четвртак, 24. октобар 2019.

Ponuda garaža u Novom Sadu

Zašto su garaže sve traženije u Novom Sadu


Garaža je zatvoreno spremište za motorna vozila, a sama reč Garaža potiče od francuske reči „Garage“.Garaže se mogu deliti na: kućne, zasebne zidane garaže, garaže u stambenim zgradama, montažne i javne garaže. Garaža je građevinski objekat zatvorenog tipa i po tome se razlikuje od otkrivenih ili natkrivenih parkirališta. 

Garaže koje su u privatnom vlasništvu i ako isključimo garaže u privatnim kućama, govorimo o garažama koje su izgrađene u dvorištima stambenih zgrada, a to mogu biti i podzemne garaže koje su smeštene u suterenu novoizgrađenih zgrada.

Koji tipovi garaža postoje u Novom Sadu?


Prvi tip garaža je oslonjen na stambeno stanovanje i ovaj tip garaža je vezan za stanovanje ljudi u stambenim zgradama. Mogući tip garaža su garaže izgrađene u dvorištu nekog stambenog objekta. 

To praktično znači da imamo glavni objekat u ulici, koji poseduje pomoćni objekat u dvorištu te zgrade. Možemo sa sigurnošću reći da je to zaseban objekat, gde je izgrađeno i formirano nekoliko garaža.


Dvorište sa garažama

Podzemne garaže su nastale na taj način, što su arhitekte projektom predvidele iskop kompletne parcele ispod objekta, gde su na celoj površini izgrađene garaže. 

U tom prostoru mogu biti formirane zasebne zatvorene garaže sa zidovima i svojim vratima, ali taj prostor može biti slobodan (otvoren) i svako garažno mesto je često samo obeleženo belom bojom.Podzemna garaža u stambenim zgradamaGaraže koje su izgrađene u sklopu stambenog objekta ili pozadi u dnu dvorišta, najčešće poseduju struju, a poneke imaju obezbeđene vodovodne i kanalizacione instalacije. 

Mada se često sami vlasnici odlučuju na dodatno uređenje svojih garaža tako što ih okreče, a sve dodatne intervencije zavise od maštovitosti, potreba pa i finansija sa kojima raspolažu. 

Tipovi garaža


Klasične garaže najčešće poseduju od 15 do 20 kvadrata, imaju širinu do 3 metra, strujni priključak i klasična garažna vrata. Luksuzne garaže u našem gradu, najčešće se nalaze u luksuznim zgradama i mogu posedovati do 30 kvadrata. 

Ovaj tip garaža poseduje struju, vodovod i kanalizaciju, kao i rolo vrata sa otvaranjem na daljinski. Podloga ovih garaža je najčešće formirana od posebnih vrsta betona ili je plastificirana, a ove garaže veoma često poseduju kvalitetnu rasvetu i klimatizaciju.Luksuzne garaže

Novije stambene zgrade manje veličine, najčešće su i luksuzne vile, koje poseduju tri ili četiri luksuzna stana. Ove zgrade poseduju onoliko garaža, koliko ima izgrađenih stanova. 

Stanovnicima luksuznih vila je omogućen direktan ulaz vozila u garažu, kao i direktan ulaz iz garaže u zgradu, što je velika prednost kod nepovoljnih vremenskih uslova. 

Urbanisti u novije vreme imaju zakonom propisanu obavezu, što znači da svaki stan mora imati obezbeđeno po jedno parking mesto. 

Ponuda garaža u Novom Sadu je uglavnom vezana za novije izgrađene stambene objekte u naseljima kao što je Nova Detelinara i Grbavica. U ova dva naselja je evidentan veliki broj garaža za razliku od samog centra koji ima manjak garaža i parking mesta. 

Veliki je raspon veličina garaža u kvadratima, tako da su u ponudi garaže od 12 kvadratnih metara pa sve do 30 kvadrata. Garaže od 12 kvadrata su teško upotrebljive, jer su građene u vreme proizvodnje manjih vozila. 

U poslednje vreme su sve češći projekti koji predviđaju „suvu vezu“, što znači da vlasnik iz svog vozila koje parkira u garažu iz iste te garaže ima direktan ulaz u zgradu u kojoj stanuje. 

Ponuda garaža u strogom centru Novog Sada i bližoj okolini je veoma mala, ali je zato odlična ponuda garaža koje se prodaju na Grbavici, Novom Naselju, Novoj Detelinari, a u poslednje vreme i na Grbavici. 

Garaže se u Novom Sadu prodaju od 400 do 450 eura po kvadratu, a pojedine dostižu cenu i do 1000 eura po kvadratu. Stopa poreza prilikom kupovine garaže, identična je kao i kod kupovine bilo koje druge nekrentine.

понедељак, 08. април 2019.

Zašto je Novo Naselje toliko aktuelno u Novom Sadu?

Novo Naselje pruža viši kvalitet života i stanovanja


Novo Naselje je za razliku od drugih delova Novog Sada, građeno planski. Tokom stvaranja projekta i same izgradnje, urbanisti i arhitekte su razmišljali o kvalitetu stanovanja u tom delu grada.Novo Naselje poseduje sve potrebne sadržaje za svakodnevni porodični život!


Novo Naselje karakterišu široki bulevari, velike zelene površine, zgrade u kojima preovladavaju stanovi koji su predviđeni za porodice sa 3, 4 ili više članova. Smatra se da je ovo deo grada u kome, ako neko želi da kupi stan i da u njemu živi sa porodicom, nebitno da li su to porodice sa malom decom, srednje generacije ili penzioneri, jer za sve njih ima potrebnih sadržaja za svakodnevni normalan porodični život.
Jedina eventualna zamerka Novom Naselju može za nekog biti to što sa Novog Naselja ne može tek tako brzo doći peške do centra grada. Međutim ovaj detalj nikako ne može da umanji kvalitet života u ovom delu Novog Sada. Čak se može reći da je Novo Naselje izuzetno atraktivno za život jedne porodice i ovo je jedna od osnovnih karakteristika ovog dela našeg grada.

Razlika između Novog Naselja i ostalih naselja u Novom Sadu

Novi Sad je u nekom proteklom periodu važio za grad u kome su lokacije dominantne i presudne za odluku potencijalnog kupca da kupi nekretninu na određenoj lokaciji. Međutim vremenom, kako se struktura stanovništva menjala, ono što je ostalo dominatno to je da su okolnosti i način života kao i navike, uslovile prilagođavanje stanara prostoru u kome svakodnevno žive. Novo Naselje je postalo odlično mesto za život, pogotovo jer je planski i urbano dobro osmišljeno za razliku od nekih drugih delova grada, gde su pojedini urbanisti potpuno zakazali. 
Evidentno je kako je kompletan projekat ovog naselja dugo razmatran, pripreman i projektovan. Polazimo od pretpostavke i načina na koji je kompletno naselje osmišljeno, mada se može reći da Novo Naselje nije kao projekat kompletno završeno i da još postoje mogućnosti njegovog razvoja. Po mišljenju i rečima jednog agenta, svi oni koji su učestvovali u projektovanju i razvoju Novog Naselja, zaslužuju sve pohvale. 
Pre nastanka ovog naselja na tom prostoru je bilo izgrađenih kuća, ali ne u tako velikom broju. Deo Novog Naselja se naslanja na deo Novog Sada, koje se zove Satelit i koji je formiran oko poznate satelitske pijace. Zgrade ovog naselja datiraju još iz 1960-tih godina, a u tom okruženju je bilo porodičnih kuća koje se ovih dana uklanjaju, jer se zidaju novi stambeni objekti. 
Pretpostavka je da je prostor Novog Naselja u stvari takozvani Grinfild (Greenfield) i da je kompletan projekat pokrenut od samog početka, što znači od izgradnje potrebne infrastrukture, sve do završetka gradnje.
Novo Naselje je duži vremenski period, bilo nepravedno zapostavljeno!!!
Novo Naselje je nastalo u trenutku, kada su nekretnine još bile u državnom vlasništvu sa stanarskim pravom na pravo korišćenja. Kada je došlo do promene vlasništva i otkupa, onda je i počela prodaja nekretnina ili kako se kaže do prometa nekretnina. Ovaj deo grada je duže vreme po mnogima bio nepravedno zapostavljen, jer je naselje bilo udaljenije od nekih svakodnevnih dešavanja u gradu. Ovo je bio deo grada, gde su se prometovanjem nekretnina bavili klijenti koji su u tim stanovima živeli i prodavali svoje stanove veće kvadrature i odmah kupovali stanove znatno manje kvadrature na istoj lokaciji.
Čak se može reći da se prometovanje (prodaja) nekretnina, dešavala u tom nekom zatvorenom krugu ljudi koji su prodavali velike nekretnine, ali kako su navikli da žive u ovom delu grada, želeli su tu i da ostanu i nastave svoj život na lokaciji na koju su i navikli. 
U novije vreme se struktura stanovništva znatno promenila i još se menja, tako da velika većina ljudi, koja je stanove kupila na Novom Naselju, ranije nije imala dodirnih tačaka sa ovim naseljem. Međutim njihova odluka da kupe nekretninu u ovom delu grada, bila je zasnovana na svim ponuđenim aspektima kvalitetnog života. Iako je ovo naselje i najnovije, zanemarujući novu gradnju koja je krenula 90-tih godina, bilo je nepravedno zapostavljeno od strane građana Novog Sada, koji su živeli godinama na određenim lokacijama u gradu i nisu lokaciju na koju su navikli, želeli tek tako menjati. 


