четвртак, 24. октобар 2019.

Ponuda garaža u Novom Sadu

Zašto su garaže sve traženije u Novom Sadu


Garaža je zatvoreno spremište za motorna vozila, a sama reč Garaža potiče od francuske reči „Garage“.Garaže se mogu deliti na: kućne, zasebne zidane garaže, garaže u stambenim zgradama, montažne i javne garaže. Garaža je građevinski objekat zatvorenog tipa i po tome se razlikuje od otkrivenih ili natkrivenih parkirališta. 

Garaže koje su u privatnom vlasništvu i ako isključimo garaže u privatnim kućama, govorimo o garažama koje su izgrađene u dvorištima stambenih zgrada, a to mogu biti i podzemne garaže koje su smeštene u suterenu novoizgrađenih zgrada.

Koji tipovi garaža postoje u Novom Sadu?


Prvi tip garaža je oslonjen na stambeno stanovanje i ovaj tip garaža je vezan za stanovanje ljudi u stambenim zgradama. Mogući tip garaža su garaže izgrađene u dvorištu nekog stambenog objekta. 

To praktično znači da imamo glavni objekat u ulici, koji poseduje pomoćni objekat u dvorištu te zgrade. Možemo sa sigurnošću reći da je to zaseban objekat, gde je izgrađeno i formirano nekoliko garaža.


Dvorište sa garažama

Podzemne garaže su nastale na taj način, što su arhitekte projektom predvidele iskop kompletne parcele ispod objekta, gde su na celoj površini izgrađene garaže. 

U tom prostoru mogu biti formirane zasebne zatvorene garaže sa zidovima i svojim vratima, ali taj prostor može biti slobodan (otvoren) i svako garažno mesto je često samo obeleženo belom bojom.Podzemna garaža u stambenim zgradamaGaraže koje su izgrađene u sklopu stambenog objekta ili pozadi u dnu dvorišta, najčešće poseduju struju, a poneke imaju obezbeđene vodovodne i kanalizacione instalacije. 

Mada se često sami vlasnici odlučuju na dodatno uređenje svojih garaža tako što ih okreče, a sve dodatne intervencije zavise od maštovitosti, potreba pa i finansija sa kojima raspolažu. 

Tipovi garaža


Klasične garaže najčešće poseduju od 15 do 20 kvadrata, imaju širinu do 3 metra, strujni priključak i klasična garažna vrata. Luksuzne garaže u našem gradu, najčešće se nalaze u luksuznim zgradama i mogu posedovati do 30 kvadrata. 

Ovaj tip garaža poseduje struju, vodovod i kanalizaciju, kao i rolo vrata sa otvaranjem na daljinski. Podloga ovih garaža je najčešće formirana od posebnih vrsta betona ili je plastificirana, a ove garaže veoma često poseduju kvalitetnu rasvetu i klimatizaciju.Luksuzne garaže

Novije stambene zgrade manje veličine, najčešće su i luksuzne vile, koje poseduju tri ili četiri luksuzna stana. Ove zgrade poseduju onoliko garaža, koliko ima izgrađenih stanova. 

Stanovnicima luksuznih vila je omogućen direktan ulaz vozila u garažu, kao i direktan ulaz iz garaže u zgradu, što je velika prednost kod nepovoljnih vremenskih uslova. 

Urbanisti u novije vreme imaju zakonom propisanu obavezu, što znači da svaki stan mora imati obezbeđeno po jedno parking mesto. 

Ponuda garaža u Novom Sadu je uglavnom vezana za novije izgrađene stambene objekte u naseljima kao što je Nova Detelinara i Grbavica. U ova dva naselja je evidentan veliki broj garaža za razliku od samog centra koji ima manjak garaža i parking mesta. 

Veliki je raspon veličina garaža u kvadratima, tako da su u ponudi garaže od 12 kvadratnih metara pa sve do 30 kvadrata. Garaže od 12 kvadrata su teško upotrebljive, jer su građene u vreme proizvodnje manjih vozila. 

