti u rsd tj. din.Taksa
1 - 600.0007.200
600.001 - 2.500.00011.520
2.500.001 - 5.000.00015.840
5.000.001 - 7.000.00022.320
7.000.001 - 10.000.00026.640
10.000.001 - 14.000.00030.960


Za cenu nepokretnosti koja prelazi 14.000.001 din. taksa se uvećava za 1.080 din. za svakih dodatnih 1.000.000 din. na primker.: 

za cenu nepokretnosti 17.100.000 din. taksa je 35.280 din. (30.960+1.080x4=35.280).

Rešavanje spornih pitanja - uloga notara


U slučaju nejasnoća ili spornih pitanja tokom transakcije, notar ima ulogu da proaktivno rešava nesuglasice. Njegovo stručno mišljenje može biti presudno u otklanjanju potencijalnih problema i osiguravanju mirne kupoprodaje.


Zakonska pravila i poreske obligacije


Pored privilegija koje mu je dala država notar ima i priličan nivo odgovornosti i obaveya. Notar je oslonac u razumevanju zakonskih pravila i poreskih obaveza vezanih za nekretnine. Njegova stručnost se podrazumeva i on treba da pomaže u pravilnom vođenju procesa kako bi se izbegle neprijatne posledice u budućnosti.


Bezbednost i transparentnost


Zahvaljujući notarima, proces kupoprodaje postaje transparentan i bezbedan. Kao nepristrasni posrednik, notar osigurava da obe strane budu informisane i zaštićene, čime se smanjuje rizik od potencijalnih pravnih komplikacija. 

Pravna sigurnost prilikom kupoprodaje je nešto što svako očekuje kada uđe u proces kupovine ili prodaje nekretnine.


Ako hoćete legalno ne možete preskočiti notara prilikom kupoprodaje nekretnina


Naravno, agenncija za nekretnine i vaš agent za nekretnine treba da vam daju osnovne i dovoljne informacije o celokupnom procesu kupoprodaje. 

Ipak, notar u Srbiji igra ključnu ulogu u kupoprodaji nekretnina. On je na neki način garant i on  pruža stručnost, bezbednost i zakonsku valjanost transakcije. Njegova prisutnost u procesu donosi mir i poverenje svim učesnicima transakcije. Ili bi tako trebalo da bude. 

Kakva su vaša iskustva sa notarima? Podelite ih sa drugima kroz komentare.


Slika: https://www.pexels.com/photo/crop-businessman-giving-contract-to-woman-to-sign-3760067/