Novo Naselje je od samog nastanka posedovalo samo stanove veće kvadrature


Ovaj deo Novog Sada je od početka u ponudi imao stanove veće kvadrature da kažemo porodične stanove, a nije posedovalo stanove manje kvadrature. Ovo je još jedan mogući razlog za manji interes kupaca za kupovinu stanova u ovom delu grada tog vremena, jer su se jedno vreme tražili samo stanovi manje kvadrature. Manji stanovi su u nekom prethodnom vremenu kupovani radi rentiranja đacima ili studentima, a mnogima se činilo da je za odlazak đaka i studenata u škole i na fakultete, bio potreban autobuski prevoz sa Novog Naselja i mnogi su taj detalj smatrali negativnim.
Kupoprodaja nekretnine se na samom početku nastanka naselja relativno lako završavala, sve do momenta kada klijent odluči da pogleda ponuđenu nekretninu, jer su u ponudi bili izuzetno kvalitetni stanovi i kvalitet kvadrata je bio, a i danas je na visokom nivou. Za klijenta koji je odlučio da kupi stan na Novom Naselju, jedino je bilo neophodno pronaći adekvatnu nekretninu koju je tražio i koja mu je odgovarala. Iako neki kupci nisu bili raspoloženi za kupovinu stana na Novom Naselju, tadašnji agenti su predlagali klijentu da ipak pogleda nekoliko stanova u tom kraju.


Često se dešavala da takvi klijenti kada ipak vide kvalitetnu nekretninu koja im se nudi, promenu mišljenje i ipak kupe stan na Novom Naselju. Prednost kupovine nekretnine u ono vreme, ali i u sadašnjem vremenu je znatno povoljnija cena stanova na Novom Naselju za razliku od stanova iste kvadrature u drugim delovima Novog Sada. 


Prednosti života na Novom Naselju!!!


Savremeni način života zahteva: mesto za parkiranje automobila, široke saobraćajnice i dobru povezanost sa drugim delovima Novog Sada, biciklističke i pešačke staze, podrazumeva kvalitetnu gradnju, prisutnost osnovne škole, doma zdravlja, apoteke, pijace, brojnih autobuskih linija, pošte, marketa, dečijih igrališta... a sve nabrojano Novo Naselje već poseduje
Lokacija kao faktor ili parametar koji utiče na odabir ili kupovinu nekretnine, sve više gubi na značaju. Zbog toga Novi Sad postaje mesto gde lokacija nije više presudna, već se u obzir uzimaju neki sasvim drugi parametri i zato je Novo Naselje postao deo grada gde je lako prodati nekretninu. Čak se može reći da je ovaj deo grada postao i izuzetno atraktivan i privlačan za potencijalne kupce stanova i jasno je da ovo naselje, nije više toliko udaljeno od centra grada kao ranije. 
Novo Naselje je karakteristično i po stanovima koji su smešteni u prizemlju i projektovani su kao stanovi sa velikim terasama. Ovakvi stanovi imaju terasu, koja kvadraturom može biti čak i veća nego sam stan. Zanimljiv je primer jednog stana veličine od 31 kvadrat, koji ima pripadajuću terasu od približno 25 kvadrata. Ovakav stan može biti izuzetno atraktivan za određeni tip kupaca.


Kupci nekretnina na Novom Naselju su kupci, koji pre svega žele da kupe kvalitetan porodičan stan!


Ovaj tip kupaca najčešće kupuje dvosobne, dvoiposobne, trosobne pa i višesobne stanove, koji poseduju četiri ili više spavaćih soba. Zgrade u ovom delu grada su inače i projektovane tako da imaju veliku sobnost, što znači i veliku kvadraturu. Isto tako i agenti sami predlažu porodicama koje imaju više članova, stanove upravo na ovoj lokaciji. To su porodice koje imaju dvoje troje pa i četvoro dece ili mladi bračni parovi koji ne žele da žive u stanu koji poseduje 40 kvadrata, već u većim stanovima sa minimum 50 kvadrata. 
Novo Naselje u suštini nema velikih manjkavosti, sem spomenute udaljenosti od centra grada, ali kada bi ovo naselje smestili na neku bolju lokaciju u gradu to bi sasvim sigurno bilo prestižno naselje. Ova nazovimo „manjkavost“ smeta verovatno samo građanima koji već dugo žive na određenim lokacijama u Novom Sadu, međutim za kupce koji dolaze sa strane, ovaj podatak i nije toliko značajan pa i bitan. 


Ponuda nekretnina na Novom Naselju


Uz ovu temu izuzetno je važno uzeti u obzir jedan ciklus, koji se dešava uvek i gde se pojavljuju periodična ponavljanja. U određenim zgradama koje su preplavljene dvosobnim ili trosobnim stanovima, porodice te stanove koriste do onog trenutka dok sama porodica brojčano ne prevaziđe stan u kome stanuje. U periodu oko 2009. i 2010. godine, desila se situacija da je u datom trenutku bila izuzetno velika ponuda dvosobnih i trosobnih stanova, koji su se tog trenutka nudili na prodaju. Nakon toga se ciklus promenio, kao i struktura i vlasništvo tih stanova, a kupci koji su kupili stanove ti stanovi im i u današnje vreme odgovaraju za život, tako da je trenutna ponuda dvosobnih i trosobnih stanova na Novom Naselju relativno slaba. 


Opis stanova koji se nude na prodaju

 

 • Novo Naselje nije pretrpano garsonjerama, jer stanovi u ovom delu grada poseduju najmanje 30 kvadrata i to su u suštini jednosobni stanovi. Pojave se garsonjere od svojih 22-25 kvadrata i to su garsonjere koje za razliku od ostalih delova grada, poseduju jedan kvalitet više. Pre svega se misli na potpuno odvojenu kuhinju u ovakvom tipu garsonjera pa se onda ovakav stan u suštini smatra mini jednosobnim stanom manje kvadrature. 
 • Jednosobni stanovi na Novom Naselju, projektovani su u nekih 39 do 41 kvadrat. Ovakvi stanovi su po pravilu u ovom savremenom načinu života, predprojektovani i adaptirani najčešće u jednoiposobne stanove. To su pre adaptacije bili stanovi sa jednom spavaćom sobom, a izvorno su to bili stanovi sa jednom komfornom dnevnom sobom, bez spavaće sobe.
 • Izvorni jednoiposobni stanovi su stanovi od približno 50-53 kvadrata, koji poseduju veliku dnevnu sobu, spavaću sobu, potpuno odvojenu kuhinju, veliko kupatilo i terasu. Ovi stanovi poseduju tada važeći komfor iz onog vremena, kada su zidani 80-tih godina.
 • Dvosobni stanovi na Novom Naselju imaju veću kvadraturu i to od 60 pa do 65 kvadrata. U sadašnje vreme se stanovi ove veličine projektuju u trosobne i jasna je razlika stanova ove kvadrature iz onog i sadašnjeg vremena. Karakteristika dvosobnih stanova u ovom delu Novog Sada je svakako izuzetno velika dnevna i velika spavaća soba, kao i velika terasa, ali i svi drugi delovi ovakvih stanova. 
 • Dvoiposobni stanovi ovog naselja poseduju oko 70 do 75 kvadrata.
 • Trosobni stanovi poseduju oko 80 kvadrata, a kao i dvoiposobni sadrže dve velike spavaće sobe i to podrazumeva da te sobe poseduju minimum između 15 i 16 kvadrata, kao i dnevna soba koja poseduje minimalno 25 kvadrata. 
 • Novo Naselje je specifično, mada ne baš celo, jer su pojedine zgrade posedovale projektovane čak i petosobne stanove. Možemo reći da je to ujedno bio i jedan specifičan projekat sa izgrađenim trosobnim stanom, koji je posedovao i dve takozvane polusobe. Ovi stanovi su imali veliku dnevnu sobu, dve velike spavaće sobe i već pomenute dve polusobe. Tako da su ovi petosobni stanovi posedovali čak četiri spavaće sobe plus dnevnu sobu, koja se takođe mogla delimično koristiti i kao spavaća soba po potrebi. Po ovom tipu petosobnih stanova, poznata je samo jedna ulica na Novom Naselju i to je ulica Kaće Dejanović. Ovi stanovi mogu posedovati za sadašnja shvatanja, neverovatnih 106 kvadrata i to su zaista izuzetno specifični stanovi. 
 • Može se reći kako je svaki od stanova na Novom Naselju, ako se na adekvatan način sredi, može da bude luksuzan u smislu opremljenosti, ali ipak ne može povući veću cenu po kvadratu, koji luksuzan stan sam po sebi ima na nekoj atraktivnijoj lokaciji i lokaciji bližoj centru grada.
 • Novo Naselje je inače poznato po izuzetno modernoj arhitekturi projektovanih stanova uz omogućen potpuno savremen način stanovanja!
 • Deo Novog Naselja koji nije još izgrađen poseduje i kuće, mada te kuće nisu klijentima zanimljive za kupovinu radi stanovanja. Poznato je da se veliki deo kuća u ovom delu grada naveliko ruši, tako da je takva nekretnina pojedincima pa i investitorima, interesantna pre svega za kupovinu i isključivo, kao moguća lokacija za igradnju većih stambenih zgrada. 


Prvenstvena karakteristika Novog Naselja su pre svega stambene zgrade i život u stanovima!


Ako kupci zahtevaju određenu strukturu stana, kao što su recimo stanovi u ulici Seljačkih Buna od čak 95 kvadrata, možemo govoriti o nekim traženijim lokacijama ovog naselja. Ovi stanovi u svom sklopu poseduju jednu dnevnu sobu, dve spavaće sobe, izdvojenu kuhinju, jednu polusobu, kupatilo i terasu. Može se reći da izuzetno velikih petosobnih pa čak i šestosobnih stanova ima malo u ponudi, ali su zbog toga i izuzetno traženi i svakako posebno cenjeni.
Petosobni i šestosobni pronalaze svoje kupce, iako imaju visoku cenu i to od strane kupaca koji znaju za takve stanove ili su im takvi stanovi jednostavno neophodni. Zanimljivo je i to da iako su veliki i imaju visoku cenu, takvi stanovi se izuzetno lako prodaju.