U poslednje vreme su sve češći projekti koji predviđaju „suvu vezu“, što znači da vlasnik iz svog vozila koje parkira u garažu iz iste te garaže ima direktan ulaz u zgradu u kojoj stanuje. 

Ponuda garaža u strogom centru Novog Sada i bližoj okolini je veoma mala, ali je zato odlična ponuda garaža koje se prodaju na Grbavici, Novom Naselju, Novoj Detelinari, a u poslednje vreme i na Grbavici. 

Garaže se u Novom Sadu prodaju od 400 do 450 eura po kvadratu, a pojedine dostižu cenu i do 1000 eura po kvadratu. Stopa poreza prilikom kupovine garaže, identična je kao i kod kupovine bilo koje druge nekrentine.

понедељак, 8. април 2019.

Zašto je Novo Naselje toliko aktuelno u Novom Sadu?

Novo Naselje pruža viši kvalitet života i stanovanja


Novo Naselje je za razliku od drugih delova Novog Sada, građeno planski. Tokom stvaranja projekta i same izgradnje, urbanisti i arhitekte su razmišljali o kvalitetu stanovanja u tom delu grada.Novo Naselje poseduje sve potrebne sadržaje za svakodnevni porodični život!


Novo Naselje karakterišu široki bulevari, velike zelene površine, zgrade u kojima preovladavaju stanovi koji su predviđeni za porodice sa 3, 4 ili više članova. Smatra se da je ovo deo grada u kome, ako neko želi da kupi stan i da u njemu živi sa porodicom, nebitno da li su to porodice sa malom decom, srednje generacije ili penzioneri, jer za sve njih ima potrebnih sadržaja za svakodnevni normalan porodični život.
Jedina eventualna zamerka Novom Naselju može za nekog biti to što sa Novog Naselja ne može tek tako brzo doći peške do centra grada. Međutim ovaj detalj nikako ne može da umanji kvalitet života u ovom delu Novog Sada. Čak se može reći da je Novo Naselje izuzetno atraktivno za život jedne porodice i ovo je jedna od osnovnih karakteristika ovog dela našeg grada.

Razlika između Novog Naselja i ostalih naselja u Novom Sadu

Novi Sad je u nekom proteklom periodu važio za grad u kome su lokacije dominantne i presudne za odluku potencijalnog kupca da kupi nekretninu na određenoj lokaciji. Međutim vremenom, kako se struktura stanovništva menjala, ono što je ostalo dominatno to je da su okolnosti i način života kao i navike, uslovile prilagođavanje stanara prostoru u kome svakodnevno žive. Novo Naselje je postalo odlično mesto za život, pogotovo jer je planski i urbano dobro osmišljeno za razliku od nekih drugih delova grada, gde su pojedini urbanisti potpuno zakazali. 
Evidentno je kako je kompletan projekat ovog naselja dugo razmatran, pripreman i projektovan. Polazimo od pretpostavke i načina na koji je kompletno naselje osmišljeno, mada se može reći da Novo Naselje nije kao projekat kompletno završeno i da još postoje mogućnosti njegovog razvoja. Po mišljenju i rečima jednog agenta, svi oni koji su učestvovali u projektovanju i razvoju Novog Naselja, zaslužuju sve pohvale. 
Pre nastanka ovog naselja na tom prostoru je bilo izgrađenih kuća, ali ne u tako velikom broju. Deo Novog Naselja se naslanja na deo Novog Sada, koje se zove Satelit i koji je formiran oko poznate satelitske pijace. Zgrade ovog naselja datiraju još iz 1960-tih godina, a u tom okruženju je bilo porodičnih kuća koje se ovih dana uklanjaju, jer se zidaju novi stambeni objekti. 
Pretpostavka je da je prostor Novog Naselja u stvari takozvani Grinfild (Greenfield) i da je kompletan projekat pokrenut od samog početka, što znači od izgradnje potrebne infrastrukture, sve do završetka gradnje.
Novo Naselje je duži vremenski period, bilo nepravedno zapostavljeno!!!
Novo Naselje je nastalo u trenutku, kada su nekretnine još bile u državnom vlasništvu sa stanarskim pravom na pravo korišćenja. Kada je došlo do promene vlasništva i otkupa, onda je i počela prodaja nekretnina ili kako se kaže do prometa nekretnina. Ovaj deo grada je duže vreme po mnogima bio nepravedno zapostavljen, jer je naselje bilo udaljenije od nekih svakodnevnih dešavanja u gradu. Ovo je bio deo grada, gde su se prometovanjem nekretnina bavili klijenti koji su u tim stanovima živeli i prodavali svoje stanove veće kvadrature i odmah kupovali stanove znatno manje kvadrature na istoj lokaciji.
Čak se može reći da se prometovanje (prodaja) nekretnina, dešavala u tom nekom zatvorenom krugu ljudi koji su prodavali velike nekretnine, ali kako su navikli da žive u ovom delu grada, želeli su tu i da ostanu i nastave svoj život na lokaciji na koju su i navikli. 
U novije vreme se struktura stanovništva znatno promenila i još se menja, tako da velika većina ljudi, koja je stanove kupila na Novom Naselju, ranije nije imala dodirnih tačaka sa ovim naseljem. Međutim njihova odluka da kupe nekretninu u ovom delu grada, bila je zasnovana na svim ponuđenim aspektima kvalitetnog života. Iako je ovo naselje i najnovije, zanemarujući novu gradnju koja je krenula 90-tih godina, bilo je nepravedno zapostavljeno od strane građana Novog Sada, koji su živeli godinama na određenim lokacijama u gradu i nisu lokaciju na koju su navikli, želeli tek tako menjati. 


Novo Naselje je od samog nastanka posedovalo samo stanove veće kvadrature


Ovaj deo Novog Sada je od početka u ponudi imao stanove veće kvadrature da kažemo porodične stanove, a nije posedovalo stanove manje kvadrature. Ovo je još jedan mogući razlog za manji interes kupaca za kupovinu stanova u ovom delu grada tog vremena, jer su se jedno vreme tražili samo stanovi manje kvadrature. Manji stanovi su u nekom prethodnom vremenu kupovani radi rentiranja đacima ili studentima, a mnogima se činilo da je za odlazak đaka i studenata u škole i na fakultete, bio potreban autobuski prevoz sa Novog Naselja i mnogi su taj detalj smatrali negativnim.
Kupoprodaja nekretnine se na samom početku nastanka naselja relativno lako završavala, sve do momenta kada klijent odluči da pogleda ponuđenu nekretninu, jer su u ponudi bili izuzetno kvalitetni stanovi i kvalitet kvadrata je bio, a i danas je na visokom nivou. Za klijenta koji je odlučio da kupi stan na Novom Naselju, jedino je bilo neophodno pronaći adekvatnu nekretninu koju je tražio i koja mu je odgovarala. Iako neki kupci nisu bili raspoloženi za kupovinu stana na Novom Naselju, tadašnji agenti su predlagali klijentu da ipak pogleda nekoliko stanova u tom kraju.


Često se dešavala da takvi klijenti kada ipak vide kvalitetnu nekretninu koja im se nudi, promenu mišljenje i ipak kupe stan na Novom Naselju. Prednost kupovine nekretnine u ono vreme, ali i u sadašnjem vremenu je znatno povoljnija cena stanova na Novom Naselju za razliku od stanova iste kvadrature u drugim delovima Novog Sada. 


Prednosti života na Novom Naselju!!!