Novo Naselje i stanovi u potkrovlju


Stanovi u potkrovlju su zaživeli tek negde unazad 20-tak godina. Poznato je da na samom početku, potkrovlja na Novom Naselju nisu bila stambenog karaktera i do tada nisu bila pretvarana u stambene prostore. Potkrovlja su do pre dvadestak godina korišćena kao zajednički prostori svih stanara i najčešće kao ostave. U nedostatku stanova male kvadrature, pojedinci pa i investitori su ta i takva potkrovlja i zajedničke prostore, počeli pretvarati u stambene prostore. Na taj način je formiran određen broj stanova u nekadašnjim potkrovljima, koji su dobijeni tek naknadnim adaptacijama. 


Raspon cena nekretnina na Novom Naselju!!!


Ako mislimo na stanove koji se prodaju u poslednje vreme, možemo reći da kvadrat stanova u ovom delu Novog Sada, košta u rasponu od 800 do 1200 eura po kvadratu.
Većina stanova u ovom simpatičnom delu grada poseduje terase, pre svega jer su to veliki porodični stanovi. Često u ovim stanovima na samoj terasi postoje i male izuzetno korisne, vratima izdvojene hladne ostave ili ostave u nekom delu stana. Ostave su moguće u sklopu terase pa i samog stana pa čak i u stanovima, koji su kako smo rekli formirani u potkrovljima zgrada. Rekli smo da su skoro svi stanovi na Novom


Naselju građeni u visokom kvalitetu i u to vreme se pre svega mislilo na kvalitet života jedne porodice. 


U ovom naselju ima zgrada, koje su projektovane tako da poseduju garaže u prizemlju. To su u ovom momentu izuzetno interesantne garaže, mada je poznato da Novo Naselje nema problema u vidu nedostatka parking mesta. Parking mesta ima dovoljno, a sama parkirališta su izuzetno lepo sređena. Može se slobodno reći, kako je problem parkiranja u Novom Sadu, najbolje rešen baš na Novom Naselju. 
Veliki broj zgrada u ovom naselju, poseduje projektovane i izgrađene biciklane za parkiranje biciklova i motora. Tako da je i taj deo razmišljanja o potrebi zajedničkih prostora, ispunio sva očekivanja stanara u onom vremenu, a sadašnjem još više. 
Veliki broj zgrada poseduje takozvane vešernice, koje su stanari koristili ili ih još i danas koriste za sušenje veša i naravno pod pretpostavkom da vešernice nisu adaptirane u stambeni prostor. Deo zajedničkih prostorija, korišćeni su za skupove stanara, koji su bili poznati kao skupština stanara ili kućni savet.


Novo Naselje mnogi nazivaju gradom u gradu


Mnogi ovaj deo grada nazivaju grad u gradu, mada je ovo naselje projektovano tako da bude atraktivnije nego što jeste. Misli se pre svega na to da je moglo da se formira više sadržaja, poput još jedne osnovne škole, pozorišta, bioskopske sale, a u nekom vremenu se čak razmišljalo o izgradnji sportskog centra. Postoje još neke dodatne mogućnosti, kako bi se upotpunili trenutni sadržaji ovog dela grada. Kada bi se dodalo još nekoliko sadržaja, onda bi se moglo reći da je Novo Naselje grad u gradu i tada veliki broj ljudi koji živi na Novom Naselju ne bi uopšte morao da ide u druge delove grada.
Stanove u ovom naselju kupuju pretežno mlađi bračni parovi. Penzioneri su u ovom trenutku pre prodavci stanova na Novom Naselju, jer nemaju više potrebu za životom u tako velikim stanovima, pre svega i zbog znatno visokih redovnih mesečnih troškova, koje ovi stanovi evidentno imaju. Veliki broj kupaca, nebitno što se godina života tiče, kupuje stanove na Novom Naselju, jer život u ovom delu grada nudi pre svega mir. Možemo još reći, kako za svaki tip kupaca, svaka struktura stanova na Novom Naselju, može biti izuzetno interesantna. 


Definicija Novog Naselja

 

Novo Naselje je deo Novog Sada koji po svojim parametrima i osnovnim karakteristikama, pruža mogućnost jednog kvalitetnog porodičnog života!!!

Preuzeto sa: http://www.solis-nekretnine.com/blognekretnine/novo-naselje-pruza-visi-kvalitet-zivota-i-stanovanja-70.html 

недеља, 16. септембар 2018.

Gradska kuća Novi Sad

Gradska kuća u Novom Sadu, monumentalno je magistratsko zdanje. Ovaj objekat je izgrađen po projektu tada poznatog arhitekte Đerđa Molnara, a izgrađena je 1895. godine u neorenesansnom stilu.

Prvi magistrat je bio smešten u iznajmljenoj kući gradskog senatora Petera Ferencija u takozvanoj „Ferencijani“. Ova kuća se nalazila na sadašnjem mestu gde je izgrađena Gradska kuća, kako se tada govorilo na „Glavnom varoškom trgu“. Tadašnji magistrat su često selili od mesta do mesta od Apelacije koja je bila smeštena na sadašnjem mestu robne kuće Bazar, na mestu Svojina u Glavnoj ulici, kao i na mestu Gvozdenog čoveka, koji se nalazio na trgu.


Između 1873. i 1874. godine, organizovan je jedan interni konkurs za podizanje gradskog zdanja u kome su mogli učestvovati svi projektanti i graditelji u tadašnjoj monarhiji. Odbor za izgradnju nove Varoške kuće (Rathaus Varoshaz), bio je osnovan 1869. godine. Jedan od najvećih građevinskih problema tadašnje gradske vlasti, bila je upravo njena izgradnja. Zanimljivo je da je u Državnom arhivu Budimpešte, bio sačuvan i jedan plan za izgradnju Gradske kuće, a ovaj projekat je uradio varoški inženjer Lazar Urošević.

Zatim je 1885. godine raspisan i zvaničan javni konkurs, prvi tog tipa na ovim prostorima. Radovi Budimpeštanskih arhitekata su bili i najzapaženiji. Na konkurs je bilo prijavljeno trideset dva rada, ali se komisija nije odlučila ni za jedan prispeli rad. Svi primljeni radovi su bili izloženi u velikoj dvorani starog magistrata u maju mesecu iste godine. Obzirom da komisija nije odabrala nijedan izvođački projekat, odlučili su da pozovu prvu trojicu arhitekata. Zatim je odlučeno da njih trojica, zajedno sa arhitektonskom komisijom, koju je izabrao grad, naprave novi projekat. Komisija ipak nije bila u mogućnosti ponovo organizovati izradu planova zajedno sa učesnicima konkursa i odlučuju da se ipak kao najbolji, izabere Molnarov projekat. Molnaru je predloženo da se na osnovu svih radova, njegov plan malo izmeni i dodatno popravi i prilagodi. Varoški odbor odlučuje u jesen 1885. godine da kompletan posao od izrade projekta do izgradnje, poveri Đerđu Molnaru za tadašnjih 300 Forinti.

Pre dobijanja statusa slobodnog grada, Petrovaradinski šanac je bio pod takozvanom civilnom i vojnom upravom. Granica između dve uprave, išla je Dunavskom ulicom. Nakon ukidanja Vojne granice, grad dolazi pod civilnu upravu sudaca do 7. decembra 1788. godine i tada grad Novi Sad, dobija i svog prvog gradonačelnika. Dimitrije Bugarski kao dotadašnji senator, bio je ujedno i prvi postavljeni gradonačelnik Novog Sada, a na tu funkciju je bio biran dva puta. Smatra se da je najpoznatiji gradonačelnik Novog Sada, bio Stevan Miletić. Iz današnje zgrade Gradske kuće, našim gradom se upravlja tek nešto više od 100 godina.

Zanimljiva je priča pre same izgradnje, jer je kamen spoticanja bio odabir samog mesta, gde će se Gradska kuća izgraditi. Jedni su hteli da se gradska kuća gradi na takozvanom Hanskom placu (mesto gde se sada nalazi Matica Srpska), dok su drugi želeli da se ona izgradi na glavnom trgu u gradu. Posle izvesnog vremena, pobedila je opcija, kojom je odlučeno da Gradska kuća bude izgrađena na glavnom trgu u Novom Sadu. Poznata je i informacija koja kaže da je Stevan Miletić na sadašnjem mestu, gde se nalazi Gradska kuća, želeo izgraditi Srpsko narodno pozorište.

Gradska kuća je građena u trenutku, kada je gradonačelnik Novog Sada bio Stevan Popović, tada veoma cenjeni advokat. Projekat gradske kuće u Novom Sadu u suštini je kopija gradske kuće u mestu Grac u Austriji. Sama institucija magistrata, stara je onoliko koliko je star i status slobodne kraljevske varoši od 1748. godine. Na izgradnju samog objekta, čekalo se sve do samog prikupljanja potrebnih finansijskih sredstava 1893. godine. Nakon usvajanja kompletnog projekta izuzetno poznatog i u to vreme cenjenog arhitekte Đerđa Molnara, prikupljena su potrebna sredstva i tada se pristupilo i izgradnji Gradske kuće. Zgrada je okrenuta licem prema severoistoku i izlazi na dve ulice.


Gradska kuća u Gracu

Kompletno zdanje je završeno je 1895 godine i prelepo renesansno zdanje magistrata sa tornjem, smatrano je tada jednim od najlepših zdanja u Novom Sadu. Samo čelo fasade ima istureni rizalitit sa veoma snažnim stubovima te arkadama u prizemlju. Godine 1907. vatrogasci na prelepi visoki toranj, postavljaju zvono pod nazivom „Matilda“.

Ovim zvonom se obaveštavalo, kada je negde u Novom Sadu izbio požar. Fasada ove palate poseduje predivne alegorijske figure grčkih boginja. Ove skulpture je izradio Julije Anika, tada poznati i priznati vajar. Slikar Pavle Ružička je u svečanoj sali na prvom spratu, postavio obeležja zanata, trgovine i radinosti. Sadašnja Gradska kuća je podignuta u takozvanom kitnjastom stilu eklekticizma.