Savremeni način života zahteva: mesto za parkiranje automobila, široke saobraćajnice i dobru povezanost sa drugim delovima Novog Sada, biciklističke i pešačke staze, podrazumeva kvalitetnu gradnju, prisutnost osnovne škole, doma zdravlja, apoteke, pijace, brojnih autobuskih linija, pošte, marketa, dečijih igrališta... a sve nabrojano Novo Naselje već poseduje
Lokacija kao faktor ili parametar koji utiče na odabir ili kupovinu nekretnine, sve više gubi na značaju. Zbog toga Novi Sad postaje mesto gde lokacija nije više presudna, već se u obzir uzimaju neki sasvim drugi parametri i zato je Novo Naselje postao deo grada gde je lako prodati nekretninu. Čak se može reći da je ovaj deo grada postao i izuzetno atraktivan i privlačan za potencijalne kupce stanova i jasno je da ovo naselje, nije više toliko udaljeno od centra grada kao ranije. 
Novo Naselje je karakteristično i po stanovima koji su smešteni u prizemlju i projektovani su kao stanovi sa velikim terasama. Ovakvi stanovi imaju terasu, koja kvadraturom može biti čak i veća nego sam stan. Zanimljiv je primer jednog stana veličine od 31 kvadrat, koji ima pripadajuću terasu od približno 25 kvadrata. Ovakav stan može biti izuzetno atraktivan za određeni tip kupaca.


Kupci nekretnina na Novom Naselju su kupci, koji pre svega žele da kupe kvalitetan porodičan stan!


Ovaj tip kupaca najčešće kupuje dvosobne, dvoiposobne, trosobne pa i višesobne stanove, koji poseduju četiri ili više spavaćih soba. Zgrade u ovom delu grada su inače i projektovane tako da imaju veliku sobnost, što znači i veliku kvadraturu. Isto tako i agenti sami predlažu porodicama koje imaju više članova, stanove upravo na ovoj lokaciji. To su porodice koje imaju dvoje troje pa i četvoro dece ili mladi bračni parovi koji ne žele da žive u stanu koji poseduje 40 kvadrata, već u većim stanovima sa minimum 50 kvadrata. 
Novo Naselje u suštini nema velikih manjkavosti, sem spomenute udaljenosti od centra grada, ali kada bi ovo naselje smestili na neku bolju lokaciju u gradu to bi sasvim sigurno bilo prestižno naselje. Ova nazovimo „manjkavost“ smeta verovatno samo građanima koji već dugo žive na određenim lokacijama u Novom Sadu, međutim za kupce koji dolaze sa strane, ovaj podatak i nije toliko značajan pa i bitan. 


Ponuda nekretnina na Novom Naselju


Uz ovu temu izuzetno je važno uzeti u obzir jedan ciklus, koji se dešava uvek i gde se pojavljuju periodična ponavljanja. U određenim zgradama koje su preplavljene dvosobnim ili trosobnim stanovima, porodice te stanove koriste do onog trenutka dok sama porodica brojčano ne prevaziđe stan u kome stanuje. U periodu oko 2009. i 2010. godine, desila se situacija da je u datom trenutku bila izuzetno velika ponuda dvosobnih i trosobnih stanova, koji su se tog trenutka nudili na prodaju. Nakon toga se ciklus promenio, kao i struktura i vlasništvo tih stanova, a kupci koji su kupili stanove ti stanovi im i u današnje vreme odgovaraju za život, tako da je trenutna ponuda dvosobnih i trosobnih stanova na Novom Naselju relativno slaba. 


Opis stanova koji se nude na prodaju

 

  • Novo Naselje nije pretrpano garsonjerama, jer stanovi u ovom delu grada poseduju najmanje 30 kvadrata i to su u suštini jednosobni stanovi. Pojave se garsonjere od svojih 22-25 kvadrata i to su garsonjere koje za razliku od ostalih delova grada, poseduju jedan kvalitet više. Pre svega se misli na potpuno odvojenu kuhinju u ovakvom tipu garsonjera pa se onda ovakav stan u suštini smatra mini jednosobnim stanom manje kvadrature. 
  • Jednosobni stanovi na Novom Naselju, projektovani su u nekih 39 do 41 kvadrat. Ovakvi stanovi su po pravilu u ovom savremenom načinu života, predprojektovani i adaptirani najčešće u jednoiposobne stanove. To su pre adaptacije bili stanovi sa jednom spavaćom sobom, a izvorno su to bili stanovi sa jednom komfornom dnevnom sobom, bez spavaće sobe.
  • Izvorni jednoiposobni stanovi su stanovi od približno 50-53 kvadrata, koji poseduju veliku dnevnu sobu, spavaću sobu, potpuno odvojenu kuhinju, veliko kupatilo i terasu. Ovi stanovi poseduju tada važeći komfor iz onog vremena, kada su zidani 80-tih godina.
  • Dvosobni stanovi na Novom Naselju imaju veću kvadraturu i to od 60 pa do 65 kvadrata. U sadašnje vreme se stanovi ove veličine projektuju u trosobne i jasna je razlika stanova ove kvadrature iz onog i sadašnjeg vremena. Karakteristika dvosobnih stanova u ovom delu Novog Sada je svakako izuzetno velika dnevna i velika spavaća soba, kao i velika terasa, ali i svi drugi delovi ovakvih stanova. 
  • Dvoiposobni stanovi ovog naselja poseduju oko 70 do 75 kvadrata.
  • Trosobni stanovi poseduju oko 80 kvadrata, a kao i dvoiposobni sadrže dve velike spavaće sobe i to podrazumeva da te sobe poseduju minimum između 15 i 16 kvadrata, kao i dnevna soba koja poseduje minimalno 25 kvadrata. 
  • Novo Naselje je specifično, mada ne baš celo, jer su pojedine zgrade posedovale projektovane čak i petosobne stanove. Možemo reći da je to ujedno bio i jedan specifičan projekat sa izgrađenim trosobnim stanom, koji je posedovao i dve takozvane polusobe. Ovi stanovi su imali veliku dnevnu sobu, dve velike spavaće sobe i već pomenute dve polusobe. Tako da su ovi petosobni stanovi posedovali čak četiri spavaće sobe plus dnevnu sobu, koja se takođe mogla delimično koristiti i kao spavaća soba po potrebi. Po ovom tipu petosobnih stanova, poznata je samo jedna ulica na Novom Naselju i to je ulica Kaće Dejanović. Ovi stanovi mogu posedovati za sadašnja shvatanja, neverovatnih 106 kvadrata i to su zaista izuzetno specifični stanovi. 
  • Može se reći kako je svaki od stanova na Novom Naselju, ako se na adekvatan način sredi, može da bude luksuzan u smislu opremljenosti, ali ipak ne može povući veću cenu po kvadratu, koji luksuzan stan sam po sebi ima na nekoj atraktivnijoj lokaciji i lokaciji bližoj centru grada.
  • Novo Naselje je inače poznato po izuzetno modernoj arhitekturi projektovanih stanova uz omogućen potpuno savremen način stanovanja!
  • Deo Novog Naselja koji nije još izgrađen poseduje i kuće, mada te kuće nisu klijentima zanimljive za kupovinu radi stanovanja. Poznato je da se veliki deo kuća u ovom delu grada naveliko ruši, tako da je takva nekretnina pojedincima pa i investitorima, interesantna pre svega za kupovinu i isključivo, kao moguća lokacija za igradnju većih stambenih zgrada. 


Prvenstvena karakteristika Novog Naselja su pre svega stambene zgrade i život u stanovima!


Ako kupci zahtevaju određenu strukturu stana, kao što su recimo stanovi u ulici Seljačkih Buna od čak 95 kvadrata, možemo govoriti o nekim traženijim lokacijama ovog naselja. Ovi stanovi u svom sklopu poseduju jednu dnevnu sobu, dve spavaće sobe, izdvojenu kuhinju, jednu polusobu, kupatilo i terasu. Može se reći da izuzetno velikih petosobnih pa čak i šestosobnih stanova ima malo u ponudi, ali su zbog toga i izuzetno traženi i svakako posebno cenjeni.
Petosobni i šestosobni pronalaze svoje kupce, iako imaju visoku cenu i to od strane kupaca koji znaju za takve stanove ili su im takvi stanovi jednostavno neophodni. Zanimljivo je i to da iako su veliki i imaju visoku cenu, takvi stanovi se izuzetno lako prodaju.