Ovaj projekat je na svoj način odražavao razmišljanje i uopšte stanje duha građana Novog Sada u to vreme.Zbog svog prepoznatljivog i poznatog stila, ovaj objekat ima veliku sličnost sa upravnim gradskim zgradama, koje su bile građene širom Austrougarske monarhije u drugoj polovini 19. veka. Gradska kuća svojim izgledom izuzetno liči na gradsku kuću u gradu Grac u Austriji.

Prva skupštinska sednica u novoj palati, održana je 3. januara 1895. godine. U ovoj sali su se održavali i čuveni novosadski balovi, ali na žalost u sadašnjem vremenu, prelepih balova više nema. Nema više ni zvona „Matilda“, koje je pretopljeno tokom rata. Kada je već bio u poznim godinama, Molnar je dobio zadatak da svoj započeti, predivan projekat katoličke crkve, dovrši do kraja. Molnar je rođen 1829. godine u Budimpešti, a tu je i završio graditeljski zanat.

Kasnije postaje baumajster, a u Novi Sad dolazi odmah nakon bombardovanja, jer je želeo učestvovati u velikoj obnovi grada 1850. godine. Ovaj poznati arhitekta 1850. godine kao građanin Novog Sada, gradi svoju kuću na Trifkovićevom trgu i ta kuća i danas postoji. Molnar je izgradio mnoge značajne objekte u Novom Sadu i to poput Reformatorske crkve u Šafarikovoj ulici od 1867. do 1871. gradio je bolnicu, prvu zgradu Srpskog narodnog pozorišta, kao i građansku dvoranu.

Poznato je da je Molnar bio i suvlasnik fabrike za proizvodnju građevinskih materijala, ali i predsednik novosadskog udruženja zanatlija.

Mada je sasvim sigurno da sećanja na dešavanja tokom duge istorije ovog prelepog objekta, kao i lepota samog zdanja i danas privlače pažnju mnogih. Najmonumentalnija građevina u Novom Sadu pored katoličke crkve, zasigurno je gradska kuća izgrađena krajem 19. veka. Na bronzanoj tabli, koja je postavljena na ulazu u gradsku kuću, ispisani su gradovi pobratimi Novog Sada sa kojima se godina ostvaruje kulturna i privredna saradnja.

Gradovi pobratimi Novog Sada su: Modena iz Italije, Dortmund iz Nemačke, Čengčun iz Kine, Budva iz Crne Gore te Norvič iz Norveške. Novi Sad je do sada imao 58 gradonačelnika, a neki su bili birani na mesto gradonačelnika i više puta. 

Izvor: http://www.solis-nekretnine.com/blognekretnine/gradska-kuca-novi-sad-49.html

уторак, 04. септембар 2018.

Crkva „Ime Marijino“U centru Novog Sada, sasvim sigurno dominira rimokatolička crkva, naziva „Ime Marijino“. Novosađani je još zovu Katedrala iako ona to nije, jer se sedište rimokatoličkog biskupa u Bačkoj, nalazi u Subotici.
Pre sadašnje katoličke crkve u Novom Sadu postajala je stara
Župa Imena Marijinog osnovana je davne 1702. godine, a današnja crkva je treća izgrađena po redu od tog doba. Prva je sagrađena odmah nakon osnivanja župe, a druga 1743. godine. Poznato je da je na mestu sadašnje crkve, još početkom 18. veka, bila izgrađena prva katolička crkva. Ova crkva je bila izuzetno skromna i sagrađena kao privremeni objekat, mada je 1742 godine bila srušena. Na istom mestu je bila sagrađena nova, a 1742. godine je novu crkvu, osvetio nadbiskup Gabor Patačić.
Međutim i ova nova crkva je 1849. godine, bila zapaljena tokom bombardovanja 12. juna 1849. godine, a srušen joj je bio i toranj. Sam toranj je bio delimično renoviran, ali tadašnja javnost nije bila zadovoljna renoviranim izgledom. Građani nisu bili zadovoljni ovakvim izgledom te su Gradskoj skupštini dali inicijativu da se izgradi potpuno nov crkveni objekat, koji će priličiti jednom Kraljevskom gradu, kakvim su smatrali da je Novi Sad.
Krajem 19. veka, katolička zajednica Novog Sada, odlučuje da sazida potpuno novi i to hram reprezentativnog izgleda. I tada godine 1891. donosi se odluka da se stara crkva kompletno poruši i da se na tom istom mestu, izgradi potpuno nova crkva. Đerđ Molnar (György Molnár) je u to vreme, bio najpoznatiji i arhitekta sa najviše iskustva. Molnar je tokom 1892. godine, izradio kompletan projekat za izgradnju nove crkve, jer je želeo da pomogne svom gradu i crkvi.
Poznato je da za tako obiman posao, nije hteo ništa da naplati. Iste te godine stara crkva je porušena, a naredne godine, majstori Karl Lerer i Stefan Gusek, inače poznati preduzimači, u novembru 1893. godine, završavaju građevinski deo posla uz stalni nadzor arhitekte Molnara. Župna crkva je građena u periodu od 1893. godine, sve do 1895. godine. 

Crkva „Ime Marijino“ u Novom Sadu posvećena je Bogorodici!


Crkva „Ime Marijino“ u Novom Sadu, posvećena je Bogorodici, a izgrađena u neogotskom stilu. Toranj sa osvećenim pozlaćenim krstom, podignut je u oktobru 1894. godine. Crkva je dugačka 52 metra, široka 25 metara, visina oltara iznosi 22 metra, a sam toranj ima visinu od 73 metra. U crkvi su izgrađena četiri oltara, a glavnim oltarom se smatra apsidi. Na tom glavnom oltaru se nalazi velika slika Majke Božije uz ugarske svetitelje i kraljeve Lasla (Ladislava) i Stefana. Lik Boga Oca rezbaren je u drvetu, a ispod se nalaze motivi iz Biblije. Najvrednija ujedno i najstarija slika u crkvi je slika Presvete Bogorodice. 
Levo od glavnog oltara, nalazi se oltar Uskrsnuća Isusova sa figurama svetih Pavla i Petra, koji su takođe rezbareni u drvetu. Treći oltar je posvećen zaštitiniku vatrogasaca, svetom Florijanu i tu su još izrađene figure svete Elizabete i svetog Emerika takođe u drvetu, a tu se još nalazi i slika svete Porodice. Četvrti oltar po redu, posvećen je Hristovom grobu, poseduje figure četiri anđela i smešten je ispod hora. Sve skulpture na oltarima, rađene su imitacijom kamena, takozvanom mramorijacijom, a sve skulpture su i kolorisane. U samoj crkvi je u drvetu duborezom urađeno još nekoliko elemenata. 
U ovoj crkvi je postavljena bista arhitekte Đerđa Molnara
Manje je poznato da je ispod hora u plićoj niši, postavljena bista poznatog arhitekte Đerđa Molnara. Đerđ je tokom gradnje crkve, sarađivao sa mnogim, tada poznatim umetnicima i majstorima iz Subotice, Budimpešte, Temišvara pa čak i iz Tirola. Ipak je najviše sarađivao sa tesarima Karlom Bekom i Stefanom Gusekom, zidarom Karl Lererom, bravarom Leopoldom Bernoldom, stolarima Filipom Jausom i Matijasom Drahom, livcem Emerikom Dicgenom, električarem Vic Francom, farbarima Ilijašem Vincensom i Francom Štajnom, vajarom Gustavom Frajhtnerom, kamenorezcem Johanom Šomanom, staklorescem Lajošom Vurstom i krovopokirvačem Jozefom Klajnčekom. 

Crkva Ime Marijino trobrodna je bazilika!


Ova crkva je u suštini trobrodna bazilika, poseduje toranj visine 73 metra, što je ujedno čini i najvišljom bogomoljom u Novom Sadu. Zanimljivo je da sva četiri oltara u crkvi Imena Marijinog, ukrašava Tirolska rezbarija. Svu postavljenu umetničku rezbariju u crkvi, izradio je i postavio Ferdinand Štufleser iz Tirola. Kompletna Župna crkva, jeste građena u neogotskom stilu, ali i sva ostala rezbarija u unutrašnjosti, takođe poseduje elemente neogotike. 
Prozori su ukrašeni vitražima i na njima su postavljeni grbovi i biblijske scene, cenjenih novosadskih katoličkih porodica, a svi ovi vitraži su inače izrađeni u Budimpešti. Orgulje izuzetnog kvaliteta i lepote, montirao je Gerb Riger-Jagedorf iz Šlezije 1895. godine i to nasparam glavnog oltara. Posebnu vrednost koje poseduje crkva, pre svega predstavlja njihova starost, kao i poseban zvuk, koji uopšte nije izmenjen modernizovanjem instrumenata. Godine 1904. crkva je morala biti obnovljena, jer je zadesio požar. Krov je nakon toga renoviran u ukrašen emajliranim šestougaonim, keramičkim pločicama Žolnai („Zsolnay“). 
U crkvu „Ime Marijino“ se ulazi kroz impozantan dvokrilni masivni portal. Iznad portala je postavljan prelep grb izrađen u reljefu i na njemu je ispisano „Crux Amore“, što u prevodu znači Krst Ljubavi. Ovaj impozantni verski objekat, izgrađen je u centru Novog Sada, a nalazi se u smeru severoistok-severozapad. Odmah iza župne crkve se nalazi, novosađanima poznata Katolička porta sa zgradom crkvene opštine, takozvanom Plebanijom iz 1809. godine, Palatom Vatikan i Kulturnim centrom. Po planu arhitekte Dake Popovića, Palata Vatikan je izgrađena 1930. godine. Sama fasada je izrađena u poznatom stilu secesije uz brojne balkone i terase, koji su u stilu stambenih blokova, perioda od pre prvog svetskog rata. 