Novo Naselje i stanovi u potkrovlju


Stanovi u potkrovlju su zaživeli tek negde unazad 20-tak godina. Poznato je da na samom početku, potkrovlja na Novom Naselju nisu bila stambenog karaktera i do tada nisu bila pretvarana u stambene prostore. Potkrovlja su do pre dvadestak godina korišćena kao zajednički prostori svih stanara i najčešće kao ostave. U nedostatku stanova male kvadrature, pojedinci pa i investitori su ta i takva potkrovlja i zajedničke prostore, počeli pretvarati u stambene prostore. Na taj način je formiran određen broj stanova u nekadašnjim potkrovljima, koji su dobijeni tek naknadnim adaptacijama. 


Raspon cena nekretnina na Novom Naselju!!!


Ako mislimo na stanove koji se prodaju u poslednje vreme, možemo reći da kvadrat stanova u ovom delu Novog Sada, košta u rasponu od 800 do 1200 eura po kvadratu.
Većina stanova u ovom simpatičnom delu grada poseduje terase, pre svega jer su to veliki porodični stanovi. Često u ovim stanovima na samoj terasi postoje i male izuzetno korisne, vratima izdvojene hladne ostave ili ostave u nekom delu stana. Ostave su moguće u sklopu terase pa i samog stana pa čak i u stanovima, koji su kako smo rekli formirani u potkrovljima zgrada. Rekli smo da su skoro svi stanovi na Novom


Naselju građeni u visokom kvalitetu i u to vreme se pre svega mislilo na kvalitet života jedne porodice. 


U ovom naselju ima zgrada, koje su projektovane tako da poseduju garaže u prizemlju. To su u ovom momentu izuzetno interesantne garaže, mada je poznato da Novo Naselje nema problema u vidu nedostatka parking mesta. Parking mesta ima dovoljno, a sama parkirališta su izuzetno lepo sređena. Može se slobodno reći, kako je problem parkiranja u Novom Sadu, najbolje rešen baš na Novom Naselju. 
Veliki broj zgrada u ovom naselju, poseduje projektovane i izgrađene biciklane za parkiranje biciklova i motora. Tako da je i taj deo razmišljanja o potrebi zajedničkih prostora, ispunio sva očekivanja stanara u onom vremenu, a sadašnjem još više. 
Veliki broj zgrada poseduje takozvane vešernice, koje su stanari koristili ili ih još i danas koriste za sušenje veša i naravno pod pretpostavkom da vešernice nisu adaptirane u stambeni prostor. Deo zajedničkih prostorija, korišćeni su za skupove stanara, koji su bili poznati kao skupština stanara ili kućni savet.


Novo Naselje mnogi nazivaju gradom u gradu


Mnogi ovaj deo grada nazivaju grad u gradu, mada je ovo naselje projektovano tako da bude atraktivnije nego što jeste. Misli se pre svega na to da je moglo da se formira više sadržaja, poput još jedne osnovne škole, pozorišta, bioskopske sale, a u nekom vremenu se čak razmišljalo o izgradnji sportskog centra. Postoje još neke dodatne mogućnosti, kako bi se upotpunili trenutni sadržaji ovog dela grada. Kada bi se dodalo još nekoliko sadržaja, onda bi se moglo reći da je Novo Naselje grad u gradu i tada veliki broj ljudi koji živi na Novom Naselju ne bi uopšte morao da ide u druge delove grada.
Stanove u ovom naselju kupuju pretežno mlađi bračni parovi. Penzioneri su u ovom trenutku pre prodavci stanova na Novom Naselju, jer nemaju više potrebu za životom u tako velikim stanovima, pre svega i zbog znatno visokih redovnih mesečnih troškova, koje ovi stanovi evidentno imaju. Veliki broj kupaca, nebitno što se godina života tiče, kupuje stanove na Novom Naselju, jer život u ovom delu grada nudi pre svega mir. Možemo još reći, kako za svaki tip kupaca, svaka struktura stanova na Novom Naselju, može biti izuzetno interesantna. 


Definicija Novog Naselja

 

Novo Naselje je deo Novog Sada koji po svojim parametrima i osnovnim karakteristikama, pruža mogućnost jednog kvalitetnog porodičnog života!!!

Preuzeto sa: http://www.solis-nekretnine.com/blognekretnine/novo-naselje-pruza-visi-kvalitet-zivota-i-stanovanja-70.html