Crkva Ime Marijino u sadašnje vreme


Fasadna cigla je pre nekoliko godina, peskirana i očišćena od godinama taložene prljavštine. Kompletna crkva je nedavno dobila i specijalnu rasvetu, tako da noću ovako osvetljena izgleda zaista atraktivno. Crkva Ime Marijino u Novom Sadu jeste u funkciji religije, ali su vrata crkve uvek otvorena za sve zainteresovane. 
Ova crkva je sasvim sigurno i prava turistička atrakcija za turiste iz regije, ali i celog sveta, koji rado posećuju Novi Sad i koje su zainteresovani da vide umetnički urađenu unutrašnjost. U crkvi se povremeno održavaju i koncerti, a posebno su zanimljivi koncerti svetski poznatih orguljaša. Muzička omladina Novog Sada, često organizuje koncerte u ovoj crkvi, pre svega zahvaljujući dobroj saradnji sa Župnim uredom. Crkva može da primi oko 400 posetilaca, a poseduje izuzetno kvalitetnu akustiku.
Jedno od 10 najpoznatijih turističkih atrakcija u Novom Sadu je upravo Župna crkva Imena Marijinog. Možemo slobodno reći kako je ovo grandiozno crkveno zdanje, jedno od najmonumentalnijih i najprepoznatljivijih obeležja Novog Sada.

Izvor: http://www.solis-nekretnine.com/blognekretnine/crkva-ime-marijino-53.html

среда, 29. август 2018.

Trosobni stanovi u Novom Sadu

Trosobni stanovi namenjeni višečlanim porodicama


Trosoban stan je nekretnina, koja poseduje tri potpuno odvojene prostorije. Potpuno odvojene prostorije od svih ostalih u sastavu trosobnog stana su: dnevni boravak i dve spavaće sobe.
 • Trosoban stan najčešće poseduje:
 • dnevni boravak (potpuno izdvojen od svih drugih prostorija u stanu)
 • dve spavaće sobe (potpuno odvojene od svih drugih prostorija u stanu)
 • kuhinju (potpuno odvojena i samostalna od svih drugih prostorija u stanu)
 • kupatilo
 • terasu
 • ostavu ili podrum

Struktura trosobnih stanova starije gradnje u Novom Sadu


Trosobni stanovi u starijim zgradama, poseduju znatno veću kvadraturu za razliku stanova u novijoj gradnji. Spavaće sobe u trosobnim stanovima starije gradnje, nisu manje od 12 kvadrata. U ovakvim stanovima starije gradnje postoje ostave, koje su uglavnom smeštene kod kuhinjskog dela. Ovi stanovi najčešće poseduju takozvane podrume, koji su smešteni u podrumu ili prizemlju zgrade, kao i tavanske ostave. Zajedničke prostorije trosobnih stanova u stambenim objektima starije gradnje, poseduju znatno veću kvadraturu.


Struktura trosobnih stanova novije gradnje u Novom Sadu


Trosobni stanovi u Novom Sadu, što se novogradnje tiče, formirani su u relativno maloj kvadraturi. Zasebne spavaće sobe u novijim stambenim zgradama, poseduju tek nekih 9 ili 11 kvadrata. Dnevni boravak najčešće bude veće kvadrature i to u rasponu od 18 do 22 kvadrata, a kuhinja ima veličinu od 4 do 6 kvadrata. U zavisnosti od spratnosti, terasa u sklopu stanova ovog tipa poseduju oko 3-4 kvadrata, a te terase često poseduju i takozvane hladne ostave.
Trosobni stanovi češće poseduju 2 sanitarna čvora, mali zasebni toalet i zasebno komforno kupatilo sa ležećom kadom ili tuš kabinom.


Raspon kvadrature trosobnih stanova


Trosobni stanovi starije gradnje, smatraju se onima, koji poseduju od početnih 75 kvadrata pa sve do 120 kvadrata. Trosobni stanovi novije gradnje poseduju od nekih početnih 60 kvadrata pa i više, mada se desi da takav stan poseduje 58 kvadrata pa ga zvanično treitiraju kao trosoban. Noviji trosobni u pojedinim slučajevima mogu posedovati i od 65 pa sve do 90 kvadrata.


Prednost trosobnih stanova izgrađenih u starijim stambenim objektima


Kada se pojave zainteresovani klijenti za kupovinu trosobnog stana, mnogi licencirani agenti u startu predlažu tom klijentu da prvo pogleda stanove u starijoj gradnji. Stambeni objekti starije gradnje, koji su građeni u neko prošlo vreme, planski su građeni. Samim tim projektom, predviđen je ulaz u sve prostorije stana iz hodnika, a nijedna prostorija nije prolazna.
Spavaće sobe u ovakvim stanovima poseduju veliku kvadraturu, a to znači da osim kreveta u sobu može stati i neki orman ili plakar. Spavaće sobe najčešće imaju mogućnost direktnog izlaska na manju terasu.
Dnevni boravak ima zaista tu pravu funkciju dnevnog boravka, komforan je, velik je i dvostrano orijentisan i ima mogućnost direktnog izlaska na veću terasu. Kuhinja je potpuno odvojena od ostalih prostorija stana, koja ujedno poseduje i svoju prirodnu ventilaciju, a to znači da ova prostorija poseduje i svoj prozor.
U ovako prostrane kuhinje trosobnog stana, može stati čak i veći trpezarijski sto i to rešenje je praktičnije, nego da taj sto moramo smestiti u dnevni boravak. Ovi stanovi poseduju najčešće i dva sanitarna čvora, što znači mali toalet, koji je smešten u blizini dnevnog boravka i veliko kupatilo, koje se uglavnom oslanja na spavaće sobe.
Trosobni stanovi građeni u staroj gradnji, često nude zaista kvalitetnu mogućnost, a to znači da je taj nazovimo ga blok sa dve spavaće sobe i kupatilom, znatno izdvojen od svih ostalih prostorija u stanu, naročito od tog dnevnog dela. Ova mogućnost se smatra velikom prednošću, naročito za porodicu koja ima malu bebu ili manju decu. U večernjim satima, onda roditelji mogu uspavati bebu ili malu decu i nesmetano mogu obavljati svoje večernje obaveze ili se posvetiti eventualnim gostima, koji su došli u posetu u kasnim večernjim satima.
Raspored kakav poseduju trosobni stanovi u staroj gradnji, retko kada možemo sresti u trosobnim stanovima novije gradnje. Ovi stanovi najčešće poseduju prolaznu dnevnu sobu ka nekoj od spavaćih soba, jer je izuzetno mala kvadratura koja je na raspolaganju. Spavaće sobe u stanovima novije gradnje su znatno manje kvadrature, nego u staroj gradnji.

Trosoban stan možemo nazvati onu nekretninu, koja poseduje dve potpuno odvojene spavaće sobe!

U nekim slučajevima, pojedini dvosobne stanove, adaptacijom pregrade i dobiju tu potrebnu spavaću sobu i od te promene, vlasnici takav stan odmah nazivaju trosobnim. Kvadratura tog stana je naravno ostala ista, ali se adaptacijom i pregrađivanjem, dobila dodatna soba. Zanimljivo je da izvorno trosobnih stanova ima u ponudi malo, jer je poznato kako trosoban stan u staroj gradnji, počinje sa kvadraturom od 75 kvadrata.
Dnevni boravak takvih stanova je ponekad zaista velik i nekima prevelik pa ga pregrađuju, formiraju još jednu sobu i takav stan nazivaju troiposobnim. Kvadratura ovakvih stanova u novoj gradnji je znatno manja, a to znači da retko kada adaptacijom dvoiposobnog stana, možemo dobiti trosoban.
Razlika između dvoiposobnog i trosobnog stana je upravo ta razlika u kvadraturi spavaće sobe. Standardi gradnje su nekada bili znatno drugačiji i spavaću sobu, koja nije posedovala minimalno 10 do 12 kvadrata, niste mogli nazvati spavaćom sobom. Jasnije je koja je razlika između spavaćih soba građenih u staroj i novoj gradnji, kada kažemo da spavaća soba trosobnog stana u novoj gradnji, može posedovati i samo 6 kvadrata.


Ponuda trosobnih stanova u prizemlju


Prizemlje je uvek specifično, što se trosobnih stanova tiče pa i strukture bilo kojih drugih stanova. Stanovi u prizemlju često izlaze prema zelenoj površini dvorišta iza zgrade, gde su stanari poprilično zaštićeni od pogleda prolaznika. Izuzetno su simpatične terase koje su dograđene uz stan i pojedini stanari ih koriste kao boravak za odmaranje, ispijanje kafe, poneki i kao mali cvetni vrt, baštu u kojoj sade nešto povrća, a pojedini vlasnici čak izgrade i jednu sobu na tom prostoru.
Na Novom Naselju smo čak videli da su pojedini izgradili i manje poslovne prostore. Trosobni stanovi koji su u prizemlju, retko kada imaju baš svoju pripadajuću terasu i ako je imaju, ona je izuzetno male kvadrature. Možemo slobodno reći da je život u trosobnim stanovima koji su u prizemlju, a imaju te dodatne prizemne prostore, skoro identičan životu u kući. Ovakve kombinacije stanova i spoljnih terasica su moguće kod starije gradnje na Limanima i Novom Naselju i to je upravo i odlika tih velikih stanova u ovom slučaju trosobnih.
Trosobne stanove u prizemlju, najčešće kupuju stariji ljudi, jer ne žele da rizikuju eventualni nestanak struje, koji dovodi i do prestanka rada liftova. Ovaj tip stanova kupuju i ljudi koji jednostavno žele da imaju tu baštu na koju se izlazi direktno iz stana.


Ponuda trosobnih stanova na redovnim etažama


Najpopularnija spratnost trosobnih stanova kod kupaca i to pre svega kod porodičnih ljudi je baš na redovnim etažama, a to znači da su ovi stanovi traženi na prvom, drugom i trećem spratu. Za ovakav tip stanova na Novom Naselju, a da se nalaze na trećem spratu, može biti problem, jer u nekim zgradama ovog naselja, lifta nema. Ove stanove kupuju uglavnom porodični ljudi, a poznato je da su to stanovi najčešće na Limanima i Novom Naselju, gde porodica ima obezbeđene sve neophodne sadržaje počevši od vrtića, kao i mogućnost da svako u porodici ima svoju zasebnu sobu.

Trosobni stanovi su najčešće tražena nekretnina na redovnim etažama.


Ponuda trosobnih stanova u potkrovlju


Trosobni stanovi u Novom Sadu, imaju kosinu u potkrovlju i te kosine često znaju biti ukrojene sa balkonskim vratima, koja omogućavaju izlaz na neku krovnu terasu ili terasu koja je veće kvadrature nego što je to slučaj na donjim etažama. Investitori često uspevaju privući kupce trosobnih stanova u potkrovlju, jer kupci najčešće žele da imaju uz svoj stan i terasu.
Ove stanove kupuju mlađi ljudi, kojima ne smeta visoka spratnost, a unapred znaju da postoji mogućnost proširenja stambenih kvadrata, korišćenjem slobodnih tavanskih prostora, kojih ima u potkrovljima. Kupci koji kupuju stanove u potkrovljima u startu imaju viziju, kako postojećim kvadratima stana, pridodati još nekoliko.


Ponuda trosobnih stanova u nadogradnji


Nadogradnja nije baš popularna u Novom Sadu, jer je dokumentacija za stanove u nadogradnji, veoma često komplikovana. Kada investitor radi nadogradnju, njemu se više isplati da projektuje i izgradi više manjih stanova, a ne trosobne stanove.


Trosobni stanovi i terase


U novogradnji trosobni stanovi poseduju samo jednu terasu i to manje kvadrature, jer investitori procenjuju da je ta veličina dovoljna. Naravno investitor posebnu vodi računa i o investicijama, preciznije koliko je novca potrebno izdvojiti za izgradnju terase određene kvadrature. Kod novijih stanova, investitori gledaju da izgrade što manju terasu, jer terasa u kvadratima nosi značajan deo cene stana.
Terase starijih trosobnih stanova je već samim knjiženjem ušla u uknjiženu kvadraturu stana i tu se nije štedelo. Trosobni stanovi u staroj gradnji, najčešće imaju po dve terase na koju se najčešće izlazi iz kuhinjskog, trpezarijskog dela ili iz dnevnog boravka.


Trosobni stanovi u tipskim naseljima


Tipska naselja Novog Sada u kojima ima trosobnih stanova su Novo Naselje i Limani. Ovakvi stanovi su napravljeni kao po šablonu na svakoj etaži, tako da je trosoban stan na prvom spartu identičan onom na svim narednim spratovima pa recimo i četvrtom. Mišljenja mnogih licenciranih agenata je da su trosobni stanovi u tipskim naseljima, apsolutno idealnog rasporeda.


Ponuda trosobnih stanova u luksuznim vilama


Čim govorimo o luksuznim vilama, zna se da se radi o vilama koje poseduju mali broj stanova. U ovakvim vilama je projektovano i izgrađeno uglavnom četiri stana ili eventalno do osam stanova. U ovakvom tipu stambenom objekta, trosoban stan se može pronaći, kao stan sa najmanjom sobnosti, što znači da nema manjih stanova od trosobnih. Možemo reći i kako se često dešava da samo jedan ovakav trosoban stan, može zauzeti i čak čitav jedan sprat.
Investitori u poslednje vreme rado zidaju luksuzne vile, jer znaju da određeni klijenti žele živeti u stambenoj jedinici u kojoj ima malo stanova, a to znači i malo stanara. Luksuzne vile u  blizini rumenačke ambulante su izuzetno popularne, Grbavica je takođe popularna i u ponudi ima luksuznih vila na ovoj lokaciji i to u ulicama Doža Đerđa i Vojvode Knićanina.
Luksuzne vile se uglavnom grade na manjim placevima u Novom Sadu i to na placevima koji poseduju oko 500 kvadrata. Na ovakvim placevima se može obezbediti i 4 sigurna parking mesta, a to znači da je za svaki stan obezbeđeno parking mesto. Od projekta naravno zavisi i da li će ovakve luksuzne vile, posedovati i svoje garaže.


Život u klasičnim trosobnim stanovima


Za ovakve stanove možemo reći da pružaju pun komfor, jer svaki član porodice ima svoj kutak. Deca imaju svoju spavaću sobu, roditelji takođe, kao i dnevni boravak gde se odvija svakodnevni zajednički život. Velika kvadratura trosobnih stanova, ujedno dozvoljava i uživanje u tom komforu.


Život u luksuznim trosobnim stanovima


Pod luksuznim trosobnim stanovima, podrazumevamo nekretninu koja pre svega poseduje luksuznu opremu. Kod stanova manje sobnosti smo često do sada pisali da se pod luksuznim manjim stanovima, smatraju stanovi određene sobnosti, ali veće kvadrature. Ovakvi stanovi imaju ugrađenu izuzetno kvalitetnu keramiku, parket i svu drugu potrebnu opremu.
Luksuzni stanovi poseduju i sigurno parking mesto, samo za automobil vlasnika tog stana. Luksuzni stanovi su uglavnom izgrađeni u luksuznim zgradama, koje poseduju i video nadzor. Podrazumeva se i da sama zgrada u kojoj se nalazi luksuzan stan, poseduje svu potrebnu kvalitetnu opremu.


Trosobni stanovi su namenjeni višečlanim porodicama


Licencirani agenti naješće trosobne stanove, preporučuju višečlanim porodicama. Često je slučaj da u ovakvim stanovima živi i više generacija zajedno ili su to porodice, koje imaju više dece. Kada je za trosoban stan zainteresovana porodica od tri generacije, koju treba smestiti u jedan takav stan, onda kupci već unapred razmišljaju kada budu kupili stan da će pokušati adaptacijom da dobiju možda još jednu sobu.
To su najčešće porodice u kojima su baka i deka, mama i tata i jedno ili dvoje dece.
Ponekada višečlana porodica sa tri generacije, mora živeti zajedno u trosobnom stanu, jer im mesečna primanja ne dozvoljavaju kupovinu veće nekretnine ili barem dve zasebne.
Mesečni troškovi za trosobne stanove su dosta veliki i onda kada dve generacije udruže sredstva, sve je nekako lakše, barem što se finansija tiče. Ali ako imate mogućnost da kupite trosoban stan od 120 kvadrata, onda bez problema tri generacije mogu komotno živeti u ovakvom trosobnom stanu.


Zahtevi kupaca pre kupovine trosobnog stana u Novom Sadu


Potencijalni kupci pre svega zahtevaju da njihov budući stan poseduje potpuno zasebne dve spavaće sobe, ali zahtevaju i veći dnevni boravak. Kupci zahtevaju veći dnevni boravak iz jednostavnog razloga, a to je poznata činjenica da od 24 časa tokom dana, porodica provodi barem 12 sati u dnevnom boravku. Komforniji dnevni boravak, koji poseduje i izlazak na terasu, pruža ipak velike pogodnosti za jednu veću porodicu.
Od trosobnog stana se zahteva svakako i kuhinja, koja je potpuno izdvojena od svih prostorija, kao i da obavezno ima svoj prozor radi bolje ventilacije, koja je neophodna tokom pripremanja hrane.
Poželjno je da jedan trosoban stan koji se prodaje, poseduje dva sanitarna čvora i ako je ikako moguće da barem jedan od njih bude izdvojeni toalet, a velika je prednost ako takav stan ima dva kupatila. U pojedinim varijantama se trosobni stanovi mogu koristiti i kao poslovni prostor, ali se najčešće jedna prostorija koristi kao poslovni prostor, a ostali deo stana, kao redovan svakodnevni stambeni prostor.

Najkvalitetniji trosobni stanovi u Novom Sadu, nalaze se svakako u stambenim objektima starije gradnje!

Kvalitetnih trosobnih stanova najviše ima na Limanima, okolini Bulevara Oslobođenja da kažemo drugi red oko bulevara, zatim ovaj tip stanova ima na Novom Naselju, ali ih ima i oko socijalnog. Klijenti koji razgledaju stanove koji im agenti nude, izuzetno pozitivno reaguju kada ih ti agenti odvedu na Novo Naselje i kada vide da su fasade zgrada na Novom Naselju, sazdane od crvene ili žute fasadne cigle.
Klijenti pozitivno reaguju i na trosobne stanove u zgradama oko Rumenačke ulice, a koje imaju fasadu od žute fasadne cigle. Zanimljivo je da na veliki broj potencijalnih kupaca, zgrade od crvene ili žute fasadne cigle, ostavljaju izuzetno dobar i snažan utisak. Zbog takvog utiska zgrade koja je dobro održavana, kupcima čak ne predstavlja problem i ako stan koji žele kupiti, treba dodatno renovirati. Stara gradnja definitivno dominira u Novom Sadu, što se tiče kvaliteta gradnje, a koji kupci itekako znaju prepoznati.

Trosobnih stanova ima u manjim zgradicama znatno starije gradnje i to su stanovi koji imaju ekstremno veliku kvadraturu!

Trosobni stanovi u starijim zgradicama mogu posedovati čak i do neverovatnih 150 kvadrata. To su stanovi salonskog tipa, a spavaće sobe u ovim stanovima poseduju izuzetno veliku kvadraturu. Spavaće sobe u salonskim trosobnim stanovima, mogu posedovati čak i do 25 kvadrata, a dnevni boravak može posedovati i do ogromnih 50 kvadrata. Stariji stanovi izuzetno velikih kvadratura ima u prodaji u Novom Sadu, a možemo reći da uvek postoje zainteresovani klijenti za njihovu kupovinu.


Ponuda dobrih trosobnih stanova javlja se periodično


Kvalitetni trosobni stanovi u Novom Sadu se javljaju u trenutku, kada stariji bračni par oženi svoje sinove i udaju svoje ćerke. Kada mlađa generacija ode od njih u datom trenutku se pojavljuje značajan višak kvadrata u tako velikom stanu. Bitna stavka u datom trenutku su i svakodnevni mesečni troškovi, koja postaju previsoki za ovaj stariji bračni par.
Zbog toga je starija generacija prinuđena da proda veliki trosoban stan, koji nije više adekvatan i isplativ tokom njihovog daljeg zajedničkog života. Oni naravno kasnije kupuju nekretninu manje kvadrature, koja će od tada biti prihvatljivija za njihov dalji život.


Raspon cena trosobnih stanova u Novom Sadu


Cena trosobnih stnova u Novom Sadu nije toliko vezana za veličinu u kvadratima, koliko za samu sređenost stana. Drugi faktor koji svakako utiče na cenu kvadrata trosobnih stanova je i sama lokacija kompletnog stambenog objekta. Početna cena trosobnih stanova iznosi od 85.000 eura pa sve do impozantnih 150.000 hiljada eura.
Možemo reći kako se luksuzni trosobni stanovi u Novom Sadu najčešće nalaze u samom centru grada i to mislimo na „suvi“ centar, što znači da se stan nalazi u strogom centru. Možemo spomenuti i okolinu SPENS-a, Beogradski kej. Što se stanova na keju tiče i koji gledaju na Dunav, najčešće su baš trosobni stanovi. Moramo napomenuti, kako su cene trosobnih stanova na ovim lokacijama izuzetno visoke. Visoku cenu stana drži i to ako je on kompletno renoviran i još ima pripadajuću garažu.
Stanove ovakvog tipa što se ruba grada tiče, možemo pronaći na Avijatičarskom naselju ili Avijaciji, kako nazivaju ovo naselje. Ovo naselje je građeno tipski, zgrade poseduju crvenu fasadnu ciglu i tu su formirani klasični trosobni stanovi.
Kupci često nakon kupovine ovih stanova, često odmah rade adaptaciju stana, kako bi dobili veću sobnost preciznije da bi dobili još jednu spavaću sobu. U ovim stanovima postoje dva sanitarna čvora, jedino što su oni smešteni jedan kraj drugog. Kupci se odlučuju često za takav stan koji gled na dvorišnu stranu, jer je ulična strana Rumenačke ulice, poprilično bučna zbog prolaska velikog broja vozila.
Ima klijenata koji nude na prodaju trosobne stanove i van Novog Sada. Ovo su ređi slučajevi ali ih bude, samo se postavlja pitanje kakvu cenu klijentima ponuditi za trosoban stan u Temerinu, mestu koje je od Novog Sada udaljeno 20-tak kilometara. Stan koji se jednom prilikom nudio je građen u novom stambenom objektu i to u centru ovog mesta, a smešten u samom centru Temerina.
Ovakav trosoban stan ne može postići cenu, kao što je ima stan u Novom Sadu, ali obzirom da je ovaj stan imao izuzetno nisku cenu, ovakva cena bi nekoj višečlanoj porodici koja raspolaže manjom sumom novca, itekako odgovarala.

Trosobni stanovi se kupuju podjednako, kako za gotovinu tako i na kredit!

Ovakvi stanovi ipak imaju znatno veći iznos za kupovinu, nego stanovi koji se prodaju za nekih 40.000 do 50.000 eura. U tom slučaju pojedini kupci su primorani da za ostatak novca koji im nedostaje za kupovinu većeg trosobnog stana, podignu kredit od banke.

Izvor: http://www.solis-nekretnine.com/blognekretnine/trosobni-stanovi-u-novom-sadu-55.html

понедељак, 27. август 2018.

Jednosobni stanovi u Novom Sadu

Struktura jednosobnih stanova


Jednosobni stanovi su stanovi, koji bi po definiciji trebali imati odvojenu kuhinju i sobu. To podrazumeva da se dnevna soba koristi kao spavaća soba, ali da ona nije direktno spojena sa kuhinjom. Kuhinja u jednosobnim stanovima treba da bude zasebna prostorija, a po nekim standardima treba da ima i svoj prozor. Jednosoban stan poseduje ulazna vrata, ima kupatilo i terasu, a pored toga može sadržati i naglašen ulazni hodnik.
Jednosoban stan poseduje:
 • ulazna vrata (mogućnost naglašenog hodnika)
 • kuhinju sa prozorom
 • izdvojenu sobu (dnevna ili spavaća)
 • kupatilo
 • terasuIstorijat jednosobnih stanova


Ovaj tip stanova u Novom Sadu, bio je karakterističan i uglavnom građen i izuzetno popularan u periodu od 1970-tih do kasnih 80-tih godina. Tada se posebno vodilo računa o komforu stanovanja i u tom periodu, a izuzetno je zanimljivo da garsonjere tada uopšte nisu bile prisutne na tržištu.

Da se tokom izgradnje jednosobnih stanova u Novom Sadu u to vreme posebno vodilo računa, govori i informacija, koja kaže da su pojedini jednosobni stanovi posedovali čak i do 40 kvadratnih metara. U sadašnje vreme se ovako velika kvadratura jednosobnog stana smatra potpuno apsurdnom, ali u to vreme se tako razmišljalo, projektovalo i gradilo.
To je tada bio klasičan jednosoban stan koji je posedovao veliku dnevnu sobu, veliku terasu, potpuno odvojenu veliku kuhinju sa mestom za trpezariju ili odvojen deo za veliki sto, prostrano kupatilo, predsoblje.
Ova kvadratura i ovaj raspored prostorija u tadašnjim jednosobnim stanovima, bila je osnovna karakteristika jednosobnih stanova u Novom Sadu u to vreme.

Kupci znaju često poistovetiti garsonjere sa jednosobnim stanovima, iako jednosobni stanovi nisu nikada pravljeni manji od 30 kvadrata. Jednosobni stanovi u Novom Sadu su najčešće pravljeni u veličini od 3o kvadrata i više, a garsonjere su uvek posedovale manju kvadraturu od jednosobnih stanova. I kao što smo rekli, garsonjere se nekada uopšte nisu gradile.

Iako su jednosbni stanovi zidani u zgradama iz ranijeg vremena, ovaj tip nekretnina se i danas može pronaći u ponudi agencija.

Rekli smo da jednosobni stanovi iz tog vremena imaju veću kvadraturu, a i danas ih najčešće možemo pronaći na Limanima, naročito Limanu 3 i Limanu 4, ali i na Novom Naselju pa čak i Staroj Detelinari. Ipak smatramo da je glavna koncentracija većih jednosobnih stanova sa poznatim klasičnim rasporedom, najveća na Limanima i na Novom naselju.

Od 90-tih godina, jednosobni stanovi kao takvi, jednostavno prestaju biti atraktivni za tržište, a to znači i same kupce, investitore i na kraju agencije. U kvadraturi u kojoj su nekada građeni jednosobni stanovi, sada se grade takozvani dvosobni stanovi sa prostorom koji ima spavaću sobu, dnevnu sobu koja u svom konceptu sadrži i kuhinju. Tih klasičnih jednosobnih stanova na tržištu sve manje ima i oni kao tip nekretnine postaju deficitarni.

Jednosobni stanovi su inače kupcima interesantni i to naročito ako poseduju 40-tak kvadrata, jer je većina stanova tog tipa uglavnom adaptirana, što znači kompletno renovirana. Interesantan je detalj, koji ukazuje na to da kupci jednosobnih stanova, veoma često iste adaptiraju i prepravljaju u jednoiposobne.

Na ovaj način se u stanu dobija još jedna soba i taj raspored ovakvoj nekretnini omogućava dodatni kvalitet. Kvalitetniji raspored ukućanima omogućava veći komoditet, a prodavcima znatno lakšu prodaju. U suštini na tržištu nekretnina nema luksuznih jednosobnih stanova, jer nema ko da ih kupi, ali zato klasični jednosobni stanovi, uvek pronađu put do svog kupca.

Na pitanje da li postoji razlika između jednosobnih stanova u starijoj i novijoj gradnji, dobili smo odgovor da u novogradnji jednosobnih stanova u suštini nema, jer su ove zgrade novijeg datuma, prepravljene garsonjerama koje se grade do 30 kvadrata i dvosobni stanovi koji sada poseduju od 36 pa sve do 42 kvadrata. U novijim zgradama tih klasičnih jednosobnih stanova, gde je kuhinja odvojena od sobe, što je inače osnovna karakteristika jednosobnog stana, jednostavno nema ili se izgradi možda tek po koji.
Zaključak posle svih ispitivanja je da jednosobnih stanova, ima samo uglavnom u starijim zgradama.


Jednosobni stanovi odlična alternativa garsonjerama


Možemo slobodno reći da su jednosobni stanovi ako ih ima, alternativa garsonjerama. Zanimljivo je da nove garsonjere manje kvadrature, skoro dostižu cenu jednosobnog stana starije gradnje na uslovno rečeno slabijoj lokaciji. U slučaju da se za kupca ne može pronaći adekvatna garsonjera, pojedini klijenti koji to sebi mogu priuštiti uz manju doplatu kupuju jednosobne stanove.
Obzirom na pozitivnu praksu koja je prisutna na tržištu, klasične jednosobne stanove najčešće kupuju uglavnom studenti ili starija populacija, najčešće penzioneri.

Ako su kupci jednosobnih stanova u Novom Sadu penzioneri, oni su pre kupovine nekretnine ovog tipa, prodali neki svoj veći stan. Obzirom da su navikli do tada na stan veće kvadrature, penzionerima koji prelaze u manju nekretninu, ipak je bitno da imaju odvojenu dnevnu sobu od kuhinje, zbog dotadašnjeg načina života i svakodnevnih navika.

Zbog češće prodaje većih stanova od strane starije populacije, možemo zaključiti da su najčešći kupci jednosobnih stanova, upravo sami penzioneri. Mlađa populacija, naročito mladi bračni parovi, nisu kupci jednosobnih stanova, sem u slučaju ako se jednosoban stan, može adaptirati u jednoiposoban.


Mladi bračni parovi se uglavnom opredeljuju za kupovinu garsonjera, a ako imaju dete onda se odlučuju za jednoiposobne stanove.

Jednosobne stanove uglavnom vezujemo za zgrade starije gradnje i možda nešto novije kvalitetnije gradnje, ali ih nema kako smo rekli u novogradnji.
Ako pričamo o osnovi, kvalitet jednosobnih stanova u Novom Sadu je dobar. Naravno ako je još u tom stanu iz 80-tih godina rađena adaptacija i u stari jednosoban stan se uloži određena suma novca u dodatno uređenje, svaki takav kupljeni jednosoban stan, sasvim sigurno je dobra investicija.

Investitori koji grade zgrade i stanove u njima, prvenstveno se vode zahtevima tržišta, jer se može primetiti da oni od 2000-te godine, izuzetno retko projektuju i grade jednosobne stanove. Investitori se isto tako u ovo novije vreme, pre odlučuju za izgradnju garsonjera manjih kvadratura ili jednoiposobnih stanova.


Preporuka za kupovinu jednosobnih stanova


Sa stanovišta dosadašnje prakse i iskustva u radu sa klijentima, agencije svoj odnos prema klijentima, baziraju pre svega na pozitivnim dešavanjima. Evidentno je da su klijenti stekli poverenje prema agencijama, koje imaju dugu tradiciju u prometovanju nekretninama i pre svega se oslanjaju na licencirane zaposlene agente, koji poseduju kako znanje tako i jedno veliko iskustvo.

Potencijalni kupci nekretnina u velikoj meri uvažavaju mišljenje, stav i preporuku agenta sa kojim kontaktiraju.

Klijenti možda ne znaju da na određenoj lokaciju u Novom Sadu postoji jednosoban stan, koji bi im svojim sadržajem i kvalitetom odgovarao dok agencija analizom tržišta ima saznanje gde nekretnina tog tipa ima. To znači ako krene samostalno u potragu za jednosobnim stanom koji mu odgovara, izgubiće puno vremena, a i pitanje da li će pronaći adekvatnu nekretninu koja bi odgovarala njegovim zahtevima.

Zato je najbolje da agentima agencija, prepusti vođenje kompletnog zahteva sa njihove strane, jer mu taj potez može uštedeti puno vremena, nerviranja, strpljenja pa i novaca.


Verovatno mnogi prodavci žele da znaju za koje vreme se može prodati njegova nekretnina i u tom slučaju agenti ne praktikuju da upotrebljavaju reč „realna vrednost nekretnine“, jer smatraju da je taj izraz u startu upitan. Agenti smatraju da je za klijente, njihovo objektivno mišljenje o tržišnoj vrednosti određene nekretnine za svakog prodavca dragoceno i to naravno, ako je sam agent dobronameran i ako želi da mu da pravu informaciju.

Ako krenemo sa idealističnom varijantom da je agent u startu korektan, ima dobro saznanje o kretanju tržišta nekretnina i još ako da preporuku i sugestiju prodavcu, prodaja stanova kao što su jednosobni stanovi pa i drugi tip nekretnina, može da se desi u roku do mesec dana.


Stranci kao kupci stanova


Stranci kupuju širok spektar stanova mada nisu direktno zainteresovani za nekretnine manje kvadrature, kao što su jednosobni stanovi. Takav tip kupaca pretežno kupuje garsonjere ili veće jednoiposobne stanove, mada bude i pojedinačnih slučajeva. Što se tiče toga da li neka država prednjači na osnovu svojih državljana koji kupuju nekretnine u Novom Sadu, poznato je da u ovom trenutku kupovinom nekretnina u Novom Sadu, prednjače klijenti iz Republike Srpske u Bosni i Hercegovini.

Validnost i kvalitet same dokumentacije stanova koji se prodaju u ovom slučaju jednosobnih stanova na području Novog Sada, možemo reći da je na bezbednom nivou, obzirom da su javni beležnici, ti koji vrše detaljnu analizu i donose konačnu odluku da li se neka nekretnina može prodati ili ne.

Javni beležnici na osnovu detaljne provere i na osnovu uvida potrebne dokumentacije tek kada se uvere da su svi potrebni dokumenti uredni, pristupa se potpisivanju i overavanju kupoprodajnog ugovora.

Može se reći da poneka nekretnina koja se pojavi a da dokumentacije nije uredna takvu nekretninu renomirane agencije ne stavljaju u ponudu. Rekli smo da se jednosobni stanovi kao takvi, nalaze uglavnom u starijim zgradama, a poznato je da se u to vreme kada su objekti građeni, vodilo računa o građevinskoj i vlasničkoj dokumentaciji. Saznali smo u razgovoru sa agentom jedne novosadske renomirane agencije u Novom Sadu, koji nam je rekao da do sada nisu imali nijedan slučaj nelegalizovanog jednosobnog stana i da nema kompletno čistu vlasničku dokumentaciju.


Budućnost jednosobnih stanova


Ako se zapitamo koja je budućnost jednosobnih stanova, agencije i njihovi agenti se suoačavaju sa činjenicom da unazad nekoliko godina, jednosobni stanovi sve više gube trku sa garsonjerama, kao i manjim jednoiposobnim stanovima što se zainteresovanosti klijenata tiče, a to znači i prodaje. Velika većina kupaca se odlučuje za kupovinu druga dva navedena tipa nekretnina.

Manji broj kupaca se ipak odlučuje za posedovanje jednosobnih stanova, jer moramo reći da je tržište pretrpano i prezasićeno velikim brojem garsonjera, koje se nalaze u ponudi. Ovaj momenat može čak dovesti do toga da u nekom narednom periodu klasičan jednosoban stan bude ponovo atraktivan za tržište nekretnina.

Raspored jednosobnih stanova ipak pruža savremeniji i kvalitetniji način stanovanja, gde je izdvojeni prostor za pripremanje hrane od svakodnevnog prostora za život i spavanje pa će možda upravo ovi detalji, biti presudni u budućnosti i da će zbog toga jednosobni stanovi ipak biti traženiji te da će svojim kvalitetom potisnuti trenutno traženije garsonjere.

Iskusan agent sa kojim smo razgovarali smatra da bi to bilo jako dobro, jer prostor u garsonjerama nije po njemu baš human za svakodnevni život, jer je za garsonjere u suštini predviđeno da se u njima samo prespava. Isti agent je ipak pre pobornik života u jednosobnim stanovima, nego skučenog života u garsonjerama, mada je rekao da su jedno želje a drugo mogućnosti.


Iskustva


Dosadašnje iskustvo govori da postoje samo pojedinačni slučajevi da investitori imaju potrebu da čuju mišljenje agencija. Jasno je da iskustvo u radu agencija za prometovanje nekretninama, kao i njihovo iskustvo i mišljenje ipak ne treba zanemariti, jer nije nimalo nekvalitetno. Po navodima određenih agenata, koji rade u agencijama u Novom Sadu, oni smatraju da bi takvi kontakti bili izuzetno korisni pa i kvalitetni, a ujedno bi investitorima ta mišljenja olakšala projektovanje određenih objekata.

Za sada se investitori ipak oslanjaju na svoju intuiciju i neku svoju pozitivnu praksu na osnovu njihovih saznanja, koji se tip nekretnina najbolje prodaje, mada smo već pisali da se jednosobni stanovi u Novom Sadu na određeni način više cene od garsonjera. Često se dešava da investitori projektuju objekte iz nekih svojih ranijih iskustava i na osnovu tih iskustava donose odluku kako određeni prostor da projektuju, koji tip stanova da uvrste u projekat i tada taj zahtev upućuju arhitektama.

Smatra se da nije toliko bitan neki direktan upit agencijama, već samo osluškivanje tržišta i klijenata koji dolaze u agencije i traže određeni tip nekretnina. Vreme koje dolazi što se tržišta nekretnina tiče, pored same cene nekretnina, baziraće se i na kvalitetu projektovanog kvadrata. To znači da kvadrat loše projektovanog stana, kao i kvadrat dobro projektovanog stana, neće moći da imaju istu cenu.
To u nekom periodu poslovanja na tržištu nekretnina nije bilo bitno, međutim sada kada cene stanova počinju da rastu, klijent kada kupuje i plaća neku nekretninu u sadašnjem primeru jednosoban stan, žele da taj kvadrat bude i kvalitetan po svim segmentima za cenu koju plaćaju i to po svim segmentima.

Smatra se da će svaki projekat morati obezbediti i određeni kvalitet sve zahtevnijim kupcima.
Agencije kao posredinici imaju svoje svoje mesto na tržištu nekretnina, mada se smatra da od strane investitora taj kvalitet agencija nije prepoznat, dobro tretirana i vrednovana na adekvatan način. Posao agencija nije samo posredovati u prodaji nekretnina, posao agencija i njihovih agenata je afirmativan u prodaji određenih nekretnina, kada su određeni investitori u pitanju.

Zaključak je da svaki konatkt i svaka saradnja sa agencijama, treba biti jedan od osnovnih prioriteta poslovanja investitora. Poziv agencija za saradnju sa investitorima je otvoren, jer u dosadašnjem iskustvu unazad 20-tak godina koliko posredništvo funkcioniše kao delatnost, već su se isprofilisali ljudi, koji za sebe kao i mnoge druge, mogu reći da su pravi ekspreti u prometovanju nekretninama, a jasno je da od svakog eksperta možete dobiti objektivno i kvalitetno mišljenje.


Jednosobni stanovi imaju svoje mesto na tržištu nekretnina


Ekspanzija kupovina jednosobnih stanova U Novom Sadu lošijeg kvaliteta u lošijem stanju, koji određeni kupci kupe, renoviraju i kasnije preprodaju za veću cenu je prisutna, mada možemo govoriti o sličnoj situaciji i sa svim drugim nekretninama.

Jednosobni stanovi su interesantni, jer su oni zbog količine kvadrata i manje cene i zbog manje sume koje treba uložiti u renoviranje. Mada što se tiče jednosobnih stanova, osim manjeg ulaganja, jasno je da je tu prilikom prodaje, ujedno i manja zarada.
I jednosobni stanovi imaju svoje mesto na tržištu, kada je taj tip delatnosti izražen a to znači kupovina, renoviranje i prodaja.

Izvor: http://www.solis-nekretnine.com/blognekretnine/jednosobni-stanovi-u-novom-sadu-43